Veiledersamling i skolemegling

Torsdag og fredag var Inger Helene, Siv, Mette og Ole på kurs i skolemegling hos Utdanningsetaten i Oslo kommune. Det var en veiledersamling for nye lærere i skolemegling. Kursholdere var Kari Odden og Camilla Farstad fra klinsj.no. Disse to har ansvaret for skolemeglingen ved skolene i Oslo kommune.

Kurset var organisert som en workshop; og vi fikk gjennom hele kurset selv prøve både rollespill, øvelser og aktuelle leker; samt grundig tid til forklaringer og diskusjoner; alt rundt emnet kommunikasjon og konflikthåndtering.

Gjennom øvelsene og lekene kom man direkte inn i temaet. Det ble også forklart viktigheten av å fokusere på de to nederste trinnene i skolemeglerpyramiden: At det vel så mye som selve elevmeglingen er viktig at man fokuserer på å forebygge konflikter ved å kjøre tiltak på hele eller deler av elevgruppen.

Det var fint at dette var et praktisk kurs: Fordi at for å selv kunne arbeide godt med konflikthåndtering og skolemegling må man selv erfare følelsene og refleksjonene som man senere forventer at elevene skal ha og kunne gjøre.

Det var et veldig bra kurs: Flinke kursholdere som skapte et veldig trygt og inkluderende fellesskap for alle som var på kurset: Aldri har jeg blitt så godt kjent med andre kursdeltakere; på så kort tid. I januar skal vi på de to siste kursdagene: Da skal man ta for seg de to øverste trinnene i skolemeglerpyramiden.

Mer info om skolemegling finner man hos Utdanningsetaten i Oslo kommune eller Forebygging.no.