Sjette samling

Torsdag 11.februar var det igjen tid for samling i Digkom-studiet; og torsdag kveld hadde vi forelesning med Lars Anders Kulbrandstad med temaet «Språklig mangfold»; og på lørdag hadde han forelesning om emnet «Språklig relativisme».

Fredag 12.februar hadde vi innleid gjesteforeleser i modulen «Språk og sjanger i digital kommunikasjon»: Nemmelig Martin Engebretsen fra Høgskolen i Agder. Han hadde forelesning om «Tekst og diskurs». Han har blant annet skrevet læreboken vi bruker («Digitale diskurser»); i tillegg til at han underviser i emnet på sin egen høgskole.

M03-modulen «M03:  Vitenskapsteori og metode» tar jeg ikke i år 🙂