Vitenskapsteori og metode

Har igjen vært på studiesamling på Hamar i studiet «Master i språk, kultur og digital kommunikasjon«. Modulen jeg tar i vår heter «Vitenskapsteori og metode» og er felles med de andre masterstudiene ved høgskolen.

Helgens samling ble ledet av Petter Dyndahl; som på en fin måte gav oss en introduksjon til faget. Temaet for helgen var tredelt: Introduksjon: Hva er vitenskap og forskningsdesign? Perspektiver på hermeneutisk tolkning og kvalitativ metodologi; og til slutt på lørdag: Kritisk teori, mistankens hermeneutikk.

I uke fire skal vi så ha nettseminar i grupper hvor vi skal diskutere en oppgave fra helgens tematikk.Neste fysiske samling blir så 11. og 12. februar.

Den eldste delen av lærerskolen har nå blitt gjenåpnet etter å ha blitt pusset opp i fjor. Blitt moderne og fin; samtidig som de har beholdt det det gjenkjennelige fra dengang skolen ikke var en høgskole; men en lærerskole og lærerseminar fra 1867 🙂

Dro nedover igjen med toget som vanlig lørdag ettermiddag 🙂