Utklippsboka uke 22

Noen medieoppslag fra sist uke:

2 kommentarer til «Utklippsboka uke 22»

  1. At leksedebatten pågår, er interessant.

    Jeg synes TIMSS-undersøkelsen (for 2007) har interessante innspill der. Den viser at norske lærere gir lekser omtrent som i andre land, men at norske lærere i langt mindre grad enn andre sjekker at de faktisk blir gjort. (Skjønt dobbelt så ofte i 2007 som i 2003.)

    Skal man først ha lekser, synes jeg ikke læreren bør vise seg uinteressert i om leksene gjøres eller ei.

  2. Ja, forsåvidt sant det mht å sjekke lekser. På min skole har man (i alle fall blant de store) ikke pleid å hatt tradisjonelle lekser. Men man har pleid å slå sammen «eget på skole» og «lekser» til en plan de skal gjøre på skolen og hjemme i løpet av ei uke. Har både positive og negative erfaringer med det.

Det er stengt for kommentarer.