BETT 15.01: Skolebesøk

Torsdag startet med hotellfrokost: Tradisjonell engelsk frokost med bacon, pølse, egg og bønner. I tillegg var det rista brød med syltetøy. Det var en noe mektig forkost må jeg si.

Deretter dro vi på en kort entimes tur ned til Oxford street: Hvor vi bare fant ut hvor enkelte butikker lå.

For allerede ved 11.30-tida måtte vi møte opp til avreise på skolebesøket. Vi tok denne gangen buss fra gata utenfor hotellet. Og det var egentlig veldig fint: Til da hadde vi bare kjørt med undergrunnen; men det var først nå jeg fikk sett mer av London. Bussturen tok rundt 45-minutter.

torsdag_utsikt_fra_bussen

Utsikt fra bussen: Satt helt framme med Øystein i 2.etasje på bussen 🙂

Vi fra barnetrinnet besøkte Dulwich Hamlet Junior School: En skole for 7.-11.år gamle elever. Den hadde rundt 350 elever. Lå i et området med dyr bebyggelse (mange foreldre fra kreative yrker).

torsdag_dulwich_hamlet_utenfor

Vi som besøkte skolen var Thomas, Pernille, Berit, Ole, Endre, Øystein, Tor og Katrine.

torsdag_dulwich_hamlet_plakatbilde

Vi ble møtt av rektoren: Mrs Sonia Case. Som ønsket oss velkommen og fortale om sin skole.

torsdag_utenfor_skolegard2

Deretter tok hun oss med på en rundtur igjennom skolen. Vi var innom flere klasserom; og skolerom. Og på flere av rommene brukte de da også IKT på en veldig integrert måte i undervisningen.

torsdag_elever_brosjyre4

Inne på et klasserom hvor elevene brukte laptops: De skulle lage en brosjyre om Hellas:  Og brukte da nettet for å finne informasjon som de så skreiv ned i sine brosjyrer. Læreren hadde en interaktiv tavle; og laptopene ble rullet inn i klasserommet i et flyttbart pc’skap. En laptop pr to elever.

Vi fra Lærende nettverk gikk så rundt og småsnakket med elevene. Interessant var det også at elevene åpenbart ikke tok så mye notis av at de pluselig fikk en gjeng med fremmende inn i klasserommet. Alle fortsatte med sitt; og svarte høflig på våre spørsmål.

Interessant var det også å se hvordan alle klasserommene jeg var innom hadde mye på veggene: Både elevarbeider, men også mer pedagogiske forklarende plakater og oppslag var på veggene. I sterke, klare farger. Også flere av klasserommene hadde ting hengende i taket. Sammenlignet med disse klasserommene jeg var innom blir mine klasserom veldig nøytrale og sterile. Kanskje kjedelige er også et riktig ord å bruke.

torsdag_elever_brosjyre

Elever som arbeider parvis med sine brosjyrer.

torsdag_utenfor_dora

Utenfor klasserommene hang det oppslag med klassenavn, lærerens navn; og bilde av elevene. Fint og oversiktlig.

torsdag_bibliotek

Midt i skolebygningen lå det et bibliotek. Også dette var fylt av elevarbeider; i sterke fine farger.

torsdag_musikk_i_gymsal1

Skolen satset mye på de praktiske fagene: De hadde ulike musikkgrupper; og innleide musikklærere i mange ulike stilarter. Vi fikk oppleve en skolesamling; hvor hele skolen var samlet i gymsalen. Elevene kom fint og rolig inn i salen: Fant stille og rolig sin faste plass. En lærer holdt da en musikk-time med hele skolen. Det var også med noen assistenter som tok av seg det å få elevene til å være stille. Imponerende hvordan musikklæreren klarte å instruere rundt 350 elever i en ny sang; og også imponerende hvordan hun klarte å instruere dem i å synge sange riktig (med ulik trykk / rytme på ulike steder). Bak henne på veggen var det en prosjetør som viste sangen (to elever satt og flyttet teksten opp og ned på en laptop koblet til prosjektøren, jfr ikke en interaktiv tavle). Imponerende var det; og det minnet også om Rud skole sine fredagssamlinger. Med dette var noe disse elevene hadde daglig. Mens musikklæreren hadde elevene kunne resten av lærerne bruke til å samarbeide og planlegge.

torsdag_musikkrom_apple

Skolen hadde et eget mac-datarom i tilknyting til skolens musikkrom.

torsdag_dulwich_hamlet_vapenskjold

Tilslutt gikk vi tilbake til Rektors kontor; hvor vi oppsummerte det vi hadde sett og takket så mye for at vi fikk besøke skolen. Et veldig fint besøk; på en trivelig skole. Mrs Case var også flink til å fortelle; og forklare både hvordan og hvorfor de gjorde som de gjorde.

Etter at vi var ferdig med besøket på Dulwich Hamlet; gikk vi over til The Carter school; hvor lærerne fra ungdomsskolen hadde vært mens vi var på barneskolen.

torsdag_carter_school

Her kom vi inn i en samtale de hadde med en lærer på skolen. Han fortalte at The Carter school var en skole for elever fra 11-19 år: De tok inn elever fra flere skoler, deriblant Dulwich Hamlet. Men også fra andre skoler med mindre ressursterke foreldre. Han fortalte også at de hadde ulike problemer på skolen; blant annet gjengproblemer slik at en politimann fast holdt vakt utenfor skolen ved skoleslutt for å forebygge problemer.

Videre fortalte han hvordan de aktivt brukte ikt i undervisningen. Han fortalte, og viste, frem eksempler på opplegg han hadde. De hadde et veldig fint og oversiktlig lagringssystem: Hvor de fag – og emnevis lagret på serveren opplegg; slik at andre lærere også kunne bruke dem. Smart!

Han fortalte også hvordan de nå jobbet med å få til en nettsideløsning; hvor elevene kunne logge seg på og så få opp en side med de ulike fagene de hadde. De ulike faglærerne kunne så legge ut opplegg, og oppgaver på disse undersidene som elevene så kunne jobbe med. Egentlig det samme som vi har med It’sLearning.

torsdag_carter_inne

Han viste også på slutten eksempler på opplegg han kjørte på sine elever: Blant annet viste han fram flere interessante spill – og sideressurser han brukte i sin undervisning.

torsdag_carter_inne_tavle1

Her var det et spill fra Schoolhistory.co.uk som gikk ut på at læreren skulle lå planken (jfr sjørøvere).

Deretter dro vi tilbake til hotellet. Om kvelden var det tid for musikal: Vi var på We will rock you fra Queen på Dominion teateret på Oxford Circus. En topp forestilling, med ekte musikal-følese. Anbefales!

torsdag_dominion_we_will_rock_you