Mattedag på Rud

Mellomtrinnet på skolen, 5.,6. og 7.klasse, hadde i dag Mattedag: En dag hvor alle elevene var i aldersblanda grupper og gjorde ulike matteaktiviteter. Elevene var delt inn i ni grupper: Og så var de i løpet av dagen innom tre forskjellige poster (lærere). Tre og tre poster var like.

Posten min var på klasserommet til 7A. Her hadde jeg tatt ned 20 bærbare pc’er; og posten min bestod av en felles introduksjon til regneark (Open Office Calc); deretter gjorde elevene to regnearkoppgaver på pc’ene: En om å gange / plusse sammen riktig celler; og en annen med å bruke tall til å lage et diagram. De som ble ferdige gikk så og gikk på ulike matte-sider på nettet jeg hadde satt opp.

De andre postene elevene var på i løpet av dagen; var en spillstasjon (dreiv med ulike mattespill; både 2d og 3d) og en utestasjon (dreiv med ulike matteaktiviteter i skolegården).

Mattedagen blir arrangert i uke 6 av Lamis (Landslaget for matematikk i skolen). Dagen ble første gang arrangert i 2002; men i år er det første gang min skole er med på arrangementet. Til dagen blir det utgitt et eget ressurshefte med tips om ulike aktiviteter.

Og alt i alt var det da også en vellykket mattedag på skolen: Med både blide, aktive og engasjerte elever.

Én kommentar til “Mattedag på Rud”

Det er stengt for kommentarer.