Streikemarkering i Oslo

Var onsdag kveld i Oslo med Renate og Inger Helene på streikemarkering. Vi gikk i tog fra Rådhuset; via Karl Johansgate; opp Akersgata; forbi Regjeringsbygningen; før vi endte på Youngstorget.

Her var det appeller ved både Helga Hjetland, streikeleiar i Unio Kommune; og andre streikeledere. Det var også musikalse innslag fra Steinar Albrigtsen Trio og Radio Jam.

Det var både en fin; og en viktig markering. Ikke minst i forhold til alle negative oppslag; og feilinformeringen som har vært fra KS og VG i det siste. Kanskje ikke så rart da; at VG også i dag valgte en helt patetisk vinkling på streikemarkeringen.

Takk og pris for at det også finnes mer seriøse journalister: Her fra Aftenpostens dekning av den samme markeringen:

Foreløpig er ikke vi i Rælingen kommune tatt ut i streik; men jeg støtter naturligvis opp mine streikende kollegaer: For en ting er sikkert: Årets lønnstilbud fra KS er ikke annet enn en fornærmelse. Og hvordan KS har oppført seg etterpå; vitner heller ikke om at KS også i år ønsker å komme lærerne i møte. Kanskje ikke så rart at man sliter med å få kvalifiserte lærere til å jobbe som lærere neste skoleår?

KS gav seg etter 24 timer

Gledeligvis ble det ikke lærerstreik i vår: Etter en 24-timers megling på overtid gav KS seg. Streiken ble avverget, og lærerne får dermed beholde både arbeidstidsavtalen og kompetanselønnssystemet som det er, samtidig som lærerne fikk gjennomslag for sentrale krav om blant annet undervisningsplikten og lengden på arbeidsåret.

Til Dagbladet sier Helga Hjetland, lederen i Utdanningsforbundet:
– Vi er godt fornøyd med å ha fått på plass et trygt sentralt avtaleverk der vi beholder blant annet arbeidstidsbetingelsene og kompetanselønnssystemet som før, samtidig som vi har fått mulighet for lokale løsninger, noe som er en forbedring. Dette meklingsresultatet er en forutsetning for en god skoleutvikling nasjonalt.

Direktør Olav Ulleren i KS virket også fornøyd til Dagbladet:
– Oppgjøret ble dyrt, men jeg er godt fornøyd med at vi endelig kom fram til en løsning.

Veldig bra at de kom til en enighet: Ikke noe er bedre enn at vi slapp å streike 🙂

Les også: Dette er meklingsresultatet på Utdanninsforbundets nettsider.

Artikler: Lærerstreik

Oversikt over interessante artikler jeg har funnet på nettet om denne ukes megling hos lærerne:


*
Nettavisen.no: Her er streikeskolene. Listen over hvilke kommuner som kan bli tatt ut i streik hvis meglingen ikke fører frem onsdag 24.mai klokken seks. (19.05.06)


*
Djupedal vil unngå lærerstreik: Utdanning.ws har en samleartikkel om de siste dagers utspill før lærernes megling. De har blant annet intervju med Djupedal som er bekymret over konfliktnivået og håper å unngå lærerstreik. (18.05.06)


*
Clemet utfordrer Djupedal: Utdanning.ws. Clemets kommentar på denne vårens forhandlinger. Hun peker blant annet på at selv om hun er for endringer i lærernes arbeidstidsavtale advarer hun om at endringene kan komme for fort. Det bør skje i et forhandlingsklima med dialog, ikke krig sier hun. (18.05.06)

Lærerne raser også i Oslo

Oslo kommune har lagt fram sitt tilbud til ny arbeidstidsavtale, nesten identisk med KS sitt tilbud.

– Dette er helt uakseptabelt for oss, og det vet arbeidsgiver, sa Terje Vilno til rasende arbeidsplasstillitsvalgte som var samlet onsdag. Lederen i Utdanningsforbundet Oslo hadde håpet at Oslo kommune ville spille på lag med lærerne. Han måtte konstatere at så ikke er tilfelle.

– Lærerne trenger tid til for- og etterarbeid for å gi god undervisning. Mer undervisningsarbeid betyr at vi får mindre tid til å gjøre det som gjør oss til dyktige og inspirerte lærere når vi er i klasserommet, sier han.

Les hele artikkelen på:
http://www.utdanningsforbundet.no/UdfTemplates/Page____35065.aspx
.

Streik

Torsdag 30.mars ble vi tatt ut i streik. Dette grunnet det skandaløse «tilbudet» fra KS om at alle tidligere arbeidstidsavtaler skulle legges til side: Hver lærer kan risikere å måtte undervise opptil 43 timer i uken. Når skal man i det hele tatt få tid til for og etterarbeid; foreldrekontakt og møter med de man er på trinn med?

Også lederen av Utdanningsforbundet var opprørt: NA24.no intervjuet henne:

– Med denne markeringen vil vi rope et varsku om at KS med sine krav vil ødelegge den norske fellesskolen. Vi er som dere skjønner rasende. Midt i gjennomføringen av kunnskapsløftet trer KS nedover hodene våre et krav som vi ikke har sett maken til i noe EØS-land, sier Hjetland.

Bakgrunnen for streiken er KS ønske om å ta fra lærerne den avtalefestede arbeidstiden. KS ønsker at det skal være opp til hver enkelt skole og kommune å forhandle arbeidstid, mens lærerne vil ha en sentral avtale med lik arbeidstid for alle. Utdanningsforbundet mener at lærernes arbeidsbelastning har økt, uten at det kommer elevene til gode. Dette har også vinterens rapport fra Fafo omkring den nye arbeidsavtalen vist.

– KS vil ta bort de nasjonale rammene for undervisning. Men alle veit jo at vi må ha tid til å forberede timene og rette arbeid. De svakeste elevene i kommuner med dårligst økonomi vil bli rammet, sier nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet.

Vi streiket torsdag fra kl 1215 og ut skoledagen. Vi møttes først til et kort møte på personalrommet, før vi gikk i tog fra Grusbana ved Marikollen til Rådhuset. Her ble det lest opp appell og overlevert brev til kommunens representant.

Senere samme kveld var jeg med på årsmøtet i Utdanningsforbundet i Rælingen. Det ble et spenndende valg på hvem som skulle være Hovedtillitsvalgt. Men navnet på den som vant husker jeg strengt tatt ikke akkurat nå hehe 🙂

13 uker fri i året

Norske lærere jobber bare 39 av årets 52 uker. Til gjengjeld må de jobbe mer enn en time ekstra hver dag så lenge skoleåret varer. Det er Stavanger Aftenblad som har tatt seg bryet med å skrive en artikkel med en oversikt over lærernes faktiske arbeidsår:

En fulltidsansatt lærer i det norske skoleverket må jobbe like mange timer som andre norske arbeidstakere. For de fleste utgjør et årsverk knapt 1700 timer når helger, ferier og helligdager er trukket fra. Men lærerne må gjøre unna hele årsverket på bare 39 uker.For å komme opp i 1687,5 timer, må lærerne jobbe 43,3 timer i uka. Det tilsvarer mer enn en time «overtid» hver dag.

Arbeidstid: Lærernes årsverk er 1687,5 timer, ifølge KS. Ifølge Nasjonalregnskapet og Arbeidsdirektoratet varier størrelsen på et årsverk både mellom næringer og fra år til år.
Et standard årsverk med fem uker ferie og 37,5 timers uke, utgjør mellom 1690 og 1700 timer årlig.
Barneskolelærerne å være på skolen 1300 timer i året (bundet tid). Resten av tida kan læreren disponere fritt til forberedelser, kompetanseutvikling, etc. KS vil nå rive ned skillet mellom undervisningstid og tid til annet pedagogisk arbeid i den sentrale avtalen.

Avspasering: Lærerne har undervisning i 39 uker. Øvrige yrkesaktive arbeider 45 uker og har ferie, pluss helligdagsfri resten. Forskjellen er at lærerne jobber mer enn 7,5 timer i de 39 ukene og avspasserer mens elevene har ferie. Ferie: Differansen på 6 uker mellom 39 uker og 45 uker er lærernes avspasering, ikke at lærerne har mer ferie enn andre.

Les hele artikkelen på http://web3.aftenbladet.no/innenriks/politikk/article271541.ece.

KS skjeller ut lærerne

NRK melder at i dag, to uker før KS og Utdanninsforbundet skal starte lønnsforhandlingene, at Halvdan Skard, lederen for landets kommunder, skjeller ut landets lærere:

– Det er lite smart av lærerne å kalle oss inkompetente og mørkemenn, sa Halvdan Skard.
Han og andre kommuneledere er lei av påstander fra Utdanningsforbundet om at KS ikke har greie på skole. Bakgrunnen er at KS på vegne av kommunene og fylkeskommune vil innføre lokale ordninger, som muliggjør ulike typer samarbeid og organisering på den enkelte skole. Det er lærernes organisasjoner imot.

Helga Hjetland er ikke begeistret for KS-lederens motangrep.
– Det ble nokså stille i sentralstyret i Utdanningsforbundet når vi refererte Halvdan Skars velkomst til  Kommunedagene – to uker før tariff-forhandlingene starter.

– Dette lover ikke godt i forhold til samarbeid, i forhold til å finne løsninger, i forhold til å skape den gode skolen som kommunene ønsker å skape, sier Hjetland.

Det var KS som for to år siden plutselig klarte å få overført lærerne fra Staten til seg selv. Dette har medført blant annet at stadig mer av lærernes tid blir bundet på den enkelte skolen. Og undersøkelser har vist at dette ikke har medført mer tid til den enkelte elev eller til å forbedre undervisningen; men i stedet blir man i den bundne tiden pålagt å bruke tiden til stadige endeløse møter og administrasjonsarbeide.

I følge Fædrelandsvennen bruker lærerne nå mer tid enn før på arbeidsplassen, men det kommer i liten grad elevene til gode. Det fremgår av en undersøkelse Fafo har laget på oppdrag av Utdanningsforbundet  og Kommunenes Sentralforbund (KS). Både lærere og skoleledere har deltatt i undersøkelsen. Arbeidstidsavtalen som er evaluert, ble inngått mellom lærerorganisasjonene og KS for snart to år siden. Avtalen førte til at en langt større del av lærernes arbeidstid ble bundet. Det betyr at lærerne må være til stede på skolen, selv om de ikke har undervisning.

Fafo-undersøkelsen konkluderer med at elevene ikke har merket mye til at lærerne er mer på skolen enn før. Den ekstra tiden lærerne må oppholde seg på skolen, går ifølge undersøkelsen med til møter, skriving av rapporter og administrasjon. Undersøkelsen viser også at det er stor misnøye med at mange skoler ikke har tilrettelagt forholdene for større grad av bundet arbeidstid for lærerne. Det er mangel på gode arbeids- og møterom. Dessuten er ikke timeplaner lagt slik at lærere som jobber med samme klasse har undervisningsfri samtidig.

Medlemsbladet Utdanning.ws melder også at samtlige rektorer i Sola misliker KS´ varslete hardkjør mot lærerne i årets tariffoppgjør. I et brev til KS´ administrerende direktør Olav Ulleren ber de KS besinne seg. De tar til orde både å beholde lesepliktavtalen og kompetanselønnssystemet. Motivet deres for å beholde lesepliktavtalen er å slippe å forhandle om den med hver enkelt lærer hvert eneste år.

– Den tida vil vi heller bruke til pedagogisk arbeid, skriver rektorene.
De tar heller til orde for en arbeidstidsavtale der lærerne arbeider utover «normalarbeidsdagen»  i de 38 ukene elevene er på skolen – og heller avspaserer i de elevfrie periodene.

– Vi kan ikke se hvordan lærerne skal kunne gjøre unna arbeidet innenfor 7,5 timer per dag.
I store perioder av elevenes arbeidsår er arbeidsmengden så stor at lærerne må arbeide utover normalarbeidsdagen, uavhengig av planleggingstid i elevfrie perioder, skriver rektorene.

Kilde:
http://www.utdanning.ws/templates/udf____12190.aspx
,
http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/5576145.html
og
http://www.fedrelandsvennen.no/meninger/leder/article334639.ece
.