Østlandsk lærerstevne

Fredag og lørdag denne uken hadde skolen min planleggingsdager på Østlandsk lærerstevne. Dette er et stevne som blir arrangert hver høst i lokalene til Høgskolen i Oslo. Formålet med stevnet er å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.

Vi var på to kurs på fredag; og to på lørdag. I tillegg fikk vi god tid til å se på lærermiddelutstillingene.

Første kurs på fredag var «Det va`kke min skyld! – Hvordan lærer vi barn å ta ansvar i eget liv?»; med Hilde Bjønness og Anita Bolghaug fra firmaet Fagakademiet.

Dette var et kurs hvor vi, i alle fall i følge kursheftet, skulle lære og praktisere enkle kommunikasjonsregler for både å avlære egne unoter og for å lære barn ansvarlig og mobbeforebyggende kommunikasjon. Stort var sjokket da vi kom til forelesningslokalet; og kurset viste seg å inneholde noe helt annet: Fokuset var kun på konflikter mellom voksne; og målgruppen var barnehager og SFO. Men, men…  Berit og jeg gikk da også raskt fra dette kurset; og vi tok oss i stedet god tid på lærermiddelutstillingene.

Også i år var det mange spennende nyheter i utstillingene:

Cappelen Damm har utvidet sitt populære Leseuniverset; med bøker også for mellomtrinnet. Dette er, som for småskolen, bøker som er samlet i ulike kassetter: Med småbøker med ulike vanskelighetsgrader: Tekst og spørsmål etterpå. Men det som er interessant er at tekstene i disse småbøkene er hentet fra Kunnskapsløftet: Slik at elevene både lærer å lese bedre; men samtidig også lærer fag. Fire kassetter er lansert: Naturfag, Samfunnsfag, Skjønnlitteratur 1 og Skjønnlitteratur2. Jeg fikk med tre prøveeksemplarer av småbøkene: Og må si jeg fikk lyst til å be om at det skal bli kjøpt inn slike til min skole også. Men så var det det med at Rælingen kommune har så dårlig økonomi da 🙁

En lignende serie finnes også i engelsk. Damen fra forlaget fortalte også at de nå har lansert en ny kassett med de populære spenningsbøkene «Kaldt blod». Dette er bøker som mine elever leser med stor fornøyelse. Hun fortalte også at de har et eget nettsted med spørsmål til disse bøkene.

En negativ nyhet jeg fant; var at den populære nettressursen «Salaby» nå har blitt til en betalingstjeneste. Og prisen? Hele 65 kr + moms pr elev. Jeg tror disse forlagsfolkene ikke helt har fått med seg at det er dårlig kommuneøkonomi…

Disse visuelle ordbøkene kom jeg over på standen til Kunnskapsforlaget. Fine å bruke; både for vanlige elever; men kanskje også hvis man plutselig får elever fra fjernliggende strøk; som hverken kan norsk eller engelsk.

Det andre kurset jeg var på fredag var «Atferdsvansker hos små barn»; med May Britt Drugli. Hun jobber som førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse ved NTNU i Trondheim. Hun har også gitt ut fagbøker med samme emne.

I løpet av kurset gikk Drugli gjennom de ulike teoriene; og forskningsresultatene rundt atferdsvansker hos små barn. Vi fikk vite om prognoser, risikofaktorer og kartlegginger; samt tips og råd på hvordan og hva man som lærer skal gjøre med atferdsvansker. Et fint kurs; med en foreleser som både selv kunne mye om emnet; og klarte å formidle dette til oss.

Først kurs lørdag var «Bitching – om jenter og mobbing»; med Liv Skotheim. Hun er journalist i Aftenposten; og forfatter bak boken «Bitching. En bok om jenter og mobbing».

Skotheim holdt et interessant; og ikke minst nyttig kurs om et viktig tema: Om det som som ofte betegnes som «jentemobbing». Hun delt kurset sitt i tre: Først gikk hun igjennom begrepet jentemobbing. Så tok hun for seg hvorfor jenter mobber indirekte. Før hun til slutt viste ulike strategier mot jentemobbing.

Hun viste flere filmer: Både fra NRK og deres arkiv over filmer fra «Bitchingkonkurransen» (filmer fra videregående skole-elever); men også fra serien Gossip Girl. Hun viste også til programmet «Puls» på NRK som hadde en spesialsending om mobbing.

Etter lunch lørdag var det så tid for stevnets fjerde kurs: «Hva om…. et kurs om kreativ skriving i skolen og avis som virkemiddel i lese- og skriveopplæringen». Dette var et kurs med Janne Aasebø Johnsen; lærer fra Søre Ål barneskole på Lillehammer; og forfatter av flere barnebøker. Dette var et inspirerende og nyttig kurs: Om hvordan man kan bruke aviser for å fremme kreativ skriving på barnetrinnet. Aasebø Johnsen viste både teoriene bak det hun fortalte; og henviste til ulike lærebøker. I tillegg til at hun fortale om sitt eget arbeid. Vi hadde også en rekke små skriveøvelser: Dette var nyttig og interessant. Ikke mint ved at man fikk prøvd ut de ulike teknikkene hun tok opp. For eksempel ved at elevene kunne «sprutskrive» ut fra ulike kreative småoppgaver. Vi fikk også utdelt en egen perm med eksempeloppgaver. Og jeg må si at dette nok er noe jeg skal prøve på mitt eget trinn også.

To av bøkene som Aasebø Johnsen anbefalte om kreativ skriving.

Alt i alt hadde det vært et bra Østlandsk lærerstevne: Selv om jeg nok ser at det begynner å bli stadig færre aktuelle kurs å gå på. Jeg har da også vært på alle stevner siden 2003; og ser at mange av kursene går igjen hvert år. Men på den annen side er det to veldig greie planleggingsdager: Hvor man som lærer selv kan melde seg på kurs; under temaer som man selv er interessert i.

Neste års Østlandsk lærerstevne blir, som i år, fredag og lørdag i uke 44 🙂

Kurs i vurdering

Onsdag ettermiddag, etter elevenes undervisning; var lærerne på barneskolene i Rælingen samlet til vurderingskurs i Marikollen kultursal. Her hadde vi et tre-timers kurs med Roald Jensen fra Høgskolen i Østfold med tema vurdering.

På kurset gikk Jensen igjennom en god del av teoriene og lovverket bak vurderingen: Vurdering for læring.Elever lærer når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem; når de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentsjonen; når de får råd om hvordan de kan forbedre seg; og når de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Han gikk gjennom kriterier og kjennetegn: Hvor kriterier er beskrivelse av hva som kreves av et spesifikt arbeid eller oppgave; og kjennetegn på måloppnåelse er, etter Udirs forklaring, beskrivelser av hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå sett i lys av mål / kompetansemål.

Og ikke minst brukte han mye tid på å snakke om det å lage kriterier: Han viste eksempler på lokale planer hvor man har brutt ned kompetansemål fra Kunnskapsløftet til elevens læringsmål. Og diskuterte hvor vanskelig det var for å lage gode slike kriterier.

Interessant ble også debatten da det kom inn på dokumentasjon; og dokumentasjonskravet: Barneskolene i Rælingen har nå i høst måttet fylle ut vurderingsskjemaer og sende dem hjem i forkant av konferansetimene. Dette har medført mye arbeid. Interessant var det derfor å høre at det fra direktoratets side ikke foreligger noe krav om at man må ha slike lange skriftlige vurderinger; to ganger i skoleåret.

Men i alle fall interessant å ha vært på kurs med en foreleser som åpenbart forstod utfordringen til barneskolelærere; som plutselig har fått mye ekstra arbeid; både med å bryte ned lærerplanen til fagplaner; men også med skriftlig dokumentasjonsarbeid. Betryggende var hans råd om at vi skulle tillate oss å gi oss god tid; i stedet for å stresse igjennom og lage planer som ikke holdt mål.

Vi skal ha del to av kurset om ettermiddagen den 1.desember.

Kurs med Moava

Skolene i Rælingen kommune skal gå over til en ny hjemmesideløsning: Og de har valgt Moava-løsningen. I dag var vi på kurs på Smestad skole; med Mikal fra Moava. Vi fikk presentert utkastet til de nye hjemmesidene; og fikk kurs i de ulike funksjonene til Moava.

Fra før har vi brukt FrontPage når vi har redigert våre nettsider; så jeg synes det var fint at vi nå fikk et web-grensesnitt som vi kan logge oss inn på; og på den måte administrere siden. Også fint at man kan legge til og administrere brukere selv; og definere hvilke grupper disse skal ha tilgang til.

Moava-siden virket også veldig bra; og enkel i bruk: I tillegg til at man kan gjøre det vi bad om i krav-spesifikasjonen til kommunen.

Vi fikk også tid på kurset til å begynne å fylle inn den nye hjemmesiden med informasjon: Og ikke minst samtale om hvordan man skal bruke siden: Hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på.  I tillegg må vi gi opplæring til de ansatte; slik at de får lagt ut på sine trinnsider.

Vi går over til de nye hjemmesidene i starten av november 🙂

Kurs for trivselslederne

Fredag var jeg sammen med trivselslederne på Rud på Lekekurs i Marikollhallen. Vi var der sammen med trivselsledere fra Blystadlia, Smestad, Nordby og Åsenhagen (Skedsmo).
Rud skole har blitt med på Trivselslederprogrammet TL: Med TL legger elevvalgte, mobbefrie trivselsledere til rette for lek i friminuttene. TL er et program for økt aktivitet i friminuttene; og skal supplere skolenes øvrige arbeid mot mobbing og for økt aktivitet og trivsel. Det er nå over 150 trivselslederskoler i Norge. På skolen har en ansatt tilsyn med trivselslederne i friminuttene. Skolen har i tillegg en øverste TL-ansvarlig: På Rud er dette sosiallærer Inger Helene.

Fredagens kurs ble ledet av André Bergdølmo; sammen med representanter fra volleyball- og basketballforbundet. Elevene ble delt inn i grupper; og gjennom dagen var de innom 13 lekestasjoner. Det var en fin og lærerrik dag. Og jeg er sikker på at trivselslederne plukket opp mange gode tips på hvordan de skal legge opp sine aktiviteter; når vi starter med Trivselsleder-prosjektet etter høstferien. 🙂

Trivselsleder

Var i dag på Smestad skole etter undervisningstid; og hadde foredrag med Kjartan Eide; kjent fra Kjetil og Kjartan; og deres anti-mobbeprogram. Han fortalte om programmet Trivselsleder. Dette er et program som går ut på at man har elever som søker om å få være trivselsledere: Aktivitører i storefri som har ansvaret for å sette i gang ulike type aktiviteter og leker. På den måten får man opp trivelsen, og aktiviteten, i friminuttene; og på den måten får opp trivselen og unngår mer uheldige episoder og mobbesituasjoner.

Programmet kommer egentlig fra Lørenskog skolene: Men de har nå utvidet til 150 medlemsskoler; samtidig som de har satt i gang forsøk med programmet på ungdomsskolen også.

I Rælingen er det fire skoler som er med: Og vi skal starte med dette nå i løpet av september. Vi skal også få en «oppstartspakke» med ulike aktiviteringsutstyr fra en bank-stiftelse.

Dette programmet høres veldig interessant ut: Det blir også interessant å få lære mer om programmet; og ikke minst lære om nye leker og aktiviteter man kan holde på med.

Ansattes dag i Rælingen kommune

Har i dag vært på «Ansattes dag i Rælingen kommune»: Årets foredrag var en teaterforestilling med «Marja-teateret«: Et annerledes teater som setter fokus på sykefravær og nærværsfaktorer. Vi fikk se forestillingen «Jeg er ikke her«. Dette var en forestilling som tok for seg sykefravær; hva årsaken er til at vi i Norge har så høyt sykefravær; hva man kan gjøre for å få ned sykefraværet; og hvilke tiltak man kan sette i gang for å forbedre situasjonen på arbeidsplassen; for på den måten få ned sykefraværet.

De skriver selv om stykket:

Denne gangen skal vi sette fokus på det stadig økende sykefraværet her i landet. Vi bor i et av verdens rikeste land og i følge WHO står det bra til med helsa vår. Allikevel går store deler av arbeidstokken på en eller annen form for syketrygd. Det er dyrt både for den enkelte bedrift, for staten og ikke minst en stor belastning for den syke som ikke har anledning til å ta del i arbeidslivets fellesskap.

I denne forestillingen vil vi belyse:
– All erfaring viser at jo lenger du er borte fra jobben, jo større er faren for at du mister selvtillit og har vansker med å komme tilbake på jobben. Hva kan sjefer og kollegaene gjøre for å ta vare på den som er i ferd med å falle utenfor arbeidslivet?
– Hvordan et godt arbeidsmiljø gjør folk mindre syke og øker lysten til å gå på jobb.
– Hvorfor blir så mange mennesker utbrent? Er det noe vi kan gjøre med det?
– Hvordan ledere kan inspireres til å ta bedre vare på sine medarbeidere. Da blir arbeidslysten større, og produktiviteten øker.

Vi fikk sett et interessant; og interaktivt skuespill: Hvor de på en fin måte fikk engasjert publikum i tematikken.

Skoleforum

Onsdag 17.februar var jeg en tur innom Varemessa på Lillestrøm: Der ble nemmelig årets Skoleforum arrangert den 17. og 18.februar. Dette er en messe hvor man kan melde seg på ulike kurs og foredrag innenfor ulike skoletemaer; i tillegg er det en læremiddelutstilling. Og i år var jeg bare innom på læremiddelutstillingen; sammen med Tor Espen.

Hos IST fikk vi en demonstrasjon i hvordan deres programmer virker: Programmer som kan avhjelpe lærere med vurdering, dokumentasjons- og arkriveringsarbeidet. Ved at man samler alle slike funksjoner innenfor ett programområde sparer man både tid; og samtidig får man profesjonalisert arbeidet. Interessant var det også å se hvordan man kan utvide og bruke den allerede innlagte foreldreinformasjonene som ligger i programmet til å lage epostlister og sms-lister. Rælingen (og partnerkommunene) holder nå på å vurdere å kjøpe inn programmene. Og jeg må si etter å ha sett programmene i live at jeg ble overbevist om at det er et fornuftig innkjøp 🙂

På standen til It’s Learning fikk vi en innføring i de nye funksjonene som har kommet i It’s Learning. Når man går inne i faget kan man bestemme mye mer hvordan oppsettet til startsiden skal være: Man kan enkelt flytte på de ulike delene; og selv legge til ulike deler («innholdsblokk»). Fint er det også at man kan legge til elementer som RSS-feed og avstemminger. Den nye «Page beta» virker også lovende: Allows you to add a page with rich-text and interactive content. I tillegg liker jeg det at It’s Learning åpenbart har bestemt seg for å «åpne opp» plattformen sin for eksternt innhold. Men utfordringen på min skole blir fremdeles å motivere til at flere lærere faktisk bruker verktøyene som ligger i It’s Learning. Og «Test»-verktøyet i It’s Learning synes jeg blir bare bedre og bedre 🙂

Ellers var vi innom de fleste standene: Mye interessant å se; selv om det også er mye av det samme som går igjen på de ulike læremiddelutstillingene jeg har vært på; feks på Østlandsk lærerstevne. Men det som er fint er at man får tips man kan bruke rett i undervisningen. På Østlandske fikk jeg tips om Salaby (oppgaver for 1.-4.-klasse) som jeg siden har brukt en del på trinnet; nå fikk jeg tips om en ny nettside: Radius fra Cappelen Damm. Dette er en matte-side for barnetrinnet. Har finner man oppgaver til de mest sentrale emnene i matte-planen. Prøvde den med elevene etterpå; og de likte siden 🙂 Bare synd at også dette er en side som krever abonnement etterhvert…

En annen nettside jeg har prøvd dette skoleåret har vært Tv2skole.no: En slags nyhetskanal for barn; hvor man i tillegg finner oppgaver til nyhetene. Jeg pleide å vise nyhetssendingene til elevene  mens vi spiste; og de likte sendingen. Men så, ved nyttårstid; ble det til en betalingsside. Og da hadde selvsagt ikke min skole/kommune råd/interesse til å kjøpe abonnement. Så hva gjør man da? Vel, viser NRK Supernytt i stedet 🙂 Og det som er fint med NRK Supernytt er nettopp det at det er gratis; og at elevene kan se på det selv hjemme også. Mitt inntrykk er at mange av dem pleier å se på det selv også; i tillegg til det andre på NRK Super. Kanskje Tv2 i stedet for å kreve abonnementsavgift for å få sett på barnenyhetene burde tenkt på det som en invistering i fremtidige seere…

Vel, det var noe av det Tor Espen og jeg rakk å få med oss på årets Skoleforum. I tillegg til en overprisa Solo til 36 kroner halvliteren…