Vitenskapsteori og metode

Har vært på ny samling i Digkomstudiet i modulen «Vitenskapsteori og metode».

Fredag hadde vi om «Kvalitativt forskningsintervju» med Sigrun Sand; og «Kasusstudier» med Mari-Ann Igland.

Lørdag hadde Igland med Joke Dewilde og hun fortsatte å forelese om kasusstudier; og Dewilde om etnografisk metode med vekt på skygging.

Det har vært en svært så interessant samling; med mange forskjellige nyttige tips i metodebruk; i forhold til en kommende master-oppgave.

Neste samling blir i mars.

Én kommentar til “Vitenskapsteori og metode”

Det er stengt for kommentarer.