Animasjon på Vårt valg dag 2

I dag var det siste dag i årets Vårt valg på skolen. Jeg har ei gruppe elever som er på animasjonskurs. I går tok vi og lagde modeller av LEGO; og lagde stop motions animasjon av historier med dem.

I dag startet vi med at jeg gjennomgikk hvordan man bruker programmet Movie maker: Og da spesielt hvordan man forandrer på «picture durations» slik at det blir en animasjon. Deretter fikk hver elev en bærbar pc; og startet med å importere alle bildene til pc’ene.

Og elevene brukte dagen til å redigere ferdig sine filmer; legge på ulike lyd- og talespor; tekstplakater osv.

Det som ble dagens store utfordring var alle sperrene som er på datamaskinene på skolen: Støtt og stadig hengte maskinene seg opp; programmene svarte ikke; man fikk ikke mulighet for å gjøre noe annet enn å restarte maskina (selv «Oppgavebehandlingen» i Windows er ikke tilgjengelig). Grunnen til dette er at elevene hadde tatt mange bilder i sine animasjoner (200-300 bilder pr elev); og selv om de hadde tatt de minste bildene de kunne stille inn på ble det etterhvert store filer å jobbe med. I tillegg la de på ulike lydfiler på videoen (som man ikke fikk lagret i Audacity som .mp3; men som den større .wav). Men det største problemet er det at man ikke får lagret lokalt på maskinene på skolen (c: eller d:; de har kun tilgang til serveren); og linja til serveren hos IKT-avdelingen har en nærmere kutråkkstandard enn en motorveistandard; er det kanskje ikke så rart at det ikke gikk: Og maskinene ble stadig vekk til «sirup»; som en elev beskrev de som.

Tok derfor og hentet fram de to gamle bærbare pc’ene vi har: Som ikke har vært offer for IKT-avdelingens problemskaping: Og da plutselig var det overhodet ikke noe problem å gjøre noe som helst med filmene. Slik at de filmene elevene fikk laget i dag ble stort sett laget på disse; samt at noen klarte å jobbe via USB-minnepenn (de som hadde det).

Jeg har sagt det før; og må vel si det igjen: Det er egentlig rystende å tenke på at Rælingen kommune har brukt så mye penger på moderne IKT-utstyr; som man rett og slett ikke får brukt til stort annet enn skriveprogram.

Sett i ettertid hadde det kanskje vært mye billigere å bare ha kjøpt inn to klassesett med skrivemaskiner i stedet?

Jeg må si det også er noe rart alltid å måtte vise (altså «lære opp») elevene til hvordan man skal omgå alle disse sperrene på utstyret: Slik som i dag med å jobbe på minnepenn eller på de gamle pc’ene. I Rælingen kommune må man som lærer (og elev) altså ha såpass god IKT-kompetanse at man kan klare å bruke funksjonene man ønsker; via alle tenkelige omveier; på tross av alle sperrene som IKT-avdelingen har lagt ut.

Har nå i hele dette skoleåret hørt at det skal komme et nytt «speil» på datamaskinene; altså en oppdatering av programvaren på maskinene våre;  hvor man skal rette opp i buggene. Men jeg må si jeg er skeptisk til nytten av dette egentlig: Blir egentlig noe forandret?

Grunntanken er jo lik. Man skal jo bare skrape litt i overflaten og retter noen bugger?

Skulle ønske at man i stedet tok en debatt på hva man rent pedagogisk ønsker å bruke utstyret til; hva trenger man av utstyr og programmer for å nå målene i læreplanen. Og så deretter tok og satte opp maskinene; og datautstyret til å passe til dette. Slik det nå er i Rælingen er det jo totalt motsatt.

Som lærer må man altså tilpasse og redusere ned sitt  pedagogiske opplegg etter hva oppsettet på datamaskinene tillater.

Jeg synes rett og slett at dette er svært frustrerende; og forstår rett og slett ikke hva som er poenget med å kjøpe inn alt dette utstyret; når man ikke får brukt det. I alle fall hvis man ønsker å gjøre noe annet enn Open office-pakka.

Og ja, mange av elevene i dag ble frustrerte av å måtte starte både tre og fire ganger på redigeringen av filmene sine. Det forstår jeg jo godt. Men jeg er likevel imponert over arbeidsinnsatsen og humøret de hadde 🙂

Ingen av filmene til min gruppe ble så ferdige at de blir lagt ut på nettet. Men jeg har laget en fotofilm av bilder jeg tok av andre kurs på Vårt valg. Filmen ligger også på skolens hjemmeside.

Animasjon på Vårt valg dag 1

I dag har jeg hatt syv elever fra 5.trinn på animasjonskurs på Vårt valg på skolen.

Vårt valg er to dager hvor elevene får lov til å melde seg på det kurset man har lyst til å være med på. Blant kursene man kunne velge blant i år finner man matlaging, klatring, fotball, utplassering, skateboard, kunst og håndverk og sykkeltur. Totalt rundt 20 forskjellige kurs. Kort sagt: Det finnes et kurs for de fleste.

Og jeg har altså animasjonskurs: Startet dagen med å gjennomgå prinsippene for animasjon: Viste da fram LEGO-stop-motions videoene; før jeg viste konkret på en animasjonsstasjon hvordan man animerer med stop motion. Hadde i år bestemt at vi skulle animere med lego-figurer (i fjor var det mer frivillig hvilken teknikk man skulle velg).

Elevene delte seg så i to grupper: En på tre og en på fire: Begge valgte ulike spenningshistorier som tema. En rundt et bankran og en rundt en verdensroms konflikt. De satte så i gang med å skrive historien og lage storyboard; før de satte i gang med det praktiske arbeidet.

animasjon_bankran

animasjon_space

Jeg må si jeg er veldig imponert over elevenes arbeidsinnsats: De fordelte seg naturlig på hvem som gjorde hva: Lage bakgrunner og miljøene til historien; satte opp lys og kamera. Flott arbeidsinnsats; fra ivrige elever.

Elevene viste meg også flere fine Lego-animasjoner de hadde funnet på Youtube:

Lego Millenium Falcon Stop Motion

James Bond 007 Operation: Cement Dust

I morgen skal de filme ferdig historiene: I tillegg skal vi gjennomgå MS Movie Maker; og laste inn alle bildene inn i programmet. Deretter skal elevene gjøre filmene ferdige: Redigere og legge på lyd, lydeffekter og musikk.

Du bestemmer for mellomtrinnet

Undervisningsopplegget «Du bestemmer» for 5. og 6.-klasse ble i dag lansert for pressen; med en tilstelning i Oslo (jeg kom meg ikke dit i dag). Opplegget er laget av Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet.

Opplegget ble opprinnelig laget for ungdomsskolen og videregående skole; og er ment å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon. Opplegget består av et hefte med faktaopplysninger, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver.

Alle ungdomsskoler fikk tilsendt dette opplegget; i tillegg ble det satt i gang flere aktiviteter. Etterhvert ble det også utarbeidet flere filmer til opplegget: Filmer som også er laget av ungdom selv; gjennom en filmkonkurranse med blant annet Harald Zwart.

Etterhvert kom tilbakemeldingen fra barnetrinnet om at man ønsket også et lignende opplegg for dette trinnet: Flere brukte ungdomsskole-opplegget også på slutten av barnetrinnet. Og det var ønskelig med et eget opplegg for mellomtrinnet.

I fjor vinter ble derfor en gruppe satt ned for å starte dette arbeidet med å lage «Du bestemmer» for mellomtrinnet. Arbeidet ble ledet av Torbjørn D. Moe fra Utdanningsdirektoratet. Jeg ble med som lærer på mellomrinnet; sammen med to andre lærere på mellomtrinnet (fra ulike «Lærende nettverk»).

Våren 2008 hadde vi så noen møter; hvor vi også begynte å lage utkast til det nye heftet; sammen med forfatteren Inger Lise Welhaven.

Høsten 2008 ble det så bestemt at man ønsket å «åpne opp» prosjektet: Og Kari Laumann i Teknologirådet overtok prosjektlederjobben etter Moe (han gikk over i ny jobb hos Kunnskapsdepartementet). I november hadde vi et større møte hos Teknologirådet hvor flere organisasjoner var invitert. Etter dette har jeg ikke vært med på så mange møter: Men noe har jeg da vært med på. I tillegg har jeg lest og kommentert utkastene til manusskriptene til de ulike delene.

Jeg må si det har vært interessant å være med i dette arbeidet. Like før jul var Kari og Inger Lise og besøkte elevene mine; og 5.klasse; og gruppe-intervjuet dem; mht hva som passet for elever på mellomtrinnet. Tror også at elevene mine likte det å være med på dette.

Interessant har det også vært å se hvordan det endelige resultatet ble. Jeg synes det har blitt en fint hefte. Bra oppbygning: Delt inn i tre deler slik som det originale heftet. Fint er det også at flere av innspillene mine / våre har blitt tatt til følge. Ikke minst det at det er viktig å dra inn foreldrene: Ser at man har laget egne sider bak til foreldrene. Bra synes jeg; selv om man kanskje kunne ha gjort litt mer ut av det: Mye av disse problemene skjer jo nettopp hjemme… På mitt trinn har vi, sammen med klassekontaktene, hatt besøk av Barnevakten.no som har forelest om emnet på vinterens foreldremøte. Det var et veldig bra foredrag. Anbefales for alle foreldremøter på mellomtrinnet.

Jeg synes også at selve heftet fremdeles kunne ha blitt gjort enda mer «visuelt»: For enkelte er det fremdeles alt for mye tekst. Men samtidig må det jo være en del tekst i et slikt hefte. Synes fremdeles ideen med at man kunne ha gjort om noe av teksten til tegneserie-striper var en god ide… Vet ikke helt hvorfor ikke den ble tatt til følge. Men topp at man har laget animasjonsfilmer i tillegg (muligens at tegneserie-ideen ble flyttet hit?). Og både det grafiske i heftet, og animasjonsfilmene, er veldig godt gjort synes jeg.

Dagbladet Magasinet hadde forrige helg presentasjon av opplegget: De hadde da vært på Rud og besøkt 6.klasse da de prøvde ut opplegget før påske. (Reportasjen er ikke på nett).

Link til opplegget på Dubestemmer.no.

Link til heftet for mellomtrinnet.

Link til pressemelding / invitasjon til pressen.

Link til artikkel i Aftenposten om emnet.

 

Praksisfortellinger Lærende nettverk UIO

Dette skoleåret har vi som har vært med i Lærende nettverk ved UIO hatt i oppgave å ha ulike individuelle prosjekter i våre egne klasser. Disse prosjektene har hatt ulike tema; alt etter hva som man var interessert i å prøve ut; og lære seg mere om. Alle i Lærende nettverk skulle så oppsummere sine prosjekter i form av en praksisfortelling; som de så skulle gjøre tilgjengelig på nettet.

Tenkte jeg skulle ta for meg noen av praksisfortellingene; og skrive litt om hver enkelt oppgave:

Og min egen praksisfortelling om podcast på 7.trinn finner du på Praksisfortelling Podcast 7.trinn.

Fristen for å publisere disse praksisfortellingene var på fredag; men jeg ser at ikke alle har publisert sine fortellinger på Lærende nettverksområdet; men forhåpentligvis kommer det flere etterhvert.

Vi har nå igjen bare ett møte i Lærende nettverk; det skal vi ha i uke 23. Tar og oppsummerer de to årene med Lærende nettverk; etter det møtet.

 

Praksisfortelling Podcast 7.trinn

Jeg er nå ferdig med min praksisfortelling i Lærende nettverk. Denne praksisfortellingen er skrevet for å fortelle om mitt prosjekt i Lærende nettverk vinteren 2008/2009. Jeg er kontaktlærer for 7.trinn ved min skole. Og jeg valgte å lage meg et prosjekt som gikk på bruk av podcast i undervisningen i fagene norsk og musikk. Jeg har stort sett blogget om prosjektet på bloggen min under taggen http://www.ojrosten.com/tag/podcast/. Prosjektet mitt endret noe form i løpet av tiden jeg jobbet med det: Og det som jeg skriver i denne oppgaven er slik prosjektet mitt endte.

Selve oppgaven finner du som pdf-fil på praksisfortelling_podcast .

Lego Stop Motion

Er fascinert av Lego stop motion – animasjon. Fant flere slike animasjonsfilmer på Youtube som jeg har lyst å vise fram til elevene; hvis jeg skal ha animasjonskurs med dem på Vårt valg i slutten av april.

Grease – Summer Nights Lego Stop Motion Animation

Stop-motion LEGO: The bank robbery

How a Pyramid really gets built – lego Stop motion animation

Super Lego Mario (Level 1)

A Tutorial on How to Make LEGO Stop-Motion Movies

Enda en Tutorial-film: Denne viser hvordan man kan rette på frame-raten:  How to compile stopmotions in Windows Movie Maker

Spennende og kult med Lego 🙂

Flere forlater skolen

Midt i strømmen av mer eller mindre fornøyelige 1.april-spøker; hørte jeg i dag på P4 som kom med tallene som viste at stadig flere nyutdannede lærere ikke velger å jobbe som lærere:

Hver sjuende nyutdannete lærer rømmer skolen, og nesten 800 lærere mellom 25 og 29 år forlot skolen i fjor. Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, sier til Aftenposten at dette er alvorlig og bekymringsfullt.  Hun tror mange nyutdannete får praksissjokk, og at de opplever mangel på tilrettelegging og det å bli tatt vare på i arbeidslivet.

Jeg antar at P4 bygger sin nyhet på dagens oppslag i Aftenposten: De har på nytt kontaktet en  av lærerne som stod fram tidligere i vinter og fortalte om sine opplevelser i skolen:

Adjunkt Guro Skjelderup (28) har opplevd praksissjokket. Hun begynte på Bjølsen skole i Oslo i fjor høst. For to måneder siden fortalte hun til Aftenposten at etter et halvt år sa det stopp.

–Jeg var 90 prosent sosiallærer og ti prosent lærer. Adferdsproblematikk spiste opp hverdagen.

Skjelderup brukte også mye tid på å forberede seg til timene for å oppdage at få av punktene var gjennomført da arbeidsdagen var over.

–Jeg følte meg utilstrekkelig og uansett hvor mye jeg jobbet, var det aldri nok.

Skjelderup savner mer undervisning i spesialpedagogikk på lærerutdanningen og bedre oppfølging som fersk i arbeidslivet.

Denne våren startet adjunkten på en privat fotoutdanning i Oslo.

Helga Hjetland sier praksissjokket alltid har vært til stedet i læreryrket; men at dette har blitt mye mer merkbart i den senere tiden:

–Økt timetall uten flere lærere, mer papirarbeid, nye læreplaner og en arbeidssituasjon som oppleves som krevende, er utfordrende for lærerne.

Hjetland mener det er nødvendig med høyere lønn, i tillegg til å satse på faglig utvikling.

–Vi kan ikke la det skure og gå lenger. Ufaglærte har økt med 30 prosent i skolene de siste to årene. Barna våre har krav på skikkelige lærerdekning, sier Hjetland.

Regjeringen har i den siste tiden satset hardt på å øke rekrutteringen til lærerutdanningene: Ikke minst ved deres GNIST / Har du deg i det-kampanje; som nå også har blitt utvidet med et eget diskusjonsforum.

Bra at de forsøker å skape en bedre holdning til yrket ute i samfunnet. Men ord er nå en gang bare ord. Jeg synes også at det kanskje skulle vært satset vel så mye på å forsøke å holde på de lærerne som faktisk jobber i skolen / har jobbet en tid i skolen; og ikke bare fokusere på å få inn flere nye lærerstudenter til høgskoler / universiteter.