IKT Lærende nettverk-samling

Mandag 21.januar var det igjen tid for samling i det lærende nettverket på UIO. Dagen var avsatt til praktiske småkurs; flere av dem gikk da også samtidig.

Tor Espen og jeg hadde først et lite kurs i Paint Shop Pro: Et kurs som skulle være litt mer for de videregående i for hold til bildebehandling. La derfor mer vekt på metodene rundt fotofikling og manipulasjon. Beklageligvis ble kurset en god del amputert i og med at de første 70 minuttene gikk med til å komme seg på det trådløse nettet; og få lastet ned selve programmet. Men vi kom da gjennom det til slutt 🙂

Etter lunch var det Kristine Nordheim Jensen (læreren fra Åskollen skole som vi møtte på forrige samling i nettverket vårt.) og Kirsti Engelien selv som hadde kurs i programmene vi fikk presentert på sist samling: Microsofts Photostory 3 og Microsofts Movie Maker.

På torsdag skal vi ha en ny kurs-samling på UIO: Bruk av presentasjonsverktøyene PowerPoint og Open Office sin versjon Impress; i tillegg til at vi skal se på grunnleggende tips mht søking på nettet; samt Web 2.0.

Lærende nettverkssamling

Var onsdag på ny samling i Lærende nettverk: IKT på Blindern.

Denne gangen startet samlingen med at Kristine Jensen, lærer på Åskollen skole i Drammen, fortale om hvordan hennes elever bruker IKT. Hun viste oss et spennende arbeid med Steinalderen. Det var nærmest en storyline hvor elevene lagde sine karakterer som avatarer; og lagde og fortale om sine hjem via en PowerPoint-side. Imponerende; ikke minst når man tenker på at elevene var på 4-trinn.

Åskollen skoles nettsider finner man også gode planer for IKT i undervisningen.

Kristine fortalte også om nettsiden VCT.no; som er en ressurs-side for lærere hvor man kan finne undervisningsopplegg; og hvor man selv kan laste opp undervisningsopplegg for andre.

Et annet interessant program som Kristine fortalte om var PhotoStory fra Microsoft. Dette programmet brukte hun og sine elever til å lage fortellinger digitalt: Ved enten å lage bilder / tegninger på data; eller scanne inn: Og etterpå sette disse sammen med tale og musikk. Det ble altså en digital fortelling. Spennede.

Deretter jobber vi videre i våre faggrupper: Jeg er med i Norsk-gruppa for Barneskolen sammen med Endre (Rud), Kjetil (Levre skole) og Katrine (Snarøya skole). Vi jobbet videre og diskuterte oss fram til hvordan vi skulle gjøre det framover.

Kirsti Lyngvær Engelien, leder av vårt lærende nettverk, avsluttet samlingen med å vise oss hvordan vi kan organisere våre favoritter på internettsider med del.icio.us: Vi kan også legge til hverandre; slik at vi kan sammen utnytte hverandres favorittsider. Interessant.

Neste samling blir i janauar: Vi vil da få kurs i ulike programmer vi trenger for vårt arbeid.

Oppstart Lærende nettverk

Var onsdag på konferansen «Lærende nettverk» på Høgskolen i Akershus. Dette var oppstartsmøte for vårt lærende nettverk.

Rud har blitt med i prosjektet «Lærende nettverk» fra Universitetet i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette prosjektet har som mål å stimulere deltagende skoler til å drive IKT-basert utviklingsarbeid; kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Fokus for dette nye nettverket er IKT som en integrert del av lærerens undervisningspraksis. Første møte i nettverket var onsdag da vi deltok på konferansen «Digital kompetanse i det 13-årige utdanningsløpet» på Høgskolen i Akershus. Fra Rud deltar: Øystein, Roy, Endre, Tom, Tor Espen, Renate og undertegnede.