Oppstart Lærende nettverk

Var onsdag på konferansen «Lærende nettverk» på Høgskolen i Akershus. Dette var oppstartsmøte for vårt lærende nettverk.

Rud har blitt med i prosjektet «Lærende nettverk» fra Universitetet i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette prosjektet har som mål å stimulere deltagende skoler til å drive IKT-basert utviklingsarbeid; kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Fokus for dette nye nettverket er IKT som en integrert del av lærerens undervisningspraksis. Første møte i nettverket var onsdag da vi deltok på konferansen «Digital kompetanse i det 13-årige utdanningsløpet» på Høgskolen i Akershus. Fra Rud deltar: Øystein, Roy, Endre, Tom, Tor Espen, Renate og undertegnede.

Ole på HIO-kurs

Har vært på etterutdanningskurs i «Gratis programvare for Kunnskapsløftet» ved Estetisk avdeling på Høgskolen i Oslo. Kurset var på ca 21 skoletimer; og var torsdag kveld og hele fredag og lørdag.Stadig ny programvare og nye digitale tjenester utvikles, og en mengde av disse er gratis og kan benyttes i undervisningssammenheng. Kurset gav en innføring med praktisk utprøving i skoleaktuelle gratisprogrammer innenfor todimensjonal og tredimensjonal bildebehandling som Gimp, Creative Commons, Flickr, Google Earth og SketchUp. Kursholdere var Knut Håkon Frölich og Helle Karine Stølevik.

Det var et svært så godt kurs: Flinke og erfarne kursholdere også.

Fra da vi lærte om Google Earth og SketchUp.

Mitt ferdige resultat; etter kurset i bildebehandlingsprogrammet Gimp. Ser i ettertid at ikke alt er som det bør være; men det er begrenset hva man kan få gjort på noen få kurstimer; samtidig som man også skal gjøre andre ting :).

Credit bildene: Uberculture, Jorg og Fagerjord.

Lærte også om Creative Commons og tankene bak det. Spennende. Ikke minst i forhold til undervisningssituasjonen.

Linker:

Kursbeskrivelse HIO

CreativeCommons.org

Gimp.org

Flickr.com

Google Earth

Google Sketchup

Kursdag for personalet: It’s Learning

Mandag 10.september ble Rud brukt til valglokale; og hele personalet var derfor samlet på datarommet på Rælingen videregående til et dagskurs i pedagogisk bruk av It’s Learning. Kursholder var Jorunn Sørtveit fra It’s Learning.

Og i løpet av dagen fikk vi både frisket opp den grunnleggende bruken av It’s Learning; men vi fikk også tid til å se på de mer avanserte funksjonene som å lage nye fag; arbeidsmapper; undersøkelser og oppgaver til elevene.

Det ble derfor et svært nyttig og praktisk kurs. Forhåpentligvis vil dette føre til en enda bedre bruk av It’s Learning.