BETT 14.01: Reise til London og første besøk på BETT

Vi startet hjemmefra ved 04-tida: Ble hentet av Tom på Lillestrøm ved 04.30-tida; og ankom Gardermoen litt over kl 05. Flyet vårt gikk kl 06.50 (Norwegian); og vi var framme på Stansted rundt to timer seinere (eller en time kanskje i og med at vi flyttet klokka en time tilbake…). Vi tok så ekspresstoget til Liverpool Street Station.

onsdag_liverpool_street_stasjon

Dette var en stor; men samtidig vakker stasjon. Deretter tok vi Undergrunnsbanen (Tuben) til Russell Square; hvor hotellet vårt var.

Etter at vi hadde flyttet inn på rommene; gikk vi nedover mot Oxford Street for å kjøpe oss en frokost. Selv endte jeg med å kjøpe meg en «home made cheese burger»; greit nok det; hadde det ikke vært for at «cheesen» var «goat cheese»…

onsdag_ga_fra_hotellet2

Fra Oxford Circus tok vi så Tuben videre til BETT; som lå på Kensington Olympia.

onsdag_bett_utside_olympia

Olympia-senteret bestod av to veldig store haller med utstillere og info-områder; i tillegg var det også store gallerier oppe i andre etasje rundt disse hallene med utstillere.

onsdag_bett_utside

En av inngangen til BETT.

onsdag_bett_oversiktsbilde

Bildet tatt fra Galleriet; og viser deler av 1.etasjen i en av salene.

Jeg var også på BETT deler av fredagen; og jeg må si det ble litt for stort for meg denne messen: Det ble for stort; og det ble for mye fokus på innkjøpsdelen.

Men som en vanlig barneskolelærer uten noe budsjett å kjøpe inn for; ble det kanskje mest spennende å gå rundt og se på hva som var trendene:  Det var veldig spennende å bare gå fra utstillerpaviljon til paviljon og bare se på det som ble vist fram; eller til og med enkelte steder få prøve selv. Det var spennende å se på hva som muligens kanskje kan komme også til norske skoler om (en god del ?) år.

Jeg bet meg så merke i at flere produsenter hadde grepet fatt i toutch-skjermene: I mange forskjellige formater. HP hadde f.eks en skjerm (med innebygd datamaskin) hvor man kunne ta på selve skjermen og på den måten styre pc’en. Microsoft hadde en stor presentasjon av sine berøringsbord: Bord hvor bordplata var en berøringsskjerm. Rundt den kunne så en gruppe elever sitte og interaktivere med f.eks programmer og spill. De viste fram et spill som krevde at personene rundt samarbeidet. De hadde også laget programmet slik at man som lærer kunne slå av og på hvilke programmer elevene kunne benytte til den timen (veldig greit å ha slik at man kan styre hva elevene egentlig skulle gjøre).

Mange av utstillerne brukte også interaktive tavler i sine presentasjoner / på sine messeområder. Så da at det var veldig mange forskjellige typer av disse også. Men overraskende mange som hadde Smartboard (selv om de ikke hadde noe som helst med SmartBoard å gjøre). Fant egentlig ingen som brukte 3M sine tavler (utenom 3M selv da…).

Det virket som at det å ha en interaktiv tavle i klasserommet var normalt i de fleste klasserom i England; og at man i stedet fokuserte på hvordan man kunne bedre bruke tavlene / ta i bruk mulighetene; og ikke minst et veldig stort fokus på ulike programmer man som skole kunne kjøpe inn for brukt på tavlene: Alt fra rene interaktive programmer til ferdige undervisningsleksjoner og undervisningsoppsett. Selvsagt var det mulighet for å få prøvd ut slike programmer;  og hos noen fikk man også demo-versjoner man selv kunne prøve ut på sin egen pc. Men selvsagt dumt at de kun (for det meste) var i engelskspråklig utgave. Men noen av utstillerne sa da også at de hadde hatt besøk av firmaer som ønsket å oversette enkelte av programmene til f.eks norsk.

Også interessant var det trenden med at man kunne koble på ulike duppedingser på de interaktive tavlene; slik at de ble enda mer interaktive. Hos en produsent fikk jeg en demonstrasjon på hvordan man kunne koble på et (klasse-)sett med det jeg vil kalle «mentomenter»-knapper (du vet slik som de hadde på 10-i-skuddet): Hver elev i klassen hadde en slik dings med noen taster. Så kunne jeg som lærer ha laget spørsmål ferdig på tavla; og få elvene til å svare eller stemme over noe ved å trykke på knappen merket med det jeg hadde lagt inn. Så fikk man da svaret, altså resultatet, på tavla med en gang. Spennende muligheter. En annen var muligheten for at man kunne koble på små skrive-tavler som kan kunne koble på tavla slik at man skreiv på de i stedet for på selve tavla.

Videre falt jeg mest for en av de mindre paviljongenen som hadde satset på 3D-teknologi: En interaktiv tavle viste et noe rart bilde av et hjerte. Men så fikk vi på oss 3D-briller. Og da forandret bildet seg til, nettopp, en 3D-versjon av et hjertet. Og når man flyttet seg; flyttet også bildet seg slik at man så på andre steder av hjertet. Rett og slett kult!

Det var også muligheter for å melde seg på mindre foredrag og seminarer: Jeg var på ett på onsdag hvor en lærer på en videregående (?) skole helt på sørsiden av England forklarte hvordan brukte ikt til å legge inn oppgaver på nettet som elevene kunne jobbe med modulsvis; også hjemmefra. Så forklarte han også at elevene da kunne jobbe mer i sitt eget tempo; og få mer tilpasset det de jobbet med.  Egentlig et helt greit foredrag; men akkurat det er kanskje noe jeg har hørt andre snakke om bedre før.

Vi dro tilbake til hotellet fra BETT. Om kvelden onsdag spiste alle fra Lærende nettverk middag sammen på en kinesisk restaurant.

Det hadde vært en lang dag; i og med at jeg hadde vært oppe siden 04.00.

BETT 15.01: Skolebesøk

Torsdag startet med hotellfrokost: Tradisjonell engelsk frokost med bacon, pølse, egg og bønner. I tillegg var det rista brød med syltetøy. Det var en noe mektig forkost må jeg si.

Deretter dro vi på en kort entimes tur ned til Oxford street: Hvor vi bare fant ut hvor enkelte butikker lå.

For allerede ved 11.30-tida måtte vi møte opp til avreise på skolebesøket. Vi tok denne gangen buss fra gata utenfor hotellet. Og det var egentlig veldig fint: Til da hadde vi bare kjørt med undergrunnen; men det var først nå jeg fikk sett mer av London. Bussturen tok rundt 45-minutter.

torsdag_utsikt_fra_bussen

Utsikt fra bussen: Satt helt framme med Øystein i 2.etasje på bussen 🙂

Vi fra barnetrinnet besøkte Dulwich Hamlet Junior School: En skole for 7.-11.år gamle elever. Den hadde rundt 350 elever. Lå i et området med dyr bebyggelse (mange foreldre fra kreative yrker).

torsdag_dulwich_hamlet_utenfor

Vi som besøkte skolen var Thomas, Pernille, Berit, Ole, Endre, Øystein, Tor og Katrine.

torsdag_dulwich_hamlet_plakatbilde

Vi ble møtt av rektoren: Mrs Sonia Case. Som ønsket oss velkommen og fortale om sin skole.

torsdag_utenfor_skolegard2

Deretter tok hun oss med på en rundtur igjennom skolen. Vi var innom flere klasserom; og skolerom. Og på flere av rommene brukte de da også IKT på en veldig integrert måte i undervisningen.

torsdag_elever_brosjyre4

Inne på et klasserom hvor elevene brukte laptops: De skulle lage en brosjyre om Hellas:  Og brukte da nettet for å finne informasjon som de så skreiv ned i sine brosjyrer. Læreren hadde en interaktiv tavle; og laptopene ble rullet inn i klasserommet i et flyttbart pc’skap. En laptop pr to elever.

Vi fra Lærende nettverk gikk så rundt og småsnakket med elevene. Interessant var det også at elevene åpenbart ikke tok så mye notis av at de pluselig fikk en gjeng med fremmende inn i klasserommet. Alle fortsatte med sitt; og svarte høflig på våre spørsmål.

Interessant var det også å se hvordan alle klasserommene jeg var innom hadde mye på veggene: Både elevarbeider, men også mer pedagogiske forklarende plakater og oppslag var på veggene. I sterke, klare farger. Også flere av klasserommene hadde ting hengende i taket. Sammenlignet med disse klasserommene jeg var innom blir mine klasserom veldig nøytrale og sterile. Kanskje kjedelige er også et riktig ord å bruke.

torsdag_elever_brosjyre

Elever som arbeider parvis med sine brosjyrer.

torsdag_utenfor_dora

Utenfor klasserommene hang det oppslag med klassenavn, lærerens navn; og bilde av elevene. Fint og oversiktlig.

torsdag_bibliotek

Midt i skolebygningen lå det et bibliotek. Også dette var fylt av elevarbeider; i sterke fine farger.

torsdag_musikk_i_gymsal1

Skolen satset mye på de praktiske fagene: De hadde ulike musikkgrupper; og innleide musikklærere i mange ulike stilarter. Vi fikk oppleve en skolesamling; hvor hele skolen var samlet i gymsalen. Elevene kom fint og rolig inn i salen: Fant stille og rolig sin faste plass. En lærer holdt da en musikk-time med hele skolen. Det var også med noen assistenter som tok av seg det å få elevene til å være stille. Imponerende hvordan musikklæreren klarte å instruere rundt 350 elever i en ny sang; og også imponerende hvordan hun klarte å instruere dem i å synge sange riktig (med ulik trykk / rytme på ulike steder). Bak henne på veggen var det en prosjetør som viste sangen (to elever satt og flyttet teksten opp og ned på en laptop koblet til prosjektøren, jfr ikke en interaktiv tavle). Imponerende var det; og det minnet også om Rud skole sine fredagssamlinger. Med dette var noe disse elevene hadde daglig. Mens musikklæreren hadde elevene kunne resten av lærerne bruke til å samarbeide og planlegge.

torsdag_musikkrom_apple

Skolen hadde et eget mac-datarom i tilknyting til skolens musikkrom.

torsdag_dulwich_hamlet_vapenskjold

Tilslutt gikk vi tilbake til Rektors kontor; hvor vi oppsummerte det vi hadde sett og takket så mye for at vi fikk besøke skolen. Et veldig fint besøk; på en trivelig skole. Mrs Case var også flink til å fortelle; og forklare både hvordan og hvorfor de gjorde som de gjorde.

Etter at vi var ferdig med besøket på Dulwich Hamlet; gikk vi over til The Carter school; hvor lærerne fra ungdomsskolen hadde vært mens vi var på barneskolen.

torsdag_carter_school

Her kom vi inn i en samtale de hadde med en lærer på skolen. Han fortalte at The Carter school var en skole for elever fra 11-19 år: De tok inn elever fra flere skoler, deriblant Dulwich Hamlet. Men også fra andre skoler med mindre ressursterke foreldre. Han fortalte også at de hadde ulike problemer på skolen; blant annet gjengproblemer slik at en politimann fast holdt vakt utenfor skolen ved skoleslutt for å forebygge problemer.

Videre fortalte han hvordan de aktivt brukte ikt i undervisningen. Han fortalte, og viste, frem eksempler på opplegg han hadde. De hadde et veldig fint og oversiktlig lagringssystem: Hvor de fag – og emnevis lagret på serveren opplegg; slik at andre lærere også kunne bruke dem. Smart!

Han fortalte også hvordan de nå jobbet med å få til en nettsideløsning; hvor elevene kunne logge seg på og så få opp en side med de ulike fagene de hadde. De ulike faglærerne kunne så legge ut opplegg, og oppgaver på disse undersidene som elevene så kunne jobbe med. Egentlig det samme som vi har med It’sLearning.

torsdag_carter_inne

Han viste også på slutten eksempler på opplegg han kjørte på sine elever: Blant annet viste han fram flere interessante spill – og sideressurser han brukte i sin undervisning.

torsdag_carter_inne_tavle1

Her var det et spill fra Schoolhistory.co.uk som gikk ut på at læreren skulle lå planken (jfr sjørøvere).

Deretter dro vi tilbake til hotellet. Om kvelden var det tid for musikal: Vi var på We will rock you fra Queen på Dominion teateret på Oxford Circus. En topp forestilling, med ekte musikal-følese. Anbefales!

torsdag_dominion_we_will_rock_you

BETT 16.01: Skolebesøk og BETT

Fredag startet tidlig med tradisjonell engelsk frokost klokken 07.00: Før vi satte i veg for å finne riktig buss kl 07.15.

Tilslutt fant vi da også riktig buss; og igjen fikk vi en fin tur igjennom et morgenvåknende London.

Vi skulle til Gospel Oak Primary School i Camden. Og det var Øystein, Kirsti, Pernille, Thomas og Ole som dro av sted. Vi hadde avtale om å møte rektor Alan kl 08.30.

Gospel Oak var en klasse 1-6 år skole; i tillegg hadde skolen også ansvaret for en nærliggende barnehage. Skolen lå slik til at den fikk elever både fra et svært rikt område, og et svært fattig område. Dette medførte da også at man fikk en blanding i skolen. Skolen er godt kjent mht ikt; og har scoret bra på tester.

Vi møtte rektoren; og ble godt tatt i mot. Han fortalte villig om sin skole; både på godt og vondt. Klokken 08.45 var vi med på det daglige lærermøtet på lærerrommet. Rektoren gikk igjennom spesielle ting ved dagen; og kom med generell inforasjon til personalet. Det hele var unnagjort på under 10 minutter. Et raskt, men også en veldig fin start på dagen. På den måten fikk han daglig møtt og pratet med hele sitt personalet. Klokken 09.00 ble vi tatt med av Alan ned i skolegården; hvor elevene stod og ventet.

Presis klokken 09.00 gikk så elevene inn til sine klasserom.

Alan (til venstre på bildet) tok da også å snakket med og hilste på flere av sine elever. Noen foreldre tok da også kontakt med ham og småsnakket med ham. En fin oppstart på dagen!

Alan tok oss så med på en tur igjennom skolen. Han tok oss med igjennom ulike klasserom og spesialrom. Han viste oss blant annet skolens skolehage: Mange av elevene bodde i blokker og skolen hadde egne elevgartnere som tok seg av hagen.

Skolegartnerne hadde i gangen utenfor skolehagen en egen tavle hvor det ble beskrevet deres oppgaver, hva som ble dyrket samt navn på gartnerne.

Alan tok oss så med på små besøk i ulike klasserom:

Her er det en klasse hvor læreren er i gang med morgenoppropet; føre klassedagboka.

Spennende, ikke minst med tanke på at det også på denne skolen var mye som hang på veggene (jfr også gårsdagens skolebesøk): Alan forklarte at dette var vanlig praksis i engelsk skole: Og at man også i fellesområdet pleide å henge opp elevarbeider. Og utenfor hans kontor var det en spesiell tavle; hvor det var spesielt populært å få sine ting hengt opp: Utenfor rektors kontor. Spennende og åpenbart motiverende for elevene å lage ting som så blir hengt opp til en slik utstilling. Han fortalte også at ting ble tatt ned og byttet på.

På klasserom fant jeg også at det han mye pedagogiske oppgaver; og forklaringer på veggene: Mange rene instruksjoner i hvordan man gjør ting; men også mange opplegg som er laget for å få elevene motiverte til å jobbe med emnet. Det virket som de hadde klarer tanker bak det som ble hangt opp: Alt ble rammet inn med ulike farger (som koordinerte med faget tror jeg).

En annen ting som slo meg med besøket var hvor mange ting de hadde framme i sine klasserom: Egne kroker med bibliotekhyller; diverse pedagogiske saker som stod framme (og som var i bruk!): F.eks sandkasser og vannkasser. Slike har vi også på Rud, men de står nedpakker i kjelleren…

Videre var det interessant å se hvor sterke og klare farger det var både på elevbord, stoler og hyller. Ikke nøytrale, kjedelige farger som på min skole.


Interessant var det også å se hvilken orden det var i klasserommene: Elevene satt fint på rekke selv når de satt på gulvet: De hadde faste plasser de skulle sitte på: Både ved bordene men også på gulvet. Det å bruke gulvet foran tavla brukte mesteparten av lærerne.
Hver klasse var stor: Rundt 30 elever. Det var flere parallellklasser på trinnene. Hver lærer hadde stort sett spesialisert seg på trinnet: Slik at de hadde bare f.eks 4.klasser; og elevene byttet lærer hvert år. På den måten ble de spesialisert på trinnet; og kunne da også trinnets mål og metoder veldig godt. Enkelte fulgte elevene to år (men det var skjelden ifølge Alan). Hver klasse hadde også minst 1 assistent; og denne hadde en viktig rolle, ikke minst i forhold til å holde ro; og det disiplinære.


Her fra en 6.klasse (største klasssen på skolen): De brukte tavla til å finne stoff om et emnet de diskuterte.


Også her var det mye spennende på veggene.


Her fra en annen klasse: Hvor elevene jobber med matte. Læreren bruker den interaktive tavla aktivt i fellesgjennomgangen. En assistentlærer forklarer nærmere for enkelte.

Her fra en annen klasse: Også her sitter elevene foran tavla når det gjennomgås nytt stoff. Tavlene på skolen ble brukt på en veldig integrert måte i undervisningen. Det var liksom ikke noe spesielt ved det å bruke tavla: Den ble brukt til alt mulig: Både fra en ren skrivetavle; til presentasjoner og spill.


På hvert klasserom var det noen pc’er til elevene. Egentlig ikke av så veldig ny modell. Skolen hadde også et datarom; og et eget skolenettverk med en server på skolen. Vaktmesteren hadde også en mer teknisk funksjon ved at det var han som hadde i oppgave å reparere hvis noe ikt-utstyr ikke fungerte. En lærer hadde det pedagogiske ikt-ansvaret.


I andre enden av denne klassen fant man denne fine kroken: Igjen med klare, sterke farger. Innbydende og spennende; med pedagogisk materiell lett tilgjengelig på klasserommene.

Skolen satset også mye på de praktiske fagene: Og de hadde eget skolekorps. Vi fikk overvære en liten konsert i gymsalen: Og de var flinke til å spille. Alan fortale også at de hadde vært å spilt både her og der (husker ikke helt hvor han sa det var; men det var på ulike kjente steder i London). Musikklærerne var også flinke til å lære bort faget til elevene: Fikk overvære hvordan trompetlæreren faktisk klarte å lære en elev å spille en spesiell tone; ved rett og slett å forme munnen og flytte instrumentet riktig i forhold til luften. Imponerende ikke minst med tanke på at dette var helt vanlige elever (i 6.klasse).

I en 5.klasse fikk vi sett hvordan læreren brukte tavla til å først vise elevene en cludo-oppgave: Så skulle elvene bruke sporene han hadde gitt dem til å skrive en politirapport på en hendelse. Læreren fortale at han hadde funnet cludo-kortene på nettet; og laget selve oppgaven selv. Elevene jobbet interessert og spente med oppgaven: Lage en politirapport; og så etterpå forsøke å finne fram til tyven.


Nærbilde av cludokortene. Andre av sidene viste ulike spor i saken.


På det samme klasserommet falt jeg skikkelig for denne plakaten: Læreren hadde rett og slett brukt figurene fra The Simpsons til å lage en plakat hvor figurene gav ulike tips på hvordan man skulle skrive fortellinger. Kult også med Milhouse-dukken 🙂 Alan forklarte meg da også etterpå at klassen hadde en «ung» lærer som viste hva elevene likte; jfr pleide å se på tv. Rett og slett en kul plakat, som samtidig var veldig lærerik.


4.klassene på skolen startet denne dagen med en skriveoppgave i et opplegg kalt «Big Writing»: Det var et opplegg noen av lærerne hadde lært: Som gikk ut på at elvene skulle lære å skrive bedre. Her er dagens oppgave som elevene jobbet med på starten av dagen. Da vi var innom satt elevene helt stille på sine plasser og skreiv på denne oppgaven.

Deretter tok Alan med oss til en av skolens nabobygninger: Til skolens barnehage. Alan fortale at elevene begynte på selve skolen det året de var 5.år. Men at de fleste også gikk i alle fall litt på barnehagen. Barnehagen var også fylt av ulike pedagogiske ting: Også her mye på veggene. Og også her mange sterke, klare farger på både vegger og møbler. I et hjørne fant jeg også disse to elvene (ca 4år) som satt og spilte på disse pc’ene.

Deretter fordelte Alan oss på ulike klasserom; hvor vi fikk overvære en helt vanlig time. Jeg og Kirsti ble med en av 4.klassene. Tidligere på dagen hadde de jobbet med «Big Writing»: Og nå fikk vi overvære en mattetime.

Elevene satt fint på rekke (faste plasser): Timen startet med at hver elev fikk utdelt et plastkort hvor de skulle fylle ut svar på gangeoppgaver med den gangetabellen de hadde øvd på. Det var veldig stor spredning i hvilke tabell de var på. Men alle jobbet ivrig og fylte ut etter den tabellen de hadde pugget til den dagen. Elevene fylte ut kortene med vannbasert tusj; slik at læreren etterpå kunne vaske av kortene når hun hadde rettet dem.

I klasserommet, og på tavla, viste hun også temmelig nøyaktig hvilke elever som kunne hvilke tabeller.


Her henger elevenes resultater; blandet med ulike matematiske ord og uttrykk. (Alt bundet sammen med «Have you got the X-factor: Etter det populære britiske programmet som ligner på Norske talenter).

Også her var det mye annet på veggene: Både elevarbeid og pedagogiske forklaringsoppslag.


Det som imponerte mest var den strukturen; og ordenen læreren hadde i klasserommet. Tydelige, klare plasser både på gulv og ved bordene.


Læreren brukte også helt klart en positiv forsterkning: Ved at hun kjørte fint på å premiere de elevene som gjorde det de skulle; og de som var flinke til å jobbe. Gullstjerner ble delt ut til beste rad. Det var også klare, tydelige mål som elvene hadde mht oppførsel. Også fint med «bråke»-måleren: Som hun stilte for at elevene skulle forstå når de måtte være helt stille, og når de kunne samarbeide-prate.

Men samtidig var hun flink og tydelig til å markere når noen ikke fulgte reglene: Hun hadde en assistent som også fint tok seg av det disiplinære i gruppen når hun underviste på tavlen. Tilslutt måtte da også alle elevene vente på tur med å få gå ut: De som hadde vært stillest og jobbet best fikk gå ut først; hun gikk rundt og sa hvem som skulle få gå ut og leke. Mens de andre i ulike rekkefølger måtte sitte noe lengre før de fikk gå ut. De som hadde vært mest urolige måtte sitte lengst før de fikk gå ut. I parallell-klassen ble da også flere av elevene satt utenfor rektors kontor; jfr de måtte sitte der stille mens de andre var ute og lekte. Klare tydelige regler; og klare tydelige konsekvenser.

Men tilbake til selve timen: Etter at elvene hadde blitt sjekket i sine gangetabeller; gjennomgikk læreren nytt stoff: Temaet var å introdusere multiplikasjon med fleresiffer X ett siffer. Og læreren brukte aktivt tavla til å vise dette.

Elevene kom også fram og forklarte de andre hvordan de tenkte når de løste oppgavene: Læreren spilte da en intervjuer og bruke en penn for å liksom intervjue eleve. Dette syntes elevene åpenbart var veldig moro.


Deretter gikk elevene på bordene sine: Og noen (av de svakeste elevene) jobbet på egenhånd i sine mattebøker: Mens andre igjen spilte et mattespill to og to: En elev skreiv på en liten A4-whiteboardtavle en av oppgavene til den andre som han så skulle løse. Klarte den andre å løse den riktig med riktig svar i løpet av ett minutt fikk den ett poeng. Den andre kontrollerte svaret ved hjelp av kalkulator. Etterpå byttet de på slik at den andre fikk sjansen til å få poeng. Elevene spilte ivrig spillet: Og mange klarte da også å få mange poeng (selv om også mange syntes det var vanskelig; jfr første gangen de jobbet med så høye gangetall).


De siste minuttene samlet så læreren elevene på nytt på gulvet foran tavla: De spilte så et populært spill som gikk på tid. Spillet gikk ut på at det kom fram ett ord på tavla som elevene skulle starte en (forståelig) setning av. Godkjente læreren svaret, klikket hun på tavla og et nytt ord kom til syne. Samtidig var det en klokke som tikket ned; så elevene konkurrerte også med antall ord de hadde klart forrige gang. Spennende og tydelig et populært spill som elevene likte godt.

Deretter samlet vi oss på Alans kontor; og oppsummerte våre inntrykk. Igjen et veldig bra og nyttig skolebesøk. Hvor lærerne tydeligvis brukte de interaktive tavlene på en veldig integrert del av sin undervisning.

Vi takket Alan så mye for at vi fikk komme; og dro med tog til Olympia. Og etter en bedre italiensk lunch; dro vi på ny på BETT-messen. Denne gangen var det veldig mye folk der. Egentlig et veldig høyt støynivå. Og vi dro tilbake ved 17-tiden. Øystein og jeg stoppet kort på Oxford street hvor Øystein skulle kjøpe diverse småting; før vi dro tilbake til hotellet. Og det var da vi kom rett i rushtiden: Stappfulle tog. Ikke så moro å kjøre tuben da: Fikk så vidt presset meg inn i tuben bare for å oppdage at sekken min hang seg fast i døra. Men det ordna seg til slutt. Men det må være slitsomt å ha det slik hver dag.

Kvelden brukte jeg på egnehånd til mat og oppdage området rundt hotellet.

BETT 17.01 og 18.01: Shopping på Oxford street og hjemreise

Lørdag hadde jeg valget mellom å dra på fotballkamp; og dra på shopping: I og med at det ikke hadde vært tid til å shoppe noe særlig for meg; eller gjøre noe særlig på egenhånd valgte jeg å ikke bli med på fotballkampen (Crystal Palace vs Ipswich).

Startet dagen med å gå nedover fra hotellet: Og kom ned på New Oxford Street og Oxford Street. Selv om klokka var 10 på en lørdag var det allerede mye folk. Tok og gikk nedover gata på høyre side. Gikk innom de butikkene jeg fant interessant: Stort sett DVD-butikker og klærbutikker. Mye slag og stort utvalg. Kom hjem med mange DVD’er (bare 15 pund for en serieboks er jo rett og slett ett kupp!).


Gikk hele veien ned til Hyde Park: Og fant Speakers Corner (bildet tatt i sterk motlys).


Gikk også innom Marble Arch; og det var like ved her at jeg spiste min første KFC (Kentucky Fried Chicken): Har sett om det på filmer og serier; og måtte liksom bare prøve når jeg først fant en. Bestilte meg en blandingsmeny; og fikk mange forskjellige friterte kyllingsprodukter. Godt, men også noe mektig.


Gikk deretter nedover mot Piccadilly Circus: Der de klassiske reklamebildene er. Hadde vært der så vidt tidligere med Øystein på en kjempestor sportsbutikk. Fant da flere sko jeg kunne tenke meg (på salg): Men det var nå så mye folk der at jeg måtte til slutt gi opp og få hjelp til å finne sko i min størrelse. Gikk så på Footlocker; men var også så mye folk der at jeg gav opp å finne meg sko.


Gikk derfor oppigjen Oxford street; på ulike butikker; og opp mot hotellet igjen. Stoppet en times tid på British Museum. Men det er et sted man må nesten bruke uendelig mye mer tid enn jeg hadde til rådighet.

Etterpå gikk jeg tilbake til hotellet.

På kvelden spiste vi fra Lærende nettverk middag sammen på en biff-restaurant.

Søndag stod vi opp 05.50; og satte oss på en buss som tok oss til flyplassen Stansted. Flyet gikk ca 10 (litt forsinka); og vi landa to timer seinere på Gardermoen. Hjemme var jeg ved 14-15 tida.

Det hadde vært en topp tur: Sett og lært mye. Men samtidig var det også et stort program fra tidlig til seint. Godt å ha lørdagen for seg selv i alle fall.

Etter turen skal vi skrive et notat fra en opplevelse på turen til Lærende nettverk:

Presentasjonen skal inneholde en kort beskrivelse, hva skjedde og hvem, samt en forklaring på hvorfor denne opplevelsen var bra. Et siste poeng som må med – hva kan andre lære av denne opplevelsen.

Som svar på dette har jeg valgt min bloggpost om skolebesøket til Gospel Oak Primary School i Camden på fredag: Se http://www.ojrosten.com/2009/01/19/bett-1601-skolebesok-og-bett/.

LN-prosjektet Podcast

Fikk beskjed om å dele med andre hvordan det går med våre LN-prosjekter. Her kommer derfor litt mer om situasjonen rundt mitt LN-prosjekt: Podcast (les mer på den første posten om mitt LN-prosjekt Podcast).

Har nå fått prøvd ut litt Audacity med elever; og har erfart at ting ikke er så lett som man skulle tro ved første øyekast.

Det første problemet er at pc’ene våre er så låst at vi ikke kan gjøre så mye med innstillingene på dem selv. Og jeg oppdaget også at elevpc’ene er enda mer sperret enn lærerpc’ene. Men det skal komme et nytt speil til pc’ene og jeg har derfor meldt i fra om følgende:

Audacity-programmet bør innstilles fra grunnen av til skolens maskiner på det neste speilet: Oppdagde nå at problemer mht lagre filen som gjør at man får mp3-format (eksportere) var større enn på min egen lærer pc: I og med at elevene ikke har tilgang til selve disken (D:) på de ulike elevpc’ene; prøvde jeg å lagre på H: (elevens brukerområde på serveren); men fikk så ikke lest fila derfra. Dette medførte at de måtte lagre som wav-filer; og det ble da store filer (100+ MB filer) og det tok “evigheter” å sende over filene til serveren (H:).

Når man jobber med tyngre multimediafiler burde det være mulig på ett eller annet vis å lagre på D: eller så må vi rett og slett få bedre linje fram til serveren. Og dette er problem når jeg / vi jobber med lydfiler… kan ikke tenke på hvor treigt det kommer til å gå når vi skal jobbe med video-filer i tillegg.

Det som er positivt med Audacity er hvor overraskende fort elevene tok det å bruke programmet (laste inn filer; redigere/flytte; eksportere etc).

Det var så langt om mitt prosjekt. Fortsettelsen følger 🙂

Samling i Lærende nettverk

Torsdag 26.november var det fellessamling i Lærende nettverk på Elvebakken videregående skole.

Programmet for samlingen:
1200-1315: Informasjon om Elevbakken skole og en guidet tour igjennom skolen: Vi fikk en presentasjon av skolen; med vekt på deres naturlige, integrerte bruk av IKT. Skolen har blitt pusset opp / ombygget; og fremstod nå som en åpen og moderne skole: (Her fra skolens hjemmeside🙂

Da dagens skolebygg ble utformet, ble det lagt vekt på at Elvebakken skulle være en åpen og transparent skole. Derfor sitter elevene i store, åpne baser, veggene er byttet ut med glassflater og hele ledelsen sitter i åpent landskap med fullt innsyn fra inngangspartiet til skolen. Resultatet av denne gjennomsiktigheten er en trygg, oversiktlig og kommunikasjonsvennlig skole der ingenting kan gjemmes bort.

IKT-messig fremstod skolen også som moderne; både med tanke på at elevene hadde selv tilgang til ulike typer pc’er; og rommene hadde også Smart Board (fikk ikke helt med meg om det var på alle klasserommene; eller bare på de større rommene vi var innom).

1330-1500: Gjennomgang av programmet Lectra og pedagogisk bruk av SmartBoard; samt info om Bett-wiki og info fra Kirsti.

Lectora: Dette var et veldig interessant program for å selv lage ulike type oppgave-program til elevene. Programmet kunne brukes til å lage rene e-læringskurs; og kan fint integreres med Fronter / It’s Learning. Interessant program; selv om jeg tviler på at vi noen gang får råd til å benytte det…

SmartBoard: Vi fikk en presentasjon av hvordan man kunne pedagogisk bruke SmartBoard. Det det som er fint med SmartBoard kontra vår interaktive tavle fra 3M er åpenbart at man slipper å bruke muse-pennen; man kan bare bruke fingeren for å styre tavla. Ellers så det ut til at mange av de grunnleggende funksjonene har vi også i vårt 3M-program; selv om det naturligvis også var enkelte forskjeller.

Info om Bett-wiki: Kjetil informerte om at info om vår reise til Bett blir lagt ut på Bett-wikien på bett09.pbwiki.com .

Info fra Kirsti: Hun fortalte at vi dette skoleåret skal dokumentere vårt arbeid i Lærende nettverk / våre prosjekter. Dette skal være praksisfortellinger som skal kunne publiseres slik at andre kan dra nytte av dem. Og vårt publiseringsområde blir på laerendenettverk.ning.com/ .

1500-1600: Da satt vi i faggruppene våre. Jeg er med i Norsk på barnetrinnet. Alle gruppens medlemmer gikk igjennom hva vi skal ha som vårt prosjektområde. Mitt område, som beskrevet i en tidligere bloggpost, skal være podcast. Mer om fremdriften i dette prosjektet senere. Vi ble også invitert til hverandres skoler; for å erfare hverandres prosjekter. Kjetil har f.eks et spennende wiki-prosjekt med sine elver som det hadde vært interessant å sett nærmere på.

Kirsti påpekte også viktigheten av å dele informasjon: Være aktive på ning-området; blogge og fortelle hva vi holder på med.

1600-1900: Da var det noen som gikk; mens resten av oss gjorde oss klare til julebordet. Hver fagruppe skulle ha litt underholdning. Og dette gruppevis vist frem mens vi spiste julemiddagen: Ribbe, medisterkaker og pølse. Til dessert: Riskrem og kaffe.

Alt i alt en trivelig kveld; også trivelig å kunne treffes i mere sosiale sammenhenger. Takk til arrangørene på Elevebakken for en fin samling 🙂

Mitt prosjekt i Lærende nettverk

Litt om hva som skal være mitt prosjekt nå i vinter mht Lærende nettverk.

Jeg har bestemt meg for å lære mer om podcast. Har brukt tiden nå i høst til å lese meg opp om emnet; prøvd ut ting; og sjekket om det teknisk lar seg gjøre på skolen.

Sider jeg har lest om emnet: lmu, norskboka.no, podhead.no. Programmet jeg har falt ned på å bruke er Audacity: Et gratisk lydredigeringsprogram som allerede finnes på maskinene på skolen. Det er kanskje ikke det enkleste programmet å bruke; men da det ikke er mulig å installere noe selv på skolens maskiner; er det ikke så mange valg man har.

Tenkte også å benytte anledningen til å snakke om rettighetsproblematikken:

Rettighetsfri musikk / musikk under cc-lisens: uhort.no, Creativecommons musikk-søk.

Rent faglig blir mitt prosjekt å finne i norskfaget og i musikkfaget: Kommer til å bruke musikk-timene til prosjektet. Tenker at elevene skal ta utgangspunkt i kapittelet «De store mestrene» i musikkboka: Om de største komponistene i musikkhistorien. Det er 25 elever i hver klasse: Lager 6 grupper. Hver gruppe får en komponist. De skal så lage en podcast på (maks) 10 minutter som skal presentere komponisten og hva som er særtrekkene ved denne komponisten.

Til slutt tenkte jeg at vi skulle høre på podcastene når vi har spisetid (en podcast pr gang).

Det rent tekniske med å publisere / legge ut podcastene på nettet må jeg vurdere ut i fra muligheten vi har rent teknisk samt mht opphavsrett: Men det hadde selvsagt vært mest moro å fått lagt dem ut «på ordentlig»: Men vet ikke om vi har mulighet til det; jfr maskinene / nettet på skolen er sperret for det meste.

Tidsbruk: Vet ikke helt om jeg får tid til å starte med dette når før jul; nå holder vi på å øver inn to forestillinger på 7.trinn: En musikalforestilling og en dramatisering av Dickens En julefortelling). Begge to skal være ferdige i løpet av desember.

Regionskonferanse for LN i Oslo/Akershus

Var torsdag på HIO på Regionskonferansen for Lærende nettverk i Oslo/Akershus: IKT i pedagogisk praksis. Egentlig en interessant konferanse; selv om det også var en del som ikke var så relevant for meg som lærer på mellomtrinnet.

Men for å fokusere på det positive:

Øystein Johannessen hadde et interessant åpningsforedrag om Forventninger til IKT i det 13-årige løpet. Har også hørt han før; og også denne gangen kom han med flere interessante resultater fra forskingen: Blant annet at omkring tenåringer og videospilling. At mytene om den asosiale tenåring som alene spiller videospill; ikke stemmer med virkeligheten. Faktisk spiller over halvparten i undersøkelsen (USA) sammen med andre (fysisk) og med folk de kjenner fra før.

Johannessen tok også opp nye nettfenomener for ungdom: At deltakelse i nettsamfunn er en av topp-tre IKT-aktiviteter blant gruppen 16-19; og at de fleste er med i mer enn ett nettsamfunn (snitt: 3,4); og at de unngår overlapping. Nettsamfunn er underholdende og sosiale. Lite skolerelatert bruk.

Utfordringene er for skolen er at IKT-bruk må forankres i læreplanenes kunnskapsmål. Web 2.0 inn i skolen: Hvorfor og hvordan?. Informasjonssikkerhet og digital dømmekraft.

Kirsti Engelien holdt også et interessant innlegg hvor hun forklarte modellen for fagdidaktisk IKT-kompetanse. Interessant var det også at hun viste fram det nye strategidokumentet fra KS «IKT i grunnopplæringen«. Her fant jeg noen interessante tanker om hva som blir forutsetninger og utfordringer i IKT-sammenheng i skolene i årene som kommer:

Det er vanskelig å se fremover, også frem til 2012. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, vil vi likevel skissere mulige digitale trender som både skoleeiere og skoleledere må forholde seg til. Disse trendene innebærer digitale utfordringer og muligheter for skolen. Det er viktig at skoleeierne har bevissthet, planer, virkemidler og lederkompetanse til å håndtere alt dette. Aktuelle trender som vil påvirke IKT i grunnopplæringen i årene fremover, antas å være:

fra spesifikke IKT-planer til helhetlig planlegging som inkluderer IKT-satsing

fra vekt på opplæring i bruk av IKT-verktøy til vekt på pedagogisk bruk av IKT i fagene

fra stasjonær til mobil og fleksibel bruk av datamaskiner for både lærer og elev

fra dagens LMS (Learning Management System) til åpne læringsplattformer og mer bruk av weborienterte løsninger

fra ukritisk bruk av digitale verktøy til utvikling av digital kompetanse og dannelse hvor nettvett og personvern for både skoleledere, lærere, elever og foresatte står sentralt

fra vekt på lærerkontroll til bevisst styring av mediebruken og påvirkning av elevenes kritiske holdninger og digitale egenansvar

fra elever som mottakere av informasjon til aktive produsenter av digitalt innhold

fra manuell administrasjon til bruk av digitale kommunikasjonsformer mellom skoleleder og lærere, mellom lærerne, mellom lærer og elev og mellom skole og hjem som forenkler og effektiviserer dialog og samarbeid

Ellers må jeg si at det mest interessante foredraget var Carsten Ohlmans foredrag om Sammensatte tekster. Det var direkte matnyttig: Og gav meg inspirasjon til å gjøre noe konkret i min egen klasse; mht digital fortelling.

Ny samling i lærende nettverk

Onsdag var det tid for en ny felles samling i vårt Lærende nettverk på Blindern. Etter at vi hadde spist lunch; samlet vi oss i faggruppene; og avtale det siste skolebesøket.

Etterpå var det felles samling for alle skoleslagene på datarommet; hvor Kirsti og Kjetil gjennomgikk hvordan vi kunne lage oss hver vår blogg hos Blogger.com.

Vi fikk så i oppdrag å lage oss en blogg hos Blogger. Jeg har alt en der fra før; men i og med at jeg allerede har denne med WordPress som jeg bruker i forbindelse med det lærende nettverket; fortsetter jeg å bruke denne :).

Men det var mange andre som lagde seg blogg hos Blogger: Kirsti fortalte at vi heretter skulle gå fra å bruke det lukkede It’s Learning til åpne blogger.

Her er link til de andre fra Rud; og andre kjente sine blogger:

Endre: enro77.blogspot.com

Tor Espen: torespenhansen.blogspot.com

Tom: tomcatolarsen.blogspot.com

Kirsti: kaospilotene.blogspot.com

Kjetil: kjetils-pedblogg.blogspot.com

Pernille: pernilleln.blogspot.com

Til slutt gjennomgikk Kirsti årsplanen for neste skoleår:
1) Samling på starten av skoleåret (ved ungdomsskolene).
2) Delta på Regionkonferansen den 18.09.
3) Julesamling (ved videregående).
4) Reise til BETT den 14. – 17.-januar.
5) Samling (ved barneskolene).
6) Avslutningssamling 3.juni (Ved Kirsti).
I tillegg kom det andre mindre samlinger og møter i løpet av året.

Dag 2 av IKT Lærende nettverk-samling

Torsdag var det tid for ukens andre kurs-samling i det lærende nettverket på UIO. Akkurat som mandagen; var dagen avsatt til praktiske småkurs; flere av dem gikk da også samtidig.

Vi fikk kurs i bruk av presentasjonsverktøyene PowerPoint og Open Office sin versjon Impress; i tillegg til at vi skal se på grunnleggende tips mht søking på nettet; samt Web 2.0.

Selv var jeg med Tor Espen og hadde kurs i Open Office sin versjon Impress; samt at jeg sa litt om min egen blogg.

Mine linker mht Blogg:

Googlesøk: LN

* WordPress: http://wordpress.com/

* http://lnhedmark.wordpress.com/

* Blogger: http://www.blogger.com/
* http://larno-naus.blogspot.com/
* Typepad: http://www.typepad.com/
* http://larnoto.typepad.com/my_weblog/

* http://www.weblogmatrix.org/

* http://opensourcecms.com/

* Oles blogg: http://www.ojrosten.com