Praksisfortellinger Lærende nettverk UIO

Dette skoleåret har vi som har vært med i Lærende nettverk ved UIO hatt i oppgave å ha ulike individuelle prosjekter i våre egne klasser. Disse prosjektene har hatt ulike tema; alt etter hva som man var interessert i å prøve ut; og lære seg mere om. Alle i Lærende nettverk skulle så oppsummere sine prosjekter i form av en praksisfortelling; som de så skulle gjøre tilgjengelig på nettet.

Tenkte jeg skulle ta for meg noen av praksisfortellingene; og skrive litt om hver enkelt oppgave:

Og min egen praksisfortelling om podcast på 7.trinn finner du på Praksisfortelling Podcast 7.trinn.

Fristen for å publisere disse praksisfortellingene var på fredag; men jeg ser at ikke alle har publisert sine fortellinger på Lærende nettverksområdet; men forhåpentligvis kommer det flere etterhvert.

Vi har nå igjen bare ett møte i Lærende nettverk; det skal vi ha i uke 23. Tar og oppsummerer de to årene med Lærende nettverk; etter det møtet.