Oppstart Lærende nettverk

Var onsdag på konferansen «Lærende nettverk» på Høgskolen i Akershus. Dette var oppstartsmøte for vårt lærende nettverk.

Rud har blitt med i prosjektet «Lærende nettverk» fra Universitetet i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette prosjektet har som mål å stimulere deltagende skoler til å drive IKT-basert utviklingsarbeid; kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Fokus for dette nye nettverket er IKT som en integrert del av lærerens undervisningspraksis. Første møte i nettverket var onsdag da vi deltok på konferansen «Digital kompetanse i det 13-årige utdanningsløpet» på Høgskolen i Akershus. Fra Rud deltar: Øystein, Roy, Endre, Tom, Tor Espen, Renate og undertegnede.