Digkom-samling

Torsdag og fredag var jeg på ny på samling i Digkomstudiet på Høgskolen i Hamar: Master i språk, kultur og digitalkommunikasjon som jeg tar som deltidsstudent. I høst tar jeg modulen M301: Mediekultur og estetikk; og etter jul tar jeg M302: Vitenskapsteori og metode.

Torsdag var det forelesning med Odd om «Populærkultur og kulturell identitet». Dette var også første gangen jeg møtte årets Digkom-studenter. Og jeg må si jeg var litt spent da jeg møtte opp; før har jeg bare «snakket» med dem på nettet via e-post og nettseminarer. Men jeg må si det var trivelige folk jeg møtte. Fint å få møte en i virkelig live også; selv om det ikke ble tid til så mye prat 🙂

Tema på forelesningen til Odd var «Populærkultur, diskurs og kulturellidentitet»; og ikke minst relatere det til Foucault og hans teorier. Det var et fint og ikke minst interessant foredrag 🙂

Vi hadde forelesningene i Auditorium 4: I den nyoppussede delen av den gamle delen av Hamar Lærerskole. Fint auditorium; med både nett og strømkontakter under hver studentplass 🙂

Fredag hadde vi forelesning med Hans Kristian med temaet «Digital kultur». Og det som er interessant er hvordan han på en fin måte klarer å aktualisere stoffet med mange forskjellige eksempler: Eksempler som vi også selv kan bruke i vår egen undervisning.

For eksempel viste han denne rekken av filmer som eksempler på intertekstuelle og intermediale relasjoner. Jeg synes det var en smart, og interessant rekke av klipp: Hvor man ser hvordan det ene bygger på det andre.

Neste samling i studiet er om en måneds tid; før vi skal ha eksamen i midten av desember.