Første samling er over

Første samling i Master i språk, kultur og digital kommunikasjon var torsdag 27.08 til og med lørdag 29.08 på Høgskolen i Hedmark, Hamar.

Vi startet torsdag ettermiddag samlingen med at studieleder Lars Anders Kulbrandstad ønsket oss velkommen som studenter. Deretter var det en times intro-time hvor alle lærerne ble presentert; i tillegg til alle studentene. Slik det ser ut nå blir det 14 studenter dette kullet.

Etter denne info-timen var det så tid for den første forelesningen. Det var i modulen M01. Etter at denne var ferdig gikk vi en times tid på en pub og ble bedre kjent med hverandre. Det var hyggelig; og en fin måte å bli kjent med de andre på.

Fredag hadde vi så forelesning to av M01; deretter M02; før vi tilslutt hadde M05. Og på lørdag hadde vi først M05 så M02 etter lunch.

Studiet består av 6 moduler det første året: Og så oppgaveseminar og oppgaveskriving år to. Jeg skal ta studiet som deltid; og tenker derfor å ta modulene på to år; før jeg begynner å skrive på oppgaven.

Alt i alt var det en veldig bra samling: Synes at det var et veldig spennende studie; med flinke forelesere. Hyggelige medstudenter var det også.

Neste samling blir 24.09-26.09; men før det skal det være ulike nettaktiviteter på Fronter.