Foreldremøte om barn og medier

Tirsdag var det foreldremøte på trinnet mitt: 6.klasse-foreldrene var også invitert. Og det var Anita Stordal fra Barnevakten.no som holdt foredraget med teamet «Barn og medier». Hun fortalte, og viste, hva barn og unge kan møte på internett.Tidligere på dagen hadde hun også en økt med 7.klasse-elevene hvor hun tok opp det samme temaet med dem.

Barnevakten.no er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er å bidra til at barn bruker mediene på en trygg og bevisst måte. Stordal fortalte at hun hadde vært rundt på flere skoler og holdt lignende foredrag.

I dette foredraget tok hun for seg flere problemstillinger:

  • Internettmediet: Barn og unge tilbringer stadig mer tid på nettet. Hvilke muligheter og utfordringer finnes, og hvordan kan de bli trygge og bevisste brukere?
  • Spillmediet: Tv- og dataspill har en stor plass i hverdagen til mange barn. Hva liker de å spille, og hva lærer de av å spille? Hva gjør man når spillinteressen blir altoppslukende?
  • Digital mobbing: Mobbing har tatt nye veier via nett og mobil. Hvordan arter digital mobbing seg, og hva kan foreldre gjøre for å hindre at barn mobbes eller blir mobbet?
  • Mobilmediet: Mobiltelefonen er blitt en multimaskin med tilgang til nettet, videokamera, fotoapparat, TV-skjerm, spill og musikk. Hvordan gi barn gode mobilvaner?

Hun fortalte at som voksen er det viktig å holde seg oppdatert i barn og unges medieverdag. Barn trenger voksne som er oppriktig interessert i det barna holder på med. De fleste barn har i dag både mobiltelefon, internett og tilgang til ulike spill. Det er utrolig viktig at voksne har oversikt over hvordan disse mediene blir brukt.  Barnevakten ønsker å beskytte og bevisstgjøre barn i forhold til trygg bruk av de ulike mediene. De opplever at foreldre har de samme ønsker for barna sine, men ikke alltid vet hvordan de skal møte dem på denne arenaen. Disse foredragene, og tipsene håper de vil være med på å lette dette arbeidet for den enkelte foreldre.

Hun holdt et godt og engasjerende foredrag om temaene: Viste både eksempler på programmer og nettsider som barn og unge bruker; i ulike situasjoner. Disse ble så tatt opp til samtale og diskusjon. Tror det var flere som fikk seg en aha-opplevelse om at man kanskje ikke alltid er like oppdatert med hvordan barnas verden er for tiden.

Stordal var også flink til å vise til dokumentasjon i det hun fortalte: Hun henviste flere ganger til ulike undersøkelser som var gjort. Eksempler fra avis og media ble også brukt for å understreke ulike poeng.

Interessant var det også at elevene fikk ei økt med samme informasjon på dagen. Dette var også veldig nyttig og lærerikt. Flere av elevene sa da også etterpå at det hadde vært en interessant time. Under elevøkta vektla Stordal mye mer det å engasjere elevene: Ved at hun hadde en helt annen tilnærming til stoffet med dem. Mye mer samtale; diskusjon, spørsmål og svar. Men så fortalte hun da også at hun egentlig var utdannet lærer; og selv hadde hatt en 7.klasse siste gang hun jobbet som lærer 🙂

I tillegg til foredraget, og diskusjonen; fikk vi også en mappe av henne som inneholdt nærmest en «Foreldreverktøykasse»: Ulike brosjyrer fra Barnevakten; «Digital barndom»; «Donald-blad» om emnet; brosjyre fra Damm og Canal Digital; Informasjonsskriv fra NRK-Super; Nettvett.no (brosjyre fra Post og teletilsynet); samt ulike nummer av Barnevaktens medlemsblad og bladet «Hjem og skole».

Kan anbefale Barnevakten.nos foredrag: Veldig aktuelt tema på foreldremøter på mellomtrinnet.

Les mer om Barnevakten på http://www.barnevakten.no.