Kurs i vurdering

Onsdag ettermiddag, etter elevenes undervisning; var lærerne på barneskolene i Rælingen samlet til vurderingskurs i Marikollen kultursal. Her hadde vi et tre-timers kurs med Roald Jensen fra Høgskolen i Østfold med tema vurdering.

På kurset gikk Jensen igjennom en god del av teoriene og lovverket bak vurderingen: Vurdering for læring.Elever lærer når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem; når de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentsjonen; når de får råd om hvordan de kan forbedre seg; og når de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Han gikk gjennom kriterier og kjennetegn: Hvor kriterier er beskrivelse av hva som kreves av et spesifikt arbeid eller oppgave; og kjennetegn på måloppnåelse er, etter Udirs forklaring, beskrivelser av hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå sett i lys av mål / kompetansemål.

Og ikke minst brukte han mye tid på å snakke om det å lage kriterier: Han viste eksempler på lokale planer hvor man har brutt ned kompetansemål fra Kunnskapsløftet til elevens læringsmål. Og diskuterte hvor vanskelig det var for å lage gode slike kriterier.

Interessant ble også debatten da det kom inn på dokumentasjon; og dokumentasjonskravet: Barneskolene i Rælingen har nå i høst måttet fylle ut vurderingsskjemaer og sende dem hjem i forkant av konferansetimene. Dette har medført mye arbeid. Interessant var det derfor å høre at det fra direktoratets side ikke foreligger noe krav om at man må ha slike lange skriftlige vurderinger; to ganger i skoleåret.

Men i alle fall interessant å ha vært på kurs med en foreleser som åpenbart forstod utfordringen til barneskolelærere; som plutselig har fått mye ekstra arbeid; både med å bryte ned lærerplanen til fagplaner; men også med skriftlig dokumentasjonsarbeid. Betryggende var hans råd om at vi skulle tillate oss å gi oss god tid; i stedet for å stresse igjennom og lage planer som ikke holdt mål.

Vi skal ha del to av kurset om ettermiddagen den 1.desember.