Ole på HIO-kurs

Har vært på etterutdanningskurs i «Gratis programvare for Kunnskapsløftet» ved Estetisk avdeling på Høgskolen i Oslo. Kurset var på ca 21 skoletimer; og var torsdag kveld og hele fredag og lørdag.Stadig ny programvare og nye digitale tjenester utvikles, og en mengde av disse er gratis og kan benyttes i undervisningssammenheng. Kurset gav en innføring med praktisk utprøving i skoleaktuelle gratisprogrammer innenfor todimensjonal og tredimensjonal bildebehandling som Gimp, Creative Commons, Flickr, Google Earth og SketchUp. Kursholdere var Knut Håkon Frölich og Helle Karine Stølevik.

Det var et svært så godt kurs: Flinke og erfarne kursholdere også.

Fra da vi lærte om Google Earth og SketchUp.

Mitt ferdige resultat; etter kurset i bildebehandlingsprogrammet Gimp. Ser i ettertid at ikke alt er som det bør være; men det er begrenset hva man kan få gjort på noen få kurstimer; samtidig som man også skal gjøre andre ting :).

Credit bildene: Uberculture, Jorg og Fagerjord.

Lærte også om Creative Commons og tankene bak det. Spennende. Ikke minst i forhold til undervisningssituasjonen.

Linker:

Kursbeskrivelse HIO

CreativeCommons.org

Gimp.org

Flickr.com

Google Earth

Google Sketchup

Kursdag for personalet: It’s Learning

Mandag 10.september ble Rud brukt til valglokale; og hele personalet var derfor samlet på datarommet på Rælingen videregående til et dagskurs i pedagogisk bruk av It’s Learning. Kursholder var Jorunn Sørtveit fra It’s Learning.

Og i løpet av dagen fikk vi både frisket opp den grunnleggende bruken av It’s Learning; men vi fikk også tid til å se på de mer avanserte funksjonene som å lage nye fag; arbeidsmapper; undersøkelser og oppgaver til elevene.

Det ble derfor et svært nyttig og praktisk kurs. Forhåpentligvis vil dette føre til en enda bedre bruk av It’s Learning.

Filmen ferdig

Dro onsdag innover til Oslo og leverte eksamensoppgaven; filmen min «Saksene angriper!» og dokumentasjon på arbeidet. Spennende å se hvordan det går. Jeg er i alle fall fornøyd med resultatet 🙂

Selve filmen min ligger også ute på nettet ett sted… faktisk på http://video.google.com/videoplay?docid=3843236433220355786 🙂

Saksene angriper

Satt i dag på skolen igjen og jobbet med animasjonsfilmen min. Eller rettere sagt; prøvefilmen til det som skal bli min animasjonsfilm. Så langt har jeg laget noen scener med noen sakser som angriper noen stakkars papirbiter. Hmm… skal jeg kalle filmen «Saksesommer» kanskje 😉

Julekortoppgava

Leverte i går inn Julekort-oppgava på HIO. Leverte den som utskrift; og i fire ulike farge-versjoner. Her er den originale versjonen i forminsket til 600px:


Forstørret til 100% ser man at bildet består av julekuler i ulike farger og fasonger 🙂

Skolene forsømmer datareform

Aftenposten.no har i dag en artikkel om datasituasjonen i skolene. I den nye læreplanen Kunnskapsløftet står det at digitale ferdigheter er like viktig som lesing. Men mange tusen elever mangler datamaskiner til å nå kunnskapsmålene forteller Aftenposten.no

Digital kunnskap skal være sidestilt med lesing, skriving og regning. Slike ferdigheter skal gjennomsyre opplæringen i alle fag, ifølge den nye læreplanen. Elevene skal utnytte datamaskinene til å bli bedre i både geografi, norsk, musikk og kroppsøving. Men nye tall fra kommunene viser at dette er å betrakte som science fiction for tusenvis av elever i grunnskolen.

260 000 elever går på skoler der minst seks elever må dele én maskin. Leder Morten Søby i forskningsnettverket IT i utdanningen (ITU) mener det bare kan være maks fire personer pr. maskin for at elevene skal kunne klare målene i den nye læreplanen. Ni av ti elever går da på grunnskoler i kommuner som ikke oppfyller et slikt krav.

– Konsekvensen blir at man ikke kan gjennomføre skolereformen etter ambisjonene og mål politikerne har satt, mener Søby.

Han hevder situasjonen faktisk er verre enn tallene skulle tilsi. Mange av PC’ene er gamle eller i ustand. Maskinene er ofte utilgjengelig for elevene, i et eget datarom som må bestilles av læreren på forhånd.

– Tenk om seks elever skulle dele blyant og bok når de lærte å lese og skrive. Da skjønner alle at det hadde vært vanskelig å knekke lese- og skrivekoden, sier Søby.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er bekymret for de store forskjellene. Han betrakter den nye læreplanen som en marsjordre til skoler som ikke har fått orden på dataparken. Djupedal forventer at de økte bevilgningene til kommunene brukes i tråd med de politiske signalene Regjeringen har gitt.
– Digitale skillelinjer kan bli sosiale klasseskiller. Skolen må ikke fremstå som et teknisk museum, påpeker kunnskapsministeren.

Les mer på:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1273805.ece.

Animasjonskurs for lærere på NFI

Torsdag var Endre og jeg på et nytt kurs på Norsk filminstitutt. Denne gangen var vi på Animasjonskurs for lærere. Kursinstruktør var Bente Aasheim. Hun er selv barneskolelærer, som har jobbet med animasjon med sine elever i seks år. Hun har også holdt flere kurs for andre lærere. Og virket vært så stødig og inspirerende når det gjaldt å bruke det i undervisningen.

Vi fikk presentert teorien bak, samt presentert ulike animasjonsteknikker som man kan bruke i undervisningen. I tillegg fortalte hun om pedagogiske fordeler ved bruk av animasjon i skolen. Hvordan bruke animasjon tverrfaglig og på ulike trinn. Hun viste frem en animasjonsboks, og viste hvordan hun brukte videokameraets animasjons-funksjon til enkelt å lage animasjon. Funksjonen gjorde at kameraet tok fire og fire bilder. For å lage 1 sekund på film krevdes det 25 bilder. Animasjon tar altså lang tid. Dermed viktig at man har planlagt godt slik at når din gruppe skal filme i animasjonsboksen må man jobbe effektivt.


Animasjonsboksen hun brukte. Kostet ca 3000 kr hvis man skulle kjøpe den der.

Hvordan kameraet var festet.

Hovedmålet med kurset var å gi deltagerne en plattform for hvordan man kan benytte animasjonsfilm som metode i undervisningen. Vi fikk vite hvordan man kan organisere klassen i animasjonsarbeidet, samt utarbeidelse av planleggingsverktøy til bruk i animasjonsprosessen. Hun brukte å ha en gruppe elever som animerte i ni uker i strekk (før de rullerte til andre Kunst og håndverks-stasjoner). Hun viste at det å lage animasjonsfilm er både morsomt og lærerikt, for både elever og lærere, og at man på en enkel måte kan mestre dette uten å ha store tekniske kunnskaper på forhånd. Dette hørtes fint ut. Håper vi kan forsøke dette på Rud også.

Etter den teoretiske innføringen fikk vi forsøke oss på å lage vår egen lille animasjonsfilm. Det var veldig interessant og moro. Men du og du hvor lang tid det tok for å lage noen få sekunder 🙂

Endre animerer 🙂