Kurs for trivselslederne

Fredag var jeg sammen med trivselslederne på Rud på Lekekurs i Marikollhallen. Vi var der sammen med trivselsledere fra Blystadlia, Smestad, Nordby og Åsenhagen (Skedsmo).
Rud skole har blitt med på Trivselslederprogrammet TL: Med TL legger elevvalgte, mobbefrie trivselsledere til rette for lek i friminuttene. TL er et program for økt aktivitet i friminuttene; og skal supplere skolenes øvrige arbeid mot mobbing og for økt aktivitet og trivsel. Det er nå over 150 trivselslederskoler i Norge. På skolen har en ansatt tilsyn med trivselslederne i friminuttene. Skolen har i tillegg en øverste TL-ansvarlig: På Rud er dette sosiallærer Inger Helene.

Fredagens kurs ble ledet av André Bergdølmo; sammen med representanter fra volleyball- og basketballforbundet. Elevene ble delt inn i grupper; og gjennom dagen var de innom 13 lekestasjoner. Det var en fin og lærerrik dag. Og jeg er sikker på at trivselslederne plukket opp mange gode tips på hvordan de skal legge opp sine aktiviteter; når vi starter med Trivselsleder-prosjektet etter høstferien. 🙂