Trivselsleder

Var i dag på Smestad skole etter undervisningstid; og hadde foredrag med Kjartan Eide; kjent fra Kjetil og Kjartan; og deres anti-mobbeprogram. Han fortalte om programmet Trivselsleder. Dette er et program som går ut på at man har elever som søker om å få være trivselsledere: Aktivitører i storefri som har ansvaret for å sette i gang ulike type aktiviteter og leker. På den måten får man opp trivelsen, og aktiviteten, i friminuttene; og på den måten får opp trivselen og unngår mer uheldige episoder og mobbesituasjoner.

Programmet kommer egentlig fra Lørenskog skolene: Men de har nå utvidet til 150 medlemsskoler; samtidig som de har satt i gang forsøk med programmet på ungdomsskolen også.

I Rælingen er det fire skoler som er med: Og vi skal starte med dette nå i løpet av september. Vi skal også få en «oppstartspakke» med ulike aktiviteringsutstyr fra en bank-stiftelse.

Dette programmet høres veldig interessant ut: Det blir også interessant å få lære mer om programmet; og ikke minst lære om nye leker og aktiviteter man kan holde på med.

Et prosjekt for neste skoleår

Et prosjekt for neste skoleår for meg er foreldrekontoer på It’s Learning: Så jeg driver nå i uka før nytt skoleår og funderer på om jeg skal sette i gang med å bruke foreldrekontoer på It’s Learning; og hvis så hvordan jeg rent strukturmessig skal gjøre det. Men det jeg er litt bekymret for er at det er litt vel avansert for mitt trinn.

Foreldrekonto på It’s Learning er at foreldrene selv får egne brukerkontoer på It’s Learning; slik at de slipper å logge seg inn via sitt barns konto. Ved å gjøre dette kan man også ta i bruk egne funksjoner; tilpasset kommunikasjonen skole-hjem: I tillegg til at man kan bruke It’s Learning på en litt mer aktiv måte.

Men mye av det jeg finner; og blir tipset om; handler om videregående skole (og litt ungdomsskoler) og deres bruk. Og jeg føler rett og slett at det blir litt vel avansert for mitt bruk (mellomtrinnet). Men jeg tenkte likevel å ta i bruk deler av det.

Forrige skoleår hadde vi fast hver fredag en “Fredagsprøve”: Hvor elevene ble testet i gjennomgått stoff i matte, norsk og engelsk. Det vi fortalte på vårens foreldremøte var at vi tenkte på å gjøre denne testen digital via It’s Learning: Og at vi da kanskje også kunne starte å bruke foreldrekontoer slik at foreldrene kunne logge seg inn og se resultatet av denne prøven selv. I tillegg til at de kunne se andre dokumenter som ble lagt ut. Og så kan man utvide det og muligens etterhvert prøve seg mer på portfolie-metodikk; og på den måten la foreldrene ta del i elevenens “skrytemappe”; eller “utvalgsmappe” som andre kaller det. (Vi har “papir” portfolie på min skole; men har snakket om å ha en digital portfolie også).

I tillegg har vi snakket om å få en mer aktiv bruk av It’s Learning ved at vi kan legge ut bilder og dagbokhistorier etc der: Dette er litt vanskelig i dag i og med at mange ikke ønsker at de ligger åpent på klassens hjemmeside.

Det er også slik at jeg forstår det slik at det er ønsket fra Rådhusets side at vi som barneskole lærer elevene å bruke It’s Learning; i og med at de på ungdomsskolen bruker det ganske mye aktivt for eksempel når de skal levere oppgaver og prøver.

I og med at jeg er usikker på hvordan jeg rent strukturmessig skal gjøre dette: Tok jeg derfor tidligere i sommer og sendte en mail til It’s Learning og lurte på om de kunne tipse meg om noen barneskoler som faktisk brukte dette: Jeg synes absolutt at et firma som It’s Learning burde ha referanseskoler som de kan oppgi når de får spørsmål om hvem som bruker deres programvare: Slik at jeg kunne kontakte barneskolen for å få tips på hvordan jeg skulle strukturere mitt prosjekt. Men jeg var kanskje litt naiv når jeg sendte eposten: For svaret fra It’s Learning var i alle fall ikke særlig oppløftende. De fortalte at deres kunder og deres brukere benytter læringsplattformen helt uavhengig av dem, og de kjenner dermed ikke til hvem av deres brukere som gjør hva. Så noe hjelp derfra fikk jeg dermed ikke med mitt prosjekt.

Jeg tok derfor og prøvde å søke på barneskoler og It’s Learning;  men finner ikke så mye. Et av hovedproblemene med It’s Learning er jo at det er lukket; og at man av den grunn ikke kan se hvordan andre barneskoler bruker sin It’s Learning. Og jeg får meg liksom ikke til å sende ut fullt med eposter til ukjente barneskoler heller: De barneskolene jeg kjenner om bruker ikke It’s Learning så aktivt.

Så jeg får bare prøve det ut på egenhånd: Har også god hjelp i kommunens skole ikt-koordinator, Tor Espen; som har hjulpet meg med hvordan brukerkontoene skal se ut rent organisatorisk.

Men det jeg sitter og funderer på er hvordan jeg skal sette alt dette ut i live: Om jeg skal innkalle foreldrene til foreldremøte og ha kurs i It’s Learning; eller om skal bare sende ut kontoene. Sitter også å funderer på hva jeg skal gjøre hvis det er noen som ikke ønsker å ha konto / har tilgang til internett hjemme hos seg. Og ikke minst om det i det hele tatt er behov for dette på mellomtrinnet; eller om det med It’s Learning egentlig er noe som man ikke trenger å bruke tid på før man kommer høyere opp i klassene.

Får se om det blir et prosjekt dette skoleåret eller ikke 🙂

Assistenter erstatter lærere

Aftenposten.no skriver i dag at assistenter erstatter lærere i norsk skole: Bruken av assistenter i skolen har økt med nesten 40 prosent de siste fem årene. Samtidig har kravene til de som skal lære elevene å lese, regne og skrive blitt skjerpet de siste årene. Men for å bli assistent i skolen finnes det ikke noen formelle kompetansekrav.

Assistentene skal fungere som en praktisk støtte til læreren, for eksempel for barn og unge med funksjonshemninger eller adferdsproblemer, og skal ikke ha oppgaver relatert til undervisningen.

Men Thomas Nordals studie viser at 70 prosent av skolene forteller at de har assistenter som av og til, ofte eller alltid har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undervisningen knyttet til skolefaglige mål. Bare seks prosent av skolene bruker aldri assistenter til slike oppgaver.

Det skremmer Utdanningsforbundet; som har inntrykk av at assistenter har fått et ganske tungt ansvarsområde, og det er grunn til å tro at de overtar lærernes oppgaver. Dette bekrefter Nordahl.

– Det gir ikke opplæringsloven dem adgang til, sier han til avisen.

Han forteller også at det mens kompetansekravene til undervisningspersonalet er blitt skjerpet, kreves det ingen spesiell bakgrunn for å bli assistent i skolen.

– I beste fall har de gode personlige egenskaper, men det finnes ingen kvalitetssikring. De som tilfeldigvis har lyst på jobb og som søker, får den, sier Nordahl.

Nordal sier det også er et paradoks at de svakeste elevene, med størst behov for kompetanse, får den dårlig kvalifiserte hjelpen. I dag utføres opp mot 40 prosent av spesialundervisningen i skolen av assistenter, ifølge Nordahls studie.

Utdanningsforbundet mener det er økonomiske hensyn som ligger bak den økende assistentbruken, og krever derfor at det innføres nasjonale standarder for lærertetthet.