Reading digital texts

Jeg tar i år videreutdanning på Hamar: Master i språk, kultur og digital kommunikasjon; også kjent som Digkom.

I dag har jeg innlevering på obligatorisk oppgave i modulen M01: Humanistiske perspektiver på digital kommunikasjon og kompetanse.

Oppgaven skulle være i form av et foredraget/presentasjonen; og den skulle være visuell og auditiv. Jeg valgte da å lage en skjermvideo; og lese inn kommentarer til det jeg viste på skjermen.

Under er min innlevering i form av to videoer jeg har lagt ut på Vimeo (ble to deler i og med at det ble så stor fil):
Lese digitale tekster – del 1:

Lese digitale tekster – del 2:

Kilder til oppgaven:

Bøker:

Walsh, M., Asha, J. & Sprainger, N (2007). Reading digital texts. Australian journal of language and litteracy. 30. 1/2007. 40-53.

Hans Kristian Rustad. ”Literacy” og nye medier. Power point. 2009.

Nettsider:

Østlandsk lærerstevne. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.ojrosten.com/2009/10/31/ostlandsk-larerstevne/

Salaby. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.gyldendal.no/salaby

Kunnskap6.no. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.kunnskap6.no

It’s Learning. Lokalisert 1.november 2009 på https://ralingen.itslearning.com/elogin/default.aspx

NTNU. Datamaskinen – egnet for spill, men ikke for store leseropplevelser? Lokalisert 1.november 2009 på http://www.ntnu.no/NTNU/info/dr/dr.art/11.06/mangen.htm.

Universitetet i Stavanger. Hvorfor leser vi dårligere på skjerm? Lokalisert 1.november 2009 på http://www.uis.no/nyheter/article12423-12.html

Torger Åge Sinnes. Oppskrytt digital lesing. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.dalstroka-innafor.net/tag/anne-mangen/

Øystein Johannesen. Lesing på skjerm – skummelt? Om spørsmålsstillinger og forskningsagenda. Lokalisert 1.november 2009 på http://oysteinj.typepad.com/weblog/2009/08/lesing-p%C3%A5skjerm-skummelt-om-sp%C3%B8rsm%C3%A5lsstillinger-og-forskningsagena.html