Bloggere om bruk av iPad i barneskolen

Jeg tenkte fremover å dele aktuelle blogger som jeg følger ute i edublogg-verdenen: Altså skolebloggere som skriver godt om sin bruk av iPad og andre nettbrett i barneskolen: Og da starter jeg med Burley Elementary School, i Chicago.

På skolens blogg, Pads at Burley, forteller de om bruken av iPad ved Burley. Her bruker man iPad fra 1. til 5.klasse. Lærerne bak denne bloggen viser både hva de har gjort; og deler sine erfaringer i bruken. De har også flere informative video-filmer. Blant annet denne som jeg kan anbefale fra en 1.klasse hvor de har 1:1 dekning av iPad. Her får man se praktisk bruk av iPad i undervisningen av barna: En lærer leser fra en bok; og barna skal så tegne og dele sine bilder fra opplesningen ved at de bruker forskjellige verktøy på iPaden (eller på papir for de elevene som vil det i stedet). Filmen finner du på: «Writer’s Workshop poetry lesson with the iPad«.

Mer forsøket med iPad i skoler i Chicago finner du på Nettsidene for Center for Digital Education.

Flere lenketips til andre edubloggere om iPad / nettbrett kommer i senere poster.

Oppdatert

Ja, nå har jeg kommet godt inn i min nye tilværelse. Ellers har jeg også flyttet nettsidene mine til en ny (og billigere webhost). Fungerer bra. Og det er da heller ikke så veldig mange som besøker sidene mine lengre. Kan muligens ha med at både de, og jeg, har flyttet min bruk til andre sider som Facebook.

Men jeg vil nok likevel fortsette å oppdatere denne siden med ujevne mellomrom. Om ikke annet så for min egen del 🙂

20120904-192232.jpg

Masteroppgaveseminar

Har vært på Masteroppgaveseminar på Hamar. Alle som skal levere masteroppgave på Digkom-studiet hadde på forhånd sendt inn et kapittel til alle de andre. På selve seminaret hadde man så en halvtimes tid hvor man fikk tilbakemelding på det man hadde skrevet; og på selve oppgaven. I tillegg til alle masterstudenter, var også alle veilederne tilstede. Jeg må si det var veldig nyttig, og ikke minst interessant å høre hva de andre skriver om; om ikke minst få høre tilbakemeldingene fra veilederne på deres arbeid. Mye av det gjaldt også minoppgave.

For min egen del fikk jeg en god del kommentarer på språket, og ulike formuleringer i den innsendte teksten. For eksempel rundt viktigheten av å sitere korrekt. I tillegg fikk jeg også mange godt kommentarer, og forslag, til min oppgave. Og ikke minst en klar beskjed om snart å finne meg en skole som jeg kan følge i deres bruk av nettbrett i leseopplæringen.

Mars-samling

Har kommet tilbake fra mars samlinga i Master i språk, kultur og digital kommunikasjon på Hamar.

Fredag hadde vi samling i modulen «Vitenskapsteori og metode» med Mari-Ann. Temaet var perspektiver og prinsipper for analyse av kvalitative data. Mari-Ann startet så med å gjennomgå temaet; med utgangspunkt i de oppsatte pensumstekstene «Analytic perspectives» av Atkinson & Delamont; og «Analyzing talk and text» av Perkäkylä. Deretter hadde vi en økt med work shop; hvor vi satt to og to og samtalte om de nevnte perspektivene og prinsippene i ulike tekster som vi hadde tatt med til samlingen. Jeg hadde tatt med meg to dokumenter: Lokale læreplaner i lese og skriveopplæringen; og min skoles virksomhetsplan. Det ble en interessant og fin samtale; hvor vi prøvde ut de ulike teknikkene. Mari-Ann gikk også rundt og gav veiledning til de ulike studentenes tekster.

Lørdag hadde vi også samling i modulen «Vitenskapsteori og metode»; men denne gangen med Bård. Temaet var «Lesing av statistikk»; og Bård gjennomgikk både ulike begreper; diagramtyper; og ulike verktøy vi kan bruke i vårt arbeid med statistikk. Han viste også frem eksempler på bruk fra sin egen doktorgradsarbeid. Det var en interessant og nyttig forelesning.

Utsikten fra hovedinngangen fredag kveld: Hamar domkirke i enden av gata.

Denne gangen lå jeg på Seiersted pensjonat: Helt greit sted å ligge; for en billig penge 🙂

I april er det ikke noen samling: Men en oppgave vi skal levere inn; samt nettseminar. Siste samling blir dermed i starten av mai; før det blir eksamen i starten av juni.

 

Vitenskapsteori og metode

Har vært på ny samling i Digkomstudiet i modulen «Vitenskapsteori og metode».

Fredag hadde vi om «Kvalitativt forskningsintervju» med Sigrun Sand; og «Kasusstudier» med Mari-Ann Igland.

Lørdag hadde Igland med Joke Dewilde og hun fortsatte å forelese om kasusstudier; og Dewilde om etnografisk metode med vekt på skygging.

Det har vært en svært så interessant samling; med mange forskjellige nyttige tips i metodebruk; i forhold til en kommende master-oppgave.

Neste samling blir i mars.

Vitenskapsteori og metode

Har igjen vært på studiesamling på Hamar i studiet «Master i språk, kultur og digital kommunikasjon«. Modulen jeg tar i vår heter «Vitenskapsteori og metode» og er felles med de andre masterstudiene ved høgskolen.

Helgens samling ble ledet av Petter Dyndahl; som på en fin måte gav oss en introduksjon til faget. Temaet for helgen var tredelt: Introduksjon: Hva er vitenskap og forskningsdesign? Perspektiver på hermeneutisk tolkning og kvalitativ metodologi; og til slutt på lørdag: Kritisk teori, mistankens hermeneutikk.

I uke fire skal vi så ha nettseminar i grupper hvor vi skal diskutere en oppgave fra helgens tematikk.Neste fysiske samling blir så 11. og 12. februar.

Den eldste delen av lærerskolen har nå blitt gjenåpnet etter å ha blitt pusset opp i fjor. Blitt moderne og fin; samtidig som de har beholdt det det gjenkjennelige fra dengang skolen ikke var en høgskole; men en lærerskole og lærerseminar fra 1867 🙂

Dro nedover igjen med toget som vanlig lørdag ettermiddag 🙂

Siste samling før jul

Har vært på siste samling i dette semesteret i Digkom-studiet på Hamar. I modulen «Kulturteori og estetikk» med Odd; hadde vi om «Populærkultur og estetikk» på fredag. Storeys «Popular Culture as Popular or Mass Art» og Barkers «Youth, Style and Resistance» ble gjennomgått og diskutert. På lørdag hadde vi oppsummering av semesteret; og tips opp mot eksamensoppgaven i desember.

Dette semesteret har jeg tatt mye via nettet; men jeg må samtidig si at det har vært nyttig å være tilstede på samlingene. Blir liksom ikke helt det samme bare å være på nettet / nettseminarene. I vår-semesteret skal jeg ta modulen «Vitenskapsteori og metode«; før jeg så begynner og skriver min masteroppgave. Og jeg er fremdeles i tvil om hvilken retning jeg skal velge; men driver og tenker på noen ulike problemstillinger. Blir spennende å komme i gang 🙂