Digkom-samling

Torsdag og fredag var jeg på ny på samling i Digkomstudiet på Høgskolen i Hamar: Master i språk, kultur og digitalkommunikasjon som jeg tar som deltidsstudent. I høst tar jeg modulen M301: Mediekultur og estetikk; og etter jul tar jeg M302: Vitenskapsteori og metode.

Torsdag var det forelesning med Odd om «Populærkultur og kulturell identitet». Dette var også første gangen jeg møtte årets Digkom-studenter. Og jeg må si jeg var litt spent da jeg møtte opp; før har jeg bare «snakket» med dem på nettet via e-post og nettseminarer. Men jeg må si det var trivelige folk jeg møtte. Fint å få møte en i virkelig live også; selv om det ikke ble tid til så mye prat 🙂

Tema på forelesningen til Odd var «Populærkultur, diskurs og kulturellidentitet»; og ikke minst relatere det til Foucault og hans teorier. Det var et fint og ikke minst interessant foredrag 🙂

Vi hadde forelesningene i Auditorium 4: I den nyoppussede delen av den gamle delen av Hamar Lærerskole. Fint auditorium; med både nett og strømkontakter under hver studentplass 🙂

Fredag hadde vi forelesning med Hans Kristian med temaet «Digital kultur». Og det som er interessant er hvordan han på en fin måte klarer å aktualisere stoffet med mange forskjellige eksempler: Eksempler som vi også selv kan bruke i vår egen undervisning.

For eksempel viste han denne rekken av filmer som eksempler på intertekstuelle og intermediale relasjoner. Jeg synes det var en smart, og interessant rekke av klipp: Hvor man ser hvordan det ene bygger på det andre.

Neste samling i studiet er om en måneds tid; før vi skal ha eksamen i midten av desember.

Sjette samling

Torsdag 11.februar var det igjen tid for samling i Digkom-studiet; og torsdag kveld hadde vi forelesning med Lars Anders Kulbrandstad med temaet «Språklig mangfold»; og på lørdag hadde han forelesning om emnet «Språklig relativisme».

Fredag 12.februar hadde vi innleid gjesteforeleser i modulen «Språk og sjanger i digital kommunikasjon»: Nemmelig Martin Engebretsen fra Høgskolen i Agder. Han hadde forelesning om «Tekst og diskurs». Han har blant annet skrevet læreboken vi bruker («Digitale diskurser»); i tillegg til at han underviser i emnet på sin egen høgskole.

M03-modulen «M03:  Vitenskapsteori og metode» tar jeg ikke i år 🙂

Femte samling

Torsdag 14.januar til lørdag 16.januar var det tid for femte samling i Digkom-studiet. Dette semesteret tar jeg modulene M04: Språk og sjanger i digital kommunikasjon og M06:  Kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet. Modulen M03:  Vitenskapsteori og metode tar jeg neste år.

Temaet i M04 var «Normer og sjanger»; mens det i M06 var Språk og identitet og «Politisk korrekthet».

Tirsdag 26.januar starter det så med nettseminar i M04.

Jeg overnattet på Seiersted Pensjonat; som ligger like ved Lærerskolen. Egentlig et greit sted; men denne gangen var det litt vel bråkete der; med bergensere som var i Hamar på skøyteleir.

Lørdag 16.januar var jeg også i Hamar av en annen grunn: Var på 10-årig gjenforeningstreff med medstudentene fra Lærerskolen. Utrolig at det har gått 10 år…

Dro nedover igjen til Lillestrøm søndag.

November

Torsdag til lørdag var jeg på fjerde samling i Hamar på Digkom-studiet; og jeg har i dag forberedt meg til ukens nettseminar ved å lese spillteoriene til Roger Caillois i hans «Man, play, and games«. Caillois var en fransk filosof og forfatter som i denne boken definerer spill som en frivillig aktivitet som «occurs in a pure space, isolated and protected from the rest of life». Caillois klassifiserer i sin bok ulike type spill og måter å spille på. Caillois bygger på teoriene til Huizinga; og han både bygger videre og disputerer mange av dem. Nettseminaret er fra tirsdag til torsdag.

Ellers går det sin vante gang på jobben også; selv om det mest sannsynlig ligger an til store nedskjæringer i budsjettene i Rælingen neste år: Innsparinger på 22,7 millioner kroner. Får bare håpe at det ikke fører til oppsigelser; selv om de foreslåtte innsparingene på min skole tilsvarer inntil en lærerstilling.

Egentlig rart dette; hvordan man med ujevne mellomrom i skolene må igjennom slike nedskjæringsperioder: Også den høsten jeg begynte å jobbe som lærer var det store innsparinger; og nå kommer det altså på nytt for fullt. Tv2 kunne da også opplyse at over 100 skoler nå trues av nedleggelser: Og det like etter en valgkamp hvor skole igjen var et av hovedtemaene.

Men skolehverdagen går jo likevel videre den. I morgen skal vi ha kartleggingsprøve i norsk: STAS; som står for «Standardisert Test i Avkoding og Staving». Denne tar vi hvert år i november.

Ellers har jeg fortsatt med å interessere meg for elektroniske lesedingser: Aftenbladet hadde denne uken en artikkel om hvordan de har har testet leseplaten Kindle. Har lyst til å prøve ut en slik selv; men det får vente. For akkurat nå har jeg kjøpt meg iPhone 3GS 🙂

hamar_alf

Statue av Alf Prøysen i den nye inngangstrappa på Høgskolen i Hedmarks avdeling på Hamar. De har begynt å kalle de ulike husene høgskolen består av etter kjente forfatternavn; og hus “B” heter Alf Prøysen.

Fjerde samling

Torsdag 19.november til lørdag 21.november var det tid for fjerde samling i Digkom på Hamar. Dette var siste samling før eksamen i desember.

Torsdag 19.november var det samling i M01 med temaet “Pleasure. Immersion. Interaction” om Lesing og interaktivitet med Hans Kristian.

Fredag 20.november hadde vi først forelesning med Odd i M02 med tema «Kulturteori og estetikk»; før vi hadde Hans Kristian i M05 med temaet «Materialitet og digital kommunikasjon»; før vi avsluttet med Hans Kristian som hadde om «Materialitet og digital kommunikasjon» i M01.

Deretter hadde vi juleavslutningsmiddag på Pizzanini; og påfølgende julekos i Bibliotekbaren.

Lørdag 21.november hadde vi først Steinar i M02 med temaet postmodernismen; før vi hadde Odd i M02 hvor han hadde oppsummering av høsten og litt om å skrive eksamensoppgaven.

Det som gjenstår nå er eksamen. Jeg skal ta eksamen i M01 og M05 i høst.

Tredje samling

Torsdag 22.oktober til lørdag 24.oktober var det tid for tredje samling i Digkom.

Litt om samlingen:

Torsdag 22.oktober var det samling i M02 med temaet «Populærkultur og kulturell identitet» ved Odd Skårberg.

Fredag 23.oktober hadde vi fire forelesninger:
0815-1000: Hans Kristian Rustad hadde forelesning i M02 i emnet «Digital kultur»
1015-1200: Steinar Laberg hadde forelesning i M05 i emnet «PC-spill».
1315-1400: Lars Anders Kulbrandstad hadde forelesning i M01 i emnet «Litterasitet»
1415-1500: Hans Kristian Rustad hadde forelesning i M01 i emnet «Literacy og nye medier»

Lørdag 24.oktober hadde så Hans Kristian to forelesninger:
0845-1100: M05 i emnet «Spillteori»
1200-1400: M01 i emnet «Literasitet og multimodalitet. Lesing og nye medier».

Før neste samling skal vi levere inn en obligatorisk oppgave i M01; samt ha nettseminar i M01.

Andre samling i Digkom

Andre samling i Digkom var torsdag 24.09 til lørdag 26.09.

Før det har vi hatt vårt første nettseminar: I modulen M05 diskuterte vi filmen «Farvel Falkenberg». (Jeg tar ikke modulen M02 i år så jeg var ikke med på nettseminaret i M02).

Torsdag og fredag hadde vi forelesning i M02 med Odd Skårberg. Temaet var Populærkultur som «det andre» og som hegemoni; og Postmoderne kultur.

Fredag og lørdag hadde vi forelesning med Steinar Laberg i M05. Temaet var Populærkultur.

Og fredag og lørdag hadde vi også forelesning i M01 med Hans Kristian Rustad. Temaet var Visuell analyse. Ulike perspektiver; og Hypertekst.

Jeg lå denne gangen på Astora Quality hotell på Hamar. Greit hotell egentlig; men litt vel bråkete mht ventilasjonsanleggets vifter som durte hele natten…

Denne uken er det så tid for nettseminar i modul M01; før vi skal levere inn en skriveoppgave i M05 om to ukers tid.

Neste samling på Hamar blir fra 22.oktober til 24.oktober.