Google og Kunst og håndverk

Litt om hva jeg holder på med i Kunst og håndverk for tiden (7.klasse): Elevene er delt i 3 grupper; og er 3 ganger hos meg (a 3 timer); deretter får jeg en ny gruppe elever.

Det jeg gjør er å bruke det jeg lærte på etterutdanningskurset fra Estetisk avdeling på Høgskolen i Oslo i fjor høst.

Vi lærte der hvordan vi Kunst og håndverks-faglig kunne bruke ulike gratis programmer: Google Sketchup, Google Earth (og Gimp).

Første 3 timene:
Introduserte programmet Google Sketchup. Hvilke funksjoner de ulike ikonene har. Generelle instillinger. Prøve seg fram litt. Dagens oppgave blir så å lage et hus hvor man benytter seg av de ulike mulighetene vi har gått igjennom. For de som tar ting fort / brukt programmet før: Lage seg en liten gate med ulike typer hus / miljøer. Fokuserer på at elevene skal lage (tegne) alt selv; og ikke bare laste ned ting. Tilslutt viste vi fram det vi hadde laget; på storskjermen.

Andre 3 timene:
Fokus på design; interiør. Startet med å snakke om temaet. Viste ulike eksempler. Gav deretter oppgave om at elevene skulle designe sin egen stol. Denne skulle også være preget av sin personlighet. Tilslutt viste alle fram det de hadde laget; mens vi snakket om det.

Tredje 3 timene:
Startet med å gjennomgå Earth; både grunnleggende og mer praktisk bruk. Elevene fant fram til Rud skole; og hjemmet sitt. Satte på Placemarks på disse. Gikk deretter igjennom funksjonene a) Sti (elevene lagde en sti fra hjemmet til skolen = sin skolevei). b) Polygon (elevene la et slik lag over tomta si; ulike innstillinger som ble gjennomgått). c) Image Overlay (de som rakk det lasta inn et bilde som de la over). Så gikk vi inn på mer av verden; og elvene la inn ca 10 placemarks på deres drømmeferiemål. Gjennomgikk så filmfunksjonen; og vi så tilslutt på noen av filmene mens de fortalte litt hvor vi fløy.

Deretter gikk jeg igjennom 3D-Buildings; viste eksempler på dette. Tok så og forklarte at vi nå skulle prøve å lage en slik 3D bygning selv i Earth. Deretter gikk vi tilbake til Sketchup; og lasta inn bakgrunnsbilde av tomta deres; og elevene lagde en 3D versjon av huset sitt. Vi prøvde så å laste 3D-huset tilbake til Earth; men dette funka ikke (brannmur sperrer på skolemaskinene?). Ble en god del surr rundt det; men forklarte hva som egentlig skulle ha skjedd; og viste dem hvor de kunne lasta ned de ulike programmene  så de fikk prøvd det hjemme selv (fungerer fint på min private pc hjemme). I og med at det ikke virka tok vi i stedet og prøvde fly-spillet i Earth de siste minuttene.

3D-tegning av skolen. Ikke importert til Earth (pga feilmedling på skolenettet).

LN-prosjektet Podcast

Fikk beskjed om å dele med andre hvordan det går med våre LN-prosjekter. Her kommer derfor litt mer om situasjonen rundt mitt LN-prosjekt: Podcast (les mer på den første posten om mitt LN-prosjekt Podcast).

Har nå fått prøvd ut litt Audacity med elever; og har erfart at ting ikke er så lett som man skulle tro ved første øyekast.

Det første problemet er at pc’ene våre er så låst at vi ikke kan gjøre så mye med innstillingene på dem selv. Og jeg oppdaget også at elevpc’ene er enda mer sperret enn lærerpc’ene. Men det skal komme et nytt speil til pc’ene og jeg har derfor meldt i fra om følgende:

Audacity-programmet bør innstilles fra grunnen av til skolens maskiner på det neste speilet: Oppdagde nå at problemer mht lagre filen som gjør at man får mp3-format (eksportere) var større enn på min egen lærer pc: I og med at elevene ikke har tilgang til selve disken (D:) på de ulike elevpc’ene; prøvde jeg å lagre på H: (elevens brukerområde på serveren); men fikk så ikke lest fila derfra. Dette medførte at de måtte lagre som wav-filer; og det ble da store filer (100+ MB filer) og det tok “evigheter” å sende over filene til serveren (H:).

Når man jobber med tyngre multimediafiler burde det være mulig på ett eller annet vis å lagre på D: eller så må vi rett og slett få bedre linje fram til serveren. Og dette er problem når jeg / vi jobber med lydfiler… kan ikke tenke på hvor treigt det kommer til å gå når vi skal jobbe med video-filer i tillegg.

Det som er positivt med Audacity er hvor overraskende fort elevene tok det å bruke programmet (laste inn filer; redigere/flytte; eksportere etc).

Det var så langt om mitt prosjekt. Fortsettelsen følger 🙂

Samling i Lærende nettverk

Torsdag 26.november var det fellessamling i Lærende nettverk på Elvebakken videregående skole.

Programmet for samlingen:
1200-1315: Informasjon om Elevbakken skole og en guidet tour igjennom skolen: Vi fikk en presentasjon av skolen; med vekt på deres naturlige, integrerte bruk av IKT. Skolen har blitt pusset opp / ombygget; og fremstod nå som en åpen og moderne skole: (Her fra skolens hjemmeside🙂

Da dagens skolebygg ble utformet, ble det lagt vekt på at Elvebakken skulle være en åpen og transparent skole. Derfor sitter elevene i store, åpne baser, veggene er byttet ut med glassflater og hele ledelsen sitter i åpent landskap med fullt innsyn fra inngangspartiet til skolen. Resultatet av denne gjennomsiktigheten er en trygg, oversiktlig og kommunikasjonsvennlig skole der ingenting kan gjemmes bort.

IKT-messig fremstod skolen også som moderne; både med tanke på at elevene hadde selv tilgang til ulike typer pc’er; og rommene hadde også Smart Board (fikk ikke helt med meg om det var på alle klasserommene; eller bare på de større rommene vi var innom).

1330-1500: Gjennomgang av programmet Lectra og pedagogisk bruk av SmartBoard; samt info om Bett-wiki og info fra Kirsti.

Lectora: Dette var et veldig interessant program for å selv lage ulike type oppgave-program til elevene. Programmet kunne brukes til å lage rene e-læringskurs; og kan fint integreres med Fronter / It’s Learning. Interessant program; selv om jeg tviler på at vi noen gang får råd til å benytte det…

SmartBoard: Vi fikk en presentasjon av hvordan man kunne pedagogisk bruke SmartBoard. Det det som er fint med SmartBoard kontra vår interaktive tavle fra 3M er åpenbart at man slipper å bruke muse-pennen; man kan bare bruke fingeren for å styre tavla. Ellers så det ut til at mange av de grunnleggende funksjonene har vi også i vårt 3M-program; selv om det naturligvis også var enkelte forskjeller.

Info om Bett-wiki: Kjetil informerte om at info om vår reise til Bett blir lagt ut på Bett-wikien på bett09.pbwiki.com .

Info fra Kirsti: Hun fortalte at vi dette skoleåret skal dokumentere vårt arbeid i Lærende nettverk / våre prosjekter. Dette skal være praksisfortellinger som skal kunne publiseres slik at andre kan dra nytte av dem. Og vårt publiseringsområde blir på laerendenettverk.ning.com/ .

1500-1600: Da satt vi i faggruppene våre. Jeg er med i Norsk på barnetrinnet. Alle gruppens medlemmer gikk igjennom hva vi skal ha som vårt prosjektområde. Mitt område, som beskrevet i en tidligere bloggpost, skal være podcast. Mer om fremdriften i dette prosjektet senere. Vi ble også invitert til hverandres skoler; for å erfare hverandres prosjekter. Kjetil har f.eks et spennende wiki-prosjekt med sine elver som det hadde vært interessant å sett nærmere på.

Kirsti påpekte også viktigheten av å dele informasjon: Være aktive på ning-området; blogge og fortelle hva vi holder på med.

1600-1900: Da var det noen som gikk; mens resten av oss gjorde oss klare til julebordet. Hver fagruppe skulle ha litt underholdning. Og dette gruppevis vist frem mens vi spiste julemiddagen: Ribbe, medisterkaker og pølse. Til dessert: Riskrem og kaffe.

Alt i alt en trivelig kveld; også trivelig å kunne treffes i mere sosiale sammenhenger. Takk til arrangørene på Elevebakken for en fin samling 🙂

Mitt prosjekt i Lærende nettverk

Litt om hva som skal være mitt prosjekt nå i vinter mht Lærende nettverk.

Jeg har bestemt meg for å lære mer om podcast. Har brukt tiden nå i høst til å lese meg opp om emnet; prøvd ut ting; og sjekket om det teknisk lar seg gjøre på skolen.

Sider jeg har lest om emnet: lmu, norskboka.no, podhead.no. Programmet jeg har falt ned på å bruke er Audacity: Et gratisk lydredigeringsprogram som allerede finnes på maskinene på skolen. Det er kanskje ikke det enkleste programmet å bruke; men da det ikke er mulig å installere noe selv på skolens maskiner; er det ikke så mange valg man har.

Tenkte også å benytte anledningen til å snakke om rettighetsproblematikken:

Rettighetsfri musikk / musikk under cc-lisens: uhort.no, Creativecommons musikk-søk.

Rent faglig blir mitt prosjekt å finne i norskfaget og i musikkfaget: Kommer til å bruke musikk-timene til prosjektet. Tenker at elevene skal ta utgangspunkt i kapittelet «De store mestrene» i musikkboka: Om de største komponistene i musikkhistorien. Det er 25 elever i hver klasse: Lager 6 grupper. Hver gruppe får en komponist. De skal så lage en podcast på (maks) 10 minutter som skal presentere komponisten og hva som er særtrekkene ved denne komponisten.

Til slutt tenkte jeg at vi skulle høre på podcastene når vi har spisetid (en podcast pr gang).

Det rent tekniske med å publisere / legge ut podcastene på nettet må jeg vurdere ut i fra muligheten vi har rent teknisk samt mht opphavsrett: Men det hadde selvsagt vært mest moro å fått lagt dem ut «på ordentlig»: Men vet ikke om vi har mulighet til det; jfr maskinene / nettet på skolen er sperret for det meste.

Tidsbruk: Vet ikke helt om jeg får tid til å starte med dette når før jul; nå holder vi på å øver inn to forestillinger på 7.trinn: En musikalforestilling og en dramatisering av Dickens En julefortelling). Begge to skal være ferdige i løpet av desember.

Skolen i digital utvikling

Jeg var torsdag og fredag på konferansen «Skolen i digital utvikling«: Skolelederkonferansen den 13. og 14. november 2008 på Hotell Arena på Lillestrøm. Dette er en årlig konferanse som samler skoleledere (og andre) fra hele landet. Godt besøkt var den også (361 påmeldte i følge deltakerlista). Jeg var der sammen med Øystein (rektor Rud skole) og Turid (som representerte Rælingen kommune).

Det var egentlig bra konferanse; som gav meg et bra faglig påfyll. Møtte også noen gamle kjente; samt lunchen på hotellet var veldig bra 🙂

Under her kommer det nå litt fra mine notater fra konferansen: Slik jeg forstod det skal også alle presentasjonene fra forelesningen bli lagt frem på konferansen side. Programmet finnes i alle fall på denne siden.

Torsdag 13.november:
«Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?» med Statsekretær Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet. Dette var åpningsforedraget. Og Rugtvedt tok for seg «Stortingsmeldingen om kvalitet i skolen», og fortalte om målene som er i meldingen og hvordan de vil følge den opp fra Regjeringens side. Hun fortalte også litt generelt om IKT i skolen; og hvordan man skal forbedre situasjonen; og kompetansen. Det kommer blant annet et Senter for IKT; og muligens kommer det også snart nasjonale prøver for digitale ferdigheter på ungdomsskolen.

Rugtvedt delte også ut ITUs kreativitetspris som gikk til Gosen skole i Stavanger; og deres arbeid med animasjon bygget opp rundt deres nettside kreativfilm.no:  Kreativitetsprisen er en konkurranse med fokus på kreativ bruk av IKT. Litt senere på dagen var jeg på en egen presentasjon fra mennene bak nettsiden. Og det viste seg at dette var en veldig akutell side å bruke når man skal ha om animasjon. Kreativfilm.no er en side hvor man finner mye stoff om animasjon; og ikke minst finner mange filmer som man kan bruke som inspirasjon. Etterhvert var det også plan om at man skulle bygge ut siden slik at man også selv kunne laste opp elevarbeider (filmer); samt få til en diskusjon / mulighet for å komme i kontakt med andre lærere. Mer info om begrunnelsen for at de fikk prisen finnes på Gosens hjemmeside.

«… et avgjørende øyeblikk i utdanningens historie…»: Opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld fra Hordaland fylkeskommune fortalte om «Ledelse i den digitale skolen». Egentlig et veldig bra; og ikke minst veldig motiverende foredrag om de endringene som nå foregår mht kommunikasjon, interaktivitet og brukt av IKT.

«Hvordan kan bruk av digitale læringsplattformer gi bedre læring til elevene?«: Et foredrag av Prosjektleder Egil Hartberg fra Høgskolen i Lillehammer. Han gav også et veldig bra og inspirerende foredrag om hvordan man kan nyttegjøre seg læringsplattformer: Han forklarte, og gav konkrete eksempler på hvordan dette kunne gjøres.

«Nytt og nyttig: Norsk selvevaluering for skolene»: At ITU nå har laget en fri, nettbasert ressurs for refleksjon og skoleutvikling, som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Denne ressursen finnes fra 1.desember på www.itumentor.no. Dette var en ressurs hvor man kan logge inn med samme brukernavn og passord som man bruker til Elevundersøkelsen; og man får da opp en god del spørsmål i forskjellige spørsmålskategorier: Disse skal man så reflektere og ta stilling til. Tilslutt, når man har svart på alt; får man så resultatene. Ulike grafer og tekst som man så kan bruke for å forbedre seg. Dette foredraget var kanskje mest interessant for skolelederne.

Til slutt torsdag kom det derimot en veldig interessant presentasjon om noe jeg synes så veldig spennende ut: Nettressursen «World Beside – et læringslaboratorium for fremtidens skole!«. Dette er en nettressurs som het WorldBeside: En verden ved siden av; og eller la oss rett og slett kalle det for en 3D-spillverden hvor du har din spillfigur og går inn i en 3D verden ala SecondLife. Så kjempespennende ut; selv om det også må sies at det så noe uferdig ut det som ble presentert. Slik jeg fikk inntrykk av skulle man som lærer kunne lage ulike spill / oppgaver i denne verdenen som elevene så kunne løse. Vi fikk demonstrert en slik oppgave hvor figuren i spillet skulle lage en racebil til et billøp: Og bilen skulle settes sammen med deler som gav minst mulig utslipp (det var liksom et verksted hvor det stod mange ulike motorer man kunne velge fra; ulike hjultyper etc). Når alt var satt sammen; satte gikk man med figuren sin inn i den nylagde bilen; og kjørte bilracet. Kult; og lærerrikt!

De viste også at de holdt på å bygge opp en bygning fra Universitetet i Oslo: Denne kunne så elevene besøke ved at de lot sin figur gå inn; lære om UIO / gjøre ulike oppgaver / ulike spill. UIO var med på å lage spillet sammen med en kommersiell aktør på oppdrag fra Oslo kommune. Nå var spillet under utprøving; og målet var at det skal kunne brukes (en enkel gratis basisversjon; men at man må betale for å få gjøre flere avanserte ferdige oppgaver: Men man som lærer kan selv lage oppgaver ved å bruke ulike moduler).

Det var altså en veldig spennende avslutning på denne første konferansedagen.

Østlandsk lærerstevne

Lørdag var det planleggingsdag på Rud; og vi var på Østlandsk lærerstevne på Høgskolen i Oslo.

Jeg var med på to økter med kurs; samt gikk igjennom utstillingene.

Det første kurset var «Læringsstrategier og elevvurdering» med Grete Helle og Tom Rune Fløgstad fra firmaet Ringerivann.no. Kurset tok for seg ulike læringsstrategier og læringsstiler; samt i stikkordsform Blooms taksonomi. I tillegg ble det henvist litt vel mye til firmaets turer til New Zealand; samt stadige henvisninger til deres utgitte bøker og hvor disse kunne kjøpes.

Var på et lignede kurs med dem i 2005; så det var ikke akkurat så mye nytt de kom med.

Etter en bedre lunch med Endre, Berit og Renate var det tid for kurs nummer to: «Hva kan vi gjøre for de mest utfordrende barna?» med Lise Barsøe. Dette var uten tvil dagens høydepunkt. Barsøe leverte virkelig et glimrende og kjærlig innlegg i debatten rundt hva man skal gjøre med de utfordrende barna. Hun fortalte, uten manus, varmt og personlig fra sin 30 år med erfaring som lærer og pedagogisk veileder for skoler og barn.

Blant spørsmålene hun stilte; og forsøkte å komme med svar på (fritt etter mine egne notater):

-Hva kan det skyldes at det blir flere urolige barn?

Travelheten. Tidsklemma. Stadig flere barn føler seg slitne. Barn trenger tid for å fordøye alle stimuliene. Barn trenger også uforstyrret tid. Barn i dag er lite utholdne: Man må stadig finne på noe nytt for å fenge dem.
Også at man må tåle motstand for at man skal lære noe. Curling-foreldre. Alt skal skli lett for barna.
Jo tidligere, jo bedre: Ikke alle 5-åringer trenger å være på samme nivå.
Også viktig å huske på at hvis barnet selv ikke vil lære; lærer det ikke. Stemmer ikke at jo mer voksne presser og maser; jo mer lærer de.
Men læring er avhengig av at  barnet selv vil. Må prøve å møte barnet der det er. Læring er: Å forstå nytten. de må få være der de er. Kan ikke dytte kunnskap ned i dem.
En av tingene som fører til uro er at det skjer for mye i norsk skole: Stillhet og ro trengs også. Er slitsomt at det er mye uro og styr rundt seg.
Men det at det har blitt flere urolige barn kan også skyldes at det har blitt svakere sosial kontroll i samfunnet. De voksne i samfunnet har mindre å gjøre med den kollektive barneoppdragelsen. Man har fått en privatisert barneoppdragelse. Det har blitt vanskeligere for barn. Vet ikke lenger så lett hva som er rett og hva som er galt. Man får ikke nødvendigvis korreksjon på negativ oppførsel man har ute i samfunnet lengre. Barn må lære hva som er rett og galt. Oppdragelsen har gått fra lydighet til ansvarlighet. Og det å oppdra til ansvarlighet er mye vanskeligere enn det å oppdra til lydighet.

Mange barn er sterke forhandlere:  Men det er de voksnes ansvar å bestemme. Barn i dag har altfor stort ansvar mht valg. Noe skal barnet bestemme; men noe ligger utenfor barnets bestemmelsesområde. Barn må lære og uttrykke følelser på en bra følelsesmessig måte.

Fra indre til ytre kontroll: Hvis du skal lære å styre deg: Ytre styring er nesten borte i dagens samfunn. Må ha en god indre styring. Og slike barn som er urolige trenger grenser av stål: Voksne som klarer å stå for det de sier. Barnet er på desperat jakt etter en voksen som har strengere krav enn en selv.

-Hva kjennetegner disse barna og hvilke behov har de?

Det norske ordet er adferdsvansker. Det danske er samspillsvansker. Kanskje det er et bedre ord? Man har adferdsvansker i samspill med andre.

Vi som voksne. Barn skal bli de beste utgaver av seg selv.

Pisa: Norske 15-åringer er underytere.

Språklige problemer: Sen språkutvikling. Blir oftere voldsomme. Utagering ofte et verbalt språk. Men også blant de som har et annet morsmål enn norsk. Når barn slår etc trenger det ofte språktrening for å kunne uttrykke verbalt hva det egentlig mener og synes.

Instrumentelt / ekspressivt språk: Vansker med å forstå samfunnet / saker rundt seg selv. ser fientlighet hvor det ikke er fientlighet.

Vansker med å lese en sosial situasjon.

Avvikende virkelighetsoppfatning.

-Hvordan møte et barn med  slike behov?

Vise at man forstår. Få til en ralitetskorrigering.

De har ofte en liten evne til realitetsskifte.

Mangler impulskontroll: Oppmerksomhet. Impulser. Barn vet det er feil; men får det ikke til.

Prate mindre.

Være i nærheten. Fronte. Rolig. Det er ikke lov å slå. Ikke 5 min foredrag.

Det å snakke rolig viktig.

Enpowerment: Få frem alle ting i en person. Slik at de kan leke med alle, være med alle.

Men at ting ikke er like.

Hva slags kompetanse er nødvendig i arbeidet med disse barna?

Gode modell. Tydelige verdier. Overenstemmelse med det du seier og det du gjør. Snakke om hva slags modeller er man. Tydelige verdier: Hvis alt er like gyldig blir det likegyldig. Likeverd. At alle mennesker har likekverdi – oppleve at alle har lik verdi.

Annerkjennelse: Alle har krav på det. 70% av kommunikasjonen er kroppsspråk. 20% stemmevolum / hvordan stemmen høres ut.

Vise alle frem fra ressurssiden. Ikke gi alle repremader i full offentlighet. Ikke bruk andre elever til å rette på eleven. Trist med barnegrupper hvor de andre hakker på en som bråker. Pass på dere selv; så skal jeg passe på resten! I stedet lære opp alle til å gi ros: En rosestol.

Still passe krav: Hvis eleven stilles krav som de ikke kan oppfylle blir det vanskelig. Hvilke krav skal man stille: Bli kjent med barnet så finner du ut av det. Avhengig av rutiner: Trenger det trygge. Mange av disse barna misliker ustrukturen i desember; og de har det mye bedre i januar. Ikke bli med på situasjoner der man vet det kommer til å gå dårlig.

Alle barn skal få vist seg fram fra ressurssiden / den gode siden: De stille barna. De usynlige barna.

Tydelige grenser. Trenger voksne som er til å stole på. Voksne som oppfører seg likt med grenser av stål. Dersom det ikke er regler i en gruppe; bestemmer den sterkeste. Vår jobb er også å passe på alle i gruppa.