Mars-samling

Har kommet tilbake fra mars samlinga i Master i språk, kultur og digital kommunikasjon på Hamar.

Fredag hadde vi samling i modulen «Vitenskapsteori og metode» med Mari-Ann. Temaet var perspektiver og prinsipper for analyse av kvalitative data. Mari-Ann startet så med å gjennomgå temaet; med utgangspunkt i de oppsatte pensumstekstene «Analytic perspectives» av Atkinson & Delamont; og «Analyzing talk and text» av Perkäkylä. Deretter hadde vi en økt med work shop; hvor vi satt to og to og samtalte om de nevnte perspektivene og prinsippene i ulike tekster som vi hadde tatt med til samlingen. Jeg hadde tatt med meg to dokumenter: Lokale læreplaner i lese og skriveopplæringen; og min skoles virksomhetsplan. Det ble en interessant og fin samtale; hvor vi prøvde ut de ulike teknikkene. Mari-Ann gikk også rundt og gav veiledning til de ulike studentenes tekster.

Lørdag hadde vi også samling i modulen «Vitenskapsteori og metode»; men denne gangen med Bård. Temaet var «Lesing av statistikk»; og Bård gjennomgikk både ulike begreper; diagramtyper; og ulike verktøy vi kan bruke i vårt arbeid med statistikk. Han viste også frem eksempler på bruk fra sin egen doktorgradsarbeid. Det var en interessant og nyttig forelesning.

Utsikten fra hovedinngangen fredag kveld: Hamar domkirke i enden av gata.

Denne gangen lå jeg på Seiersted pensjonat: Helt greit sted å ligge; for en billig penge 🙂

I april er det ikke noen samling: Men en oppgave vi skal levere inn; samt nettseminar. Siste samling blir dermed i starten av mai; før det blir eksamen i starten av juni.

 

Konger av Oslo

Var mandag på kino med sju nåværende og tidligere kollegaer av meg her på Rud: Trivelig å møtes igjen; og ikke minst få snakke om skole og ulike skolesituasjoner. Vi møttes først til middag på Solheimshagen; før vi gikk og så på filmen «Konger av Oslo.

Dette er en dokumentarfilm som følger elever gjennom et skoleår: Vi får følge 7.trinnet på Ruseløkka skole både hjemme og på skolen. Vi blir kjent med en rekke av elevene; i ulike situasjoner gjennom året både hjemme og i klasserommet, på skidag og 17.mai; frem til avslutningsforestillingen for 7.trinnet på skolen.

Fra omtalen av filmen:

I denne dokumentaren følger vi det sosiale livet i en flerkulturell 7. Klasse midt i Oslo, året da de går fra å være på toppen av barndommen til begynnende ungdom. Hvordan barna tester hverandre ut, kampen for å få en ny venn og ikke minst, kampen for å være en del av fellesskapet.

Jeg synes det var en fin og positiv film: Som på en fin måte viste frem en 7.klasse. Imponert ble jeg også over hvor reflekterte elevene var. Også interessant å se den utviklingen elevene gikk igjennom i løpet av dette skoleåret. Filmen var egentlig en veldig fin «feel-good»- film; og det var også godt å se en skolefilm som fokuserte på det flotte og positive i skolen; og ikke bare på alle disse siste årenens kartlegginger og vurderingsskjemaer.

Så alt i alt synes jeg det var en fin film; som rører et lærerhjerte: I alle fall en lærer på mellomtrinnet 🙂

Youtube: Konger av Oslo:

Seminar hjemmeside

I dag var jeg på samling på Smestad skole om de nye nettsidene til skolene og barnehagene i Rælingen kommune.

De nye nettsidene, levert av Moava, ble lansert i november i fjor. Og på dagens samling var det tid for å oppsummere; og få mer informasjon om arbeidet med hjemmesidene.

Hensikten med seminaret var å bli bedre innholdsmessig. Vi fikk inspirasjon; og muligheter for å delta selv og stille spørsmål; få brukertips og mulighet for å dele erfaringer mellom de ulike skolene og barnehagene.

Litt om programmet på dagens samling:

Kl. 09.00 – 09.45: Hvordan skal nettsidene være og fungere. Bakgrunnen for ny løsning, Rælingen kommunes profil, lay-out og fargevalg, viktigheten av oppdatert nettside, publisering av bilder med barn, opphavsrett, kort om oppbygning av en nettsak. Ved Liv Marit Holm, Organisasjonsenheten.

Kl. 09.45 – 10.30: Hvem er vi og hvordan kommuniserer vi. Språktips som er utarbeidet av Rælingen kommune. Liv Lønnkvist, Rådmannskontoret.

Kl. 10.40 – 12.00: Generelle erfaringer og brukertips: Bildealbum, kalender, statistikk/antall besøkende. Oppsummering og innledning til workshop. Ved Tor Espen Hansen fra Rud skole og Ben Marius Lundberg, Rådmannskontoret.

Kl. 12.30- 13.00: Workshop/praktiske brukertips. Ved Tor Espen Hansen fra Rud Skole.

Det var et interessant; og nyttig seminar: Ikke minst var det interessant å få en gjennomgang av kommunens design – og språkprofil. Også mange nyttige tips og problemstillinger ble diskutert.