Det er mitt valg

Tirsdag var lærere fra Rud sammen med lærere fra Løvenstad invitert av Lions Club i Rælingen til kurs i «Det er mitt valg».

Dette er et undervisningsopplegg om læringsmiljø, sosial kompetanse og forebyggende arbeid. Opplegget trener barn i å ta ansvar; kommunisere; øke selvtilliten; ta beslutninger; og å sette seg mål.

«Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg for alle klassetrinn. Ett hefte er laget for småskolen; og ett for mellomtrinnet (i tillegg til ungdomsskolen og videregående skole).  Programmet er tilpasset gjeldende lærerplan.

Målene for programmet er å:

  • styrke barn og unges sosiale kompetanse
  • hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial adferd
  • hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling
  • støtte hjem og skole i det generelle forebyggende arbeid med hensyn til vold, mobbing, tobakk, rusmidler osv.
  • gi lærerne et metodisk verktøy når det gjelder utvikling av elevmiljø

“Det er mitt valg” er et metodisk verktøy som lærerne kan bruke i klasserommet; og kurset var da også organisert som en work-shop: Kursholderen skiftet fint mellom teori og praktiske øvelser. Gjennom praktiske øvelser med rollespill og lek gikk vi igjennom ulike øvelser man kan bruke med elevene. Vi fikk også de ulike heftene som er blitt utarbeidet for opplegget.

Til opplegget er det også laget egne hefter med konkrete forslag og ideer til foreldremøter der blant annet selvtillitt, kommunikasjon og rusmiddelbruk er sentrale temaer. Det er også laget en egen liten bok til foreldrene, «De viktige årene», som belyser og drøfter aktuelle problemer som foreldre flest møter i hverdagen.

Programmet virket å være et bra opplegg. Så langt har vi brukt Steg for steg og Zero-programmet på Rud. Men i og med at Zero-programmet går ut i år; er vi på jakt etter et nytt program. Og jeg må si at «Det er mitt valg»-programmet virket konkret og bra. Skal prøve det ut litt i klassen; før vi skal ha del to av kurset den 19.mai.

lionsquest_600

Lions Clubs International er verdens største humanitære serviceorganisasjon. Norge har ca 530 klubber med rundt 13 300 medlemmer. Rusforebyggende arbeid er viktig for Lions. Lionsklubber arrangerer kurs for lærere i skolene i sitt nærmiljø.

Takk til Lions Club i Rælingen for et fint og nyttig kurs 🙂

Mer info om programmet på determittvalg.no.

Én kommentar til “Det er mitt valg”

  1. Det er alltid så spennende å gå inn på sida di Ole. God og oppdatert. Mangler nå beskrivelse av en spennende økt med besøk fra Høgskulen i Bergen, der dere IKT gutta på Rud hadde fin presentasjon og samtale med lærere fra barne og ungdomstrinn med spesiell interesse for IKT i skolen.

Det er stengt for kommentarer.