Lærende nettverksmøte på Li skole

I dag var det tid for årets siste møte i vårt Lærende nettverk. Vi var på nyoppussede Li ungdomsskole i Nittedal. Vi ble ønsket velkommen av skolens rektor; som fortale om oppussingsperioden; og tankene bak den nye skolen. Deretter fikk vi en omvisning på skolen. Og det var en lys og trivelig skole; med mange fine arbeidsrom både for voksne og barn. Interessant var det også at det på alle klasserommene var installert SmartBoard.

Og etter omvisningen fikk vi da også en times foredrag med en foreleser fra SmartBoard Interactive Norway: Og det som var interessant var at foreleseren gjennomgikk litt mer avansert bruk av slike interaktive tavler.

I min egen kommune, Rælingen, har vi 3Ms interaktive tavleløsning 3M Digital Board i alle klasserom. Og jeg har tidligere vært på to-tre lignende kurs med 3M sine forelesere som har gjennomgått 3Ms programvare. Men etter å ha vært med på dagens forelesning av SmartBoards programvare; er jeg helt overbevist om at SmartBoard slår helt knock out på 3M mht pedagogisk programvare.

ln_li_skole_juni_09

SmartBoard har åpenbart brukt mye tid og ressurser på å lage en god pedagogisk programvare: Som man kan bruke enten som nybegynner eller som mer avansert bruker. I tillegg har SmartBoard i Norge lansert delings- og ressurssiden Smartskole.no: En side hvor man kan legge ut og laste ned ferdige undervisningsopplegg. Opplegg som man også kan tilpasse selv; ut i fra hva man trenger. Her finner man også nyttige tips og råd.

Noe slikt finnes ikke for 3M. Og selv med den nyeste programvaren til 3M-tavlene er denne programvaren, i alle fall sammenlignet med SmartBoard, alt for dårlig mht pedagogisk bruk. Ikke minst mht å kunne bruke programvaren og alle dets funksjoner når man ikke har tilkoblet den til den selve interaktive tavlen. Og det trenger man hvis man ikke skal sitte ved siden av tavlen på klasserommet når man skal forberede timene.

Foreleseren fra SmartBoard hadde delt opp sin forelesning i tre bolker: En del hvor hun viste konkrete eksempler på hvordan man kan bruke den interaktive tavlen og dets programvare til å inkludere elevene i undervisningen. Deretter gjennomgikk hun hvordan man som lærer kan bruke den i forelesninger. Så gjennomgikk hun hvordan man kan bruke ferdige programmaler i SmartBoardprogramvaren: F.eks lage fine visuelle Quiz-er; ulike spill-maler hvor man som lærer selv kan sette inn og definere spillets deler; og andre elementer som gjør at man på en enkel måte kan lange det som ser ut til å være «proffe» interaktive løsninger på tavlene.

Skjermbilde fra nettsiden www.smartskole.no:

smartskole

Rent tavlemessig er de to produsentene nok nokså like: 3M er dessuten også fine med at man kan skrive på dem som rene whiteboards. Men på programvaren er det liten, eller ingen tvil om at SmartBoard er åpenbart bedre for en lærer.

Men vi får håpe at forhåpentligvis skjerper 3M seg på denne biten. For tross alt er det selve programvaren som er det pedagogiske ved tavlen; den tekniske tavle-biten som 3M åpenbart har satset alt på er vel strengt tatt ikke det som er det viktige i den daglige skolehverdagen.

Og neste gang man går til innkjøp av slike interaktive tavler bør man kanskje velge mer de som faktisk kan praktisk pedagogisk bruk av en interaktiv talve; enn å velge de som leverer en tavle som en slags bi-gesjeft ved siden av microfiber kluter, taperuller og gule lapper…

Resten av dagens møte i Lærende nettverk ble brukt til at hver enkelt holdt et kort foredrag som sin praksisfortelling. Jeg gjennomgikk raskt min praksisfortelling mht podcast. Interessant var det også å høre de andre sine fortellinger: Ikke minst hvordan man rent konkret har brukt de ulike programmene og ressursene som PhotoStory og Wiki. De ulike praksisfortellingene er publisert på nettverkets ning-side.

Deretter oppsummerte Kirsti; og fortalte at vi skulle fortsette mer på frivillig basis også neste skoleår: Vårt Lærende nettverk har holdt på bare to år; i motsetning til de andre nettverkene. Derfor er det ønske om at også vi skal fortsette slik at også vi holder på i tre år. Det synes jeg var veldig lurt; og fint 🙂

Og årets første møte blir en velkomstmiddag fredag 4.september.

Rapport om Lærende nettverk

ln_rapportKirstis rapport om arbeidet i Lærende nettverk ved ILS/UIO er nå lagt ut på nettet på nettverkets sider på ITU.no.

Fra rapportens avslutning:

Deltakelsen i lærende nettverk har vært en spennende reise. Fra de første møtene med en ivrig gjeng der ingen egentlig viste hvor reisen skulle gå, via festmiddager med sang i London, til skriveseminar denne våren hvor de mange erfaringene fra reisen ble synliggjort i et mangfold av praksisfortellinger. Du kan lese disse på http://laerendenettverk.ning.com/

Utfordringen som vi alle står ovenfor er tidspresset. Det gjelder alle deltakerne i nettverket, uansett nivå. I en verden langt vekk fra fraværsprotokoller, vikarinnkalling og ting som skal fikses, har dette nettverket kommet sammen for å leke og utfordre de muligheter som er der.


Det å være i et lærende nettverk har bidratt til å skape et handlingsrom der det er lov å stoppe opp og tenke over noe kreativt og spennende – som undervisning.

Dette nettverket har nå kommet til et kritisk punkt, vi har nådd den magiske toårsgrensen og ser med glede fram til hva enda et år kan få til. Vi har derfor som et mål å beholde kontakten og være et lærende nettverk enda en tid framover.

Les hele rapporten på rapport om arbeidet i Lærende nettverk ved ILS/UIO.

Rud skole i Lærende nettverk

ln_nettverk_logoRud skole var med i Lærende nettverk ved ILS fra Universitetet i Oslo: Fra høsten 2007 til våren 2009.

Vi var sammen med ti andre skoler i Oslo og Akershus. Gjennom de to årene hadde vi en rekke samlinger og oppgaver. Vi har nå laget en nettside som forteller om vårt arbeid i Lærende nettverk.

Her finner du informasjon om våre erfaringer fra Lærende nettverk; informasjon om deltakerne; om BETT-turen til London ; samt praksisfortellingene fra konkrete arbeider i klassene med IKT-prosjekter.

(Overstående er krysspostet også på skolens hjemmeside).

Ellers viser jeg også til mine egne notater fra Lærende nettverk her på bloggen min under kategorien Lærende nettverk 🙂

Du bestemmer for mellomtrinnet

Undervisningsopplegget «Du bestemmer» for 5. og 6.-klasse ble i dag lansert for pressen; med en tilstelning i Oslo (jeg kom meg ikke dit i dag). Opplegget er laget av Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet.

Opplegget ble opprinnelig laget for ungdomsskolen og videregående skole; og er ment å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon. Opplegget består av et hefte med faktaopplysninger, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver.

Alle ungdomsskoler fikk tilsendt dette opplegget; i tillegg ble det satt i gang flere aktiviteter. Etterhvert ble det også utarbeidet flere filmer til opplegget: Filmer som også er laget av ungdom selv; gjennom en filmkonkurranse med blant annet Harald Zwart.

Etterhvert kom tilbakemeldingen fra barnetrinnet om at man ønsket også et lignende opplegg for dette trinnet: Flere brukte ungdomsskole-opplegget også på slutten av barnetrinnet. Og det var ønskelig med et eget opplegg for mellomtrinnet.

I fjor vinter ble derfor en gruppe satt ned for å starte dette arbeidet med å lage «Du bestemmer» for mellomtrinnet. Arbeidet ble ledet av Torbjørn D. Moe fra Utdanningsdirektoratet. Jeg ble med som lærer på mellomrinnet; sammen med to andre lærere på mellomtrinnet (fra ulike «Lærende nettverk»).

Våren 2008 hadde vi så noen møter; hvor vi også begynte å lage utkast til det nye heftet; sammen med forfatteren Inger Lise Welhaven.

Høsten 2008 ble det så bestemt at man ønsket å «åpne opp» prosjektet: Og Kari Laumann i Teknologirådet overtok prosjektlederjobben etter Moe (han gikk over i ny jobb hos Kunnskapsdepartementet). I november hadde vi et større møte hos Teknologirådet hvor flere organisasjoner var invitert. Etter dette har jeg ikke vært med på så mange møter: Men noe har jeg da vært med på. I tillegg har jeg lest og kommentert utkastene til manusskriptene til de ulike delene.

Jeg må si det har vært interessant å være med i dette arbeidet. Like før jul var Kari og Inger Lise og besøkte elevene mine; og 5.klasse; og gruppe-intervjuet dem; mht hva som passet for elever på mellomtrinnet. Tror også at elevene mine likte det å være med på dette.

Interessant har det også vært å se hvordan det endelige resultatet ble. Jeg synes det har blitt en fint hefte. Bra oppbygning: Delt inn i tre deler slik som det originale heftet. Fint er det også at flere av innspillene mine / våre har blitt tatt til følge. Ikke minst det at det er viktig å dra inn foreldrene: Ser at man har laget egne sider bak til foreldrene. Bra synes jeg; selv om man kanskje kunne ha gjort litt mer ut av det: Mye av disse problemene skjer jo nettopp hjemme… På mitt trinn har vi, sammen med klassekontaktene, hatt besøk av Barnevakten.no som har forelest om emnet på vinterens foreldremøte. Det var et veldig bra foredrag. Anbefales for alle foreldremøter på mellomtrinnet.

Jeg synes også at selve heftet fremdeles kunne ha blitt gjort enda mer «visuelt»: For enkelte er det fremdeles alt for mye tekst. Men samtidig må det jo være en del tekst i et slikt hefte. Synes fremdeles ideen med at man kunne ha gjort om noe av teksten til tegneserie-striper var en god ide… Vet ikke helt hvorfor ikke den ble tatt til følge. Men topp at man har laget animasjonsfilmer i tillegg (muligens at tegneserie-ideen ble flyttet hit?). Og både det grafiske i heftet, og animasjonsfilmene, er veldig godt gjort synes jeg.

Dagbladet Magasinet hadde forrige helg presentasjon av opplegget: De hadde da vært på Rud og besøkt 6.klasse da de prøvde ut opplegget før påske. (Reportasjen er ikke på nett).

Link til opplegget på Dubestemmer.no.

Link til heftet for mellomtrinnet.

Link til pressemelding / invitasjon til pressen.

Link til artikkel i Aftenposten om emnet.

 

Praksisfortellinger Lærende nettverk UIO

Dette skoleåret har vi som har vært med i Lærende nettverk ved UIO hatt i oppgave å ha ulike individuelle prosjekter i våre egne klasser. Disse prosjektene har hatt ulike tema; alt etter hva som man var interessert i å prøve ut; og lære seg mere om. Alle i Lærende nettverk skulle så oppsummere sine prosjekter i form av en praksisfortelling; som de så skulle gjøre tilgjengelig på nettet.

Tenkte jeg skulle ta for meg noen av praksisfortellingene; og skrive litt om hver enkelt oppgave:

Og min egen praksisfortelling om podcast på 7.trinn finner du på Praksisfortelling Podcast 7.trinn.

Fristen for å publisere disse praksisfortellingene var på fredag; men jeg ser at ikke alle har publisert sine fortellinger på Lærende nettverksområdet; men forhåpentligvis kommer det flere etterhvert.

Vi har nå igjen bare ett møte i Lærende nettverk; det skal vi ha i uke 23. Tar og oppsummerer de to årene med Lærende nettverk; etter det møtet.

 

Praksisfortelling Podcast 7.trinn

Jeg er nå ferdig med min praksisfortelling i Lærende nettverk. Denne praksisfortellingen er skrevet for å fortelle om mitt prosjekt i Lærende nettverk vinteren 2008/2009. Jeg er kontaktlærer for 7.trinn ved min skole. Og jeg valgte å lage meg et prosjekt som gikk på bruk av podcast i undervisningen i fagene norsk og musikk. Jeg har stort sett blogget om prosjektet på bloggen min under taggen http://www.ojrosten.com/tag/podcast/. Prosjektet mitt endret noe form i løpet av tiden jeg jobbet med det: Og det som jeg skriver i denne oppgaven er slik prosjektet mitt endte.

Selve oppgaven finner du som pdf-fil på praksisfortelling_podcast .

Møte i Lærende nettverk

Onsdag 25.mars var det nytt nettverksmøte i «Lærende nettverk» fra UIO. Vi møttes i Georg Sverdrups hus (Biblioteket) klokken 9; og Kirsti orienterte om dagens agenda: Skrive våre praksisfortellinger.

I løpet av dette skoleåret har alle medlemmene i nettverket hatt sine egne prosjekter: Mitt er å ha podcast med 7.trinn. Det er en beskrivelse av dette arbeidet, samt en evaluering av dette, som nå skulle skrives i en praksisrapport. Denne skal så publiseres på nettverkets ning-side innen fredag 24.april.

Her er det Kirsti skriver om «praksisfortellinger»:

Praksisfortellinger er en metode for å vurdere, observere og bevisstgjøre oss vår pedagogiske praksis.

Praksisfortelling er selvlagde og selvopplevde fortellinger av personer i et praksisfellesskap, for eksempel lærere i skolen. Praksisfortellinger handler om avgrensede situasjoner, der samspillet mellom deltakerne er framstilt detaljert og personlig, slik det arter seg for fortelleren.

Praksisfortellinger er historier fra hverdagen som synliggjøres gjennom å løfte fram personlige erfaringer. Vi beskriver ett hendelsesforløp (for eksempel en undervisningsøkt, et prosjekt), for så å stille refleksjonsspørsmål omkring hendelsen (Ringstadbekkkrysset).

Praksisfortellinger fra lærende nettverk skal synliggjøre og dokumentere erfaringer. Målet er å trigge refleksjon over praksis hos leseren, samtidig som vi selv øker vår bevissthet om vår personlige kunnskap.

Ved å ta utgangspunkt i spørsmålene fra Ringstadbekk-krysset, skal refleksjonsbiten i praksisfortellingene ha et konstruktivt fokus:

Hva var bra?
Hvorfor?
Hva ville du eventuelt har gjort annerledes?
Hvordan?

I løpet av dagen skreiv jeg ca 2/3 av min praksis-fortelling: Men ett problem som dukket opp for meg er at jeg startet med et veldig faglig fokus (elevene skulle lage en podcast med et veldig faglig innhold); men endte opp med å erkjenne at elevene måtte bruke mesteparten av tiden på å lære seg verktøyet Audacity: Altså elevene brukte mesteparten av tiden på å lære programmet og dets funksjoner; hvordan finne rettighetsfri musikk (og importere denne); samt det med å skrive manus / framføre; og tilslutt høre på podcasten mens vi hadde spisetid. Og jeg tror de likte denne oppgaven veldig godt.

Neste møte i mitt Lærende nettverk, som også blir det siste møtet i nettverket; blir en dag i uke 23.

Og ja, jeg fikk nettverksleder Kirsti, til å fortelle nettverksdeltakerne om «Del og bruk»-siden:  Og jeg tror da også at flere av deltakerne registrerte seg der 🙂