Trivselsleder

Var i dag på Smestad skole etter undervisningstid; og hadde foredrag med Kjartan Eide; kjent fra Kjetil og Kjartan; og deres anti-mobbeprogram. Han fortalte om programmet Trivselsleder. Dette er et program som går ut på at man har elever som søker om å få være trivselsledere: Aktivitører i storefri som har ansvaret for å sette i gang ulike type aktiviteter og leker. På den måten får man opp trivelsen, og aktiviteten, i friminuttene; og på den måten får opp trivselen og unngår mer uheldige episoder og mobbesituasjoner.

Programmet kommer egentlig fra Lørenskog skolene: Men de har nå utvidet til 150 medlemsskoler; samtidig som de har satt i gang forsøk med programmet på ungdomsskolen også.

I Rælingen er det fire skoler som er med: Og vi skal starte med dette nå i løpet av september. Vi skal også få en «oppstartspakke» med ulike aktiviteringsutstyr fra en bank-stiftelse.

Dette programmet høres veldig interessant ut: Det blir også interessant å få lære mer om programmet; og ikke minst lære om nye leker og aktiviteter man kan holde på med.