Møte i Lærende nettverk

Onsdag 25.mars var det nytt nettverksmøte i «Lærende nettverk» fra UIO. Vi møttes i Georg Sverdrups hus (Biblioteket) klokken 9; og Kirsti orienterte om dagens agenda: Skrive våre praksisfortellinger.

I løpet av dette skoleåret har alle medlemmene i nettverket hatt sine egne prosjekter: Mitt er å ha podcast med 7.trinn. Det er en beskrivelse av dette arbeidet, samt en evaluering av dette, som nå skulle skrives i en praksisrapport. Denne skal så publiseres på nettverkets ning-side innen fredag 24.april.

Her er det Kirsti skriver om «praksisfortellinger»:

Praksisfortellinger er en metode for å vurdere, observere og bevisstgjøre oss vår pedagogiske praksis.

Praksisfortelling er selvlagde og selvopplevde fortellinger av personer i et praksisfellesskap, for eksempel lærere i skolen. Praksisfortellinger handler om avgrensede situasjoner, der samspillet mellom deltakerne er framstilt detaljert og personlig, slik det arter seg for fortelleren.

Praksisfortellinger er historier fra hverdagen som synliggjøres gjennom å løfte fram personlige erfaringer. Vi beskriver ett hendelsesforløp (for eksempel en undervisningsøkt, et prosjekt), for så å stille refleksjonsspørsmål omkring hendelsen (Ringstadbekkkrysset).

Praksisfortellinger fra lærende nettverk skal synliggjøre og dokumentere erfaringer. Målet er å trigge refleksjon over praksis hos leseren, samtidig som vi selv øker vår bevissthet om vår personlige kunnskap.

Ved å ta utgangspunkt i spørsmålene fra Ringstadbekk-krysset, skal refleksjonsbiten i praksisfortellingene ha et konstruktivt fokus:

Hva var bra?
Hvorfor?
Hva ville du eventuelt har gjort annerledes?
Hvordan?

I løpet av dagen skreiv jeg ca 2/3 av min praksis-fortelling: Men ett problem som dukket opp for meg er at jeg startet med et veldig faglig fokus (elevene skulle lage en podcast med et veldig faglig innhold); men endte opp med å erkjenne at elevene måtte bruke mesteparten av tiden på å lære seg verktøyet Audacity: Altså elevene brukte mesteparten av tiden på å lære programmet og dets funksjoner; hvordan finne rettighetsfri musikk (og importere denne); samt det med å skrive manus / framføre; og tilslutt høre på podcasten mens vi hadde spisetid. Og jeg tror de likte denne oppgaven veldig godt.

Neste møte i mitt Lærende nettverk, som også blir det siste møtet i nettverket; blir en dag i uke 23.

Og ja, jeg fikk nettverksleder Kirsti, til å fortelle nettverksdeltakerne om «Del og bruk»-siden:  Og jeg tror da også at flere av deltakerne registrerte seg der 🙂

Skolekino: Appelsinpiken

Tirsdag var 7A på SF Lillestrøm kino og så Appelsinpiken; basert på Jostein Gaarders bok ved samme navn.

Årsaken til at vi kom oss på kino var at klassen hadde vunnet fjorårets «Gå til skolen»-aksjon som FAU arrangerte. Premien var en skolekino-forestilling. Vi valgte denne filmen fordi den hørtes bra ut; og er i norskfaget; jfr boka er en del av «Grip boka» – opplegget.

Filmens handling:

Appelsinpiken handler om en ung mann, Jan Olav, som en dag møter en helt spesiell pike på trikken. Hun har rød kåpe og bærer en stor pose appelsiner i armene. Han blir stupforelsket, men hun forsvinner med ordene «vi ses». Han starter en jakt som fører ham gjennom et vinterkaldt Oslo og et fargesprakende Sevilla, hvor trærne er fulle av appelsiner.

Samtidig møter vi Georg, en ung gutt som går alene på ski over vidda. Med seg i bagasjen har han et teleskop og et ti år gammelt brev fra faren, et brev som han nettopp har fått. Georg jakter på en komet, og møter i stedet Stelle. men Georg har vanskelig for å forstå sine egne følelser og hva som skjer med ham.

Disse to forskjellige historiene veves i hverandre. Begge forteller om tilfeldige møter som blir avgjørende for livet.

Jeg må si jeg syntes det var en bra film: Med både en fin historie; og ikke minst som utgangspunkt for en samtale: Om det at en foreldre dør mens man er liten; om oppvekst; om å få en ny stefar. Men også det med å være tenåring; bli kjæreste og finne ut av seg selv. Mange aktuelle problemstillinger hadde denne filmen.

Dessuten oppdaget jeg at fjellscenene er innspilt i mitt hjemmeområde: Området i Rondane / Høvringen. Gjenkjente også flere lokale skuespillere / statister.  Det gjorde naturligvis sitt til at jeg likte filmen ekstra godt 🙂

Terning: Kanskje en 5’er?

Filmtrailer fra Youtube:

Det er mitt valg

Tirsdag var lærere fra Rud sammen med lærere fra Løvenstad invitert av Lions Club i Rælingen til kurs i «Det er mitt valg».

Dette er et undervisningsopplegg om læringsmiljø, sosial kompetanse og forebyggende arbeid. Opplegget trener barn i å ta ansvar; kommunisere; øke selvtilliten; ta beslutninger; og å sette seg mål.

«Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg for alle klassetrinn. Ett hefte er laget for småskolen; og ett for mellomtrinnet (i tillegg til ungdomsskolen og videregående skole).  Programmet er tilpasset gjeldende lærerplan.

Målene for programmet er å:

  • styrke barn og unges sosiale kompetanse
  • hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial adferd
  • hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling
  • støtte hjem og skole i det generelle forebyggende arbeid med hensyn til vold, mobbing, tobakk, rusmidler osv.
  • gi lærerne et metodisk verktøy når det gjelder utvikling av elevmiljø

“Det er mitt valg” er et metodisk verktøy som lærerne kan bruke i klasserommet; og kurset var da også organisert som en work-shop: Kursholderen skiftet fint mellom teori og praktiske øvelser. Gjennom praktiske øvelser med rollespill og lek gikk vi igjennom ulike øvelser man kan bruke med elevene. Vi fikk også de ulike heftene som er blitt utarbeidet for opplegget.

Til opplegget er det også laget egne hefter med konkrete forslag og ideer til foreldremøter der blant annet selvtillitt, kommunikasjon og rusmiddelbruk er sentrale temaer. Det er også laget en egen liten bok til foreldrene, «De viktige årene», som belyser og drøfter aktuelle problemer som foreldre flest møter i hverdagen.

Programmet virket å være et bra opplegg. Så langt har vi brukt Steg for steg og Zero-programmet på Rud. Men i og med at Zero-programmet går ut i år; er vi på jakt etter et nytt program. Og jeg må si at «Det er mitt valg»-programmet virket konkret og bra. Skal prøve det ut litt i klassen; før vi skal ha del to av kurset den 19.mai.

lionsquest_600

Lions Clubs International er verdens største humanitære serviceorganisasjon. Norge har ca 530 klubber med rundt 13 300 medlemmer. Rusforebyggende arbeid er viktig for Lions. Lionsklubber arrangerer kurs for lærere i skolene i sitt nærmiljø.

Takk til Lions Club i Rælingen for et fint og nyttig kurs 🙂

Mer info om programmet på determittvalg.no.