Lærende nettverkssamling

Var onsdag på ny samling i Lærende nettverk: IKT på Blindern.

Denne gangen startet samlingen med at Kristine Jensen, lærer på Åskollen skole i Drammen, fortale om hvordan hennes elever bruker IKT. Hun viste oss et spennende arbeid med Steinalderen. Det var nærmest en storyline hvor elevene lagde sine karakterer som avatarer; og lagde og fortale om sine hjem via en PowerPoint-side. Imponerende; ikke minst når man tenker på at elevene var på 4-trinn.

Åskollen skoles nettsider finner man også gode planer for IKT i undervisningen.

Kristine fortalte også om nettsiden VCT.no; som er en ressurs-side for lærere hvor man kan finne undervisningsopplegg; og hvor man selv kan laste opp undervisningsopplegg for andre.

Et annet interessant program som Kristine fortalte om var PhotoStory fra Microsoft. Dette programmet brukte hun og sine elever til å lage fortellinger digitalt: Ved enten å lage bilder / tegninger på data; eller scanne inn: Og etterpå sette disse sammen med tale og musikk. Det ble altså en digital fortelling. Spennede.

Deretter jobber vi videre i våre faggrupper: Jeg er med i Norsk-gruppa for Barneskolen sammen med Endre (Rud), Kjetil (Levre skole) og Katrine (Snarøya skole). Vi jobbet videre og diskuterte oss fram til hvordan vi skulle gjøre det framover.

Kirsti Lyngvær Engelien, leder av vårt lærende nettverk, avsluttet samlingen med å vise oss hvordan vi kan organisere våre favoritter på internettsider med del.icio.us: Vi kan også legge til hverandre; slik at vi kan sammen utnytte hverandres favorittsider. Interessant.

Neste samling blir i janauar: Vi vil da få kurs i ulike programmer vi trenger for vårt arbeid.