LN-prosjektet Podcast

Fikk beskjed om å dele med andre hvordan det går med våre LN-prosjekter. Her kommer derfor litt mer om situasjonen rundt mitt LN-prosjekt: Podcast (les mer på den første posten om mitt LN-prosjekt Podcast).

Har nå fått prøvd ut litt Audacity med elever; og har erfart at ting ikke er så lett som man skulle tro ved første øyekast.

Det første problemet er at pc’ene våre er så låst at vi ikke kan gjøre så mye med innstillingene på dem selv. Og jeg oppdaget også at elevpc’ene er enda mer sperret enn lærerpc’ene. Men det skal komme et nytt speil til pc’ene og jeg har derfor meldt i fra om følgende:

Audacity-programmet bør innstilles fra grunnen av til skolens maskiner på det neste speilet: Oppdagde nå at problemer mht lagre filen som gjør at man får mp3-format (eksportere) var større enn på min egen lærer pc: I og med at elevene ikke har tilgang til selve disken (D:) på de ulike elevpc’ene; prøvde jeg å lagre på H: (elevens brukerområde på serveren); men fikk så ikke lest fila derfra. Dette medførte at de måtte lagre som wav-filer; og det ble da store filer (100+ MB filer) og det tok “evigheter” å sende over filene til serveren (H:).

Når man jobber med tyngre multimediafiler burde det være mulig på ett eller annet vis å lagre på D: eller så må vi rett og slett få bedre linje fram til serveren. Og dette er problem når jeg / vi jobber med lydfiler… kan ikke tenke på hvor treigt det kommer til å gå når vi skal jobbe med video-filer i tillegg.

Det som er positivt med Audacity er hvor overraskende fort elevene tok det å bruke programmet (laste inn filer; redigere/flytte; eksportere etc).

Det var så langt om mitt prosjekt. Fortsettelsen følger 🙂

Samling i Lærende nettverk

Torsdag 26.november var det fellessamling i Lærende nettverk på Elvebakken videregående skole.

Programmet for samlingen:
1200-1315: Informasjon om Elevbakken skole og en guidet tour igjennom skolen: Vi fikk en presentasjon av skolen; med vekt på deres naturlige, integrerte bruk av IKT. Skolen har blitt pusset opp / ombygget; og fremstod nå som en åpen og moderne skole: (Her fra skolens hjemmeside🙂

Da dagens skolebygg ble utformet, ble det lagt vekt på at Elvebakken skulle være en åpen og transparent skole. Derfor sitter elevene i store, åpne baser, veggene er byttet ut med glassflater og hele ledelsen sitter i åpent landskap med fullt innsyn fra inngangspartiet til skolen. Resultatet av denne gjennomsiktigheten er en trygg, oversiktlig og kommunikasjonsvennlig skole der ingenting kan gjemmes bort.

IKT-messig fremstod skolen også som moderne; både med tanke på at elevene hadde selv tilgang til ulike typer pc’er; og rommene hadde også Smart Board (fikk ikke helt med meg om det var på alle klasserommene; eller bare på de større rommene vi var innom).

1330-1500: Gjennomgang av programmet Lectra og pedagogisk bruk av SmartBoard; samt info om Bett-wiki og info fra Kirsti.

Lectora: Dette var et veldig interessant program for å selv lage ulike type oppgave-program til elevene. Programmet kunne brukes til å lage rene e-læringskurs; og kan fint integreres med Fronter / It’s Learning. Interessant program; selv om jeg tviler på at vi noen gang får råd til å benytte det…

SmartBoard: Vi fikk en presentasjon av hvordan man kunne pedagogisk bruke SmartBoard. Det det som er fint med SmartBoard kontra vår interaktive tavle fra 3M er åpenbart at man slipper å bruke muse-pennen; man kan bare bruke fingeren for å styre tavla. Ellers så det ut til at mange av de grunnleggende funksjonene har vi også i vårt 3M-program; selv om det naturligvis også var enkelte forskjeller.

Info om Bett-wiki: Kjetil informerte om at info om vår reise til Bett blir lagt ut på Bett-wikien på bett09.pbwiki.com .

Info fra Kirsti: Hun fortalte at vi dette skoleåret skal dokumentere vårt arbeid i Lærende nettverk / våre prosjekter. Dette skal være praksisfortellinger som skal kunne publiseres slik at andre kan dra nytte av dem. Og vårt publiseringsområde blir på laerendenettverk.ning.com/ .

1500-1600: Da satt vi i faggruppene våre. Jeg er med i Norsk på barnetrinnet. Alle gruppens medlemmer gikk igjennom hva vi skal ha som vårt prosjektområde. Mitt område, som beskrevet i en tidligere bloggpost, skal være podcast. Mer om fremdriften i dette prosjektet senere. Vi ble også invitert til hverandres skoler; for å erfare hverandres prosjekter. Kjetil har f.eks et spennende wiki-prosjekt med sine elver som det hadde vært interessant å sett nærmere på.

Kirsti påpekte også viktigheten av å dele informasjon: Være aktive på ning-området; blogge og fortelle hva vi holder på med.

1600-1900: Da var det noen som gikk; mens resten av oss gjorde oss klare til julebordet. Hver fagruppe skulle ha litt underholdning. Og dette gruppevis vist frem mens vi spiste julemiddagen: Ribbe, medisterkaker og pølse. Til dessert: Riskrem og kaffe.

Alt i alt en trivelig kveld; også trivelig å kunne treffes i mere sosiale sammenhenger. Takk til arrangørene på Elevebakken for en fin samling 🙂

Mitt prosjekt i Lærende nettverk

Litt om hva som skal være mitt prosjekt nå i vinter mht Lærende nettverk.

Jeg har bestemt meg for å lære mer om podcast. Har brukt tiden nå i høst til å lese meg opp om emnet; prøvd ut ting; og sjekket om det teknisk lar seg gjøre på skolen.

Sider jeg har lest om emnet: lmu, norskboka.no, podhead.no. Programmet jeg har falt ned på å bruke er Audacity: Et gratisk lydredigeringsprogram som allerede finnes på maskinene på skolen. Det er kanskje ikke det enkleste programmet å bruke; men da det ikke er mulig å installere noe selv på skolens maskiner; er det ikke så mange valg man har.

Tenkte også å benytte anledningen til å snakke om rettighetsproblematikken:

Rettighetsfri musikk / musikk under cc-lisens: uhort.no, Creativecommons musikk-søk.

Rent faglig blir mitt prosjekt å finne i norskfaget og i musikkfaget: Kommer til å bruke musikk-timene til prosjektet. Tenker at elevene skal ta utgangspunkt i kapittelet «De store mestrene» i musikkboka: Om de største komponistene i musikkhistorien. Det er 25 elever i hver klasse: Lager 6 grupper. Hver gruppe får en komponist. De skal så lage en podcast på (maks) 10 minutter som skal presentere komponisten og hva som er særtrekkene ved denne komponisten.

Til slutt tenkte jeg at vi skulle høre på podcastene når vi har spisetid (en podcast pr gang).

Det rent tekniske med å publisere / legge ut podcastene på nettet må jeg vurdere ut i fra muligheten vi har rent teknisk samt mht opphavsrett: Men det hadde selvsagt vært mest moro å fått lagt dem ut «på ordentlig»: Men vet ikke om vi har mulighet til det; jfr maskinene / nettet på skolen er sperret for det meste.

Tidsbruk: Vet ikke helt om jeg får tid til å starte med dette når før jul; nå holder vi på å øver inn to forestillinger på 7.trinn: En musikalforestilling og en dramatisering av Dickens En julefortelling). Begge to skal være ferdige i løpet av desember.

Regionskonferanse for LN i Oslo/Akershus

Var torsdag på HIO på Regionskonferansen for Lærende nettverk i Oslo/Akershus: IKT i pedagogisk praksis. Egentlig en interessant konferanse; selv om det også var en del som ikke var så relevant for meg som lærer på mellomtrinnet.

Men for å fokusere på det positive:

Øystein Johannessen hadde et interessant åpningsforedrag om Forventninger til IKT i det 13-årige løpet. Har også hørt han før; og også denne gangen kom han med flere interessante resultater fra forskingen: Blant annet at omkring tenåringer og videospilling. At mytene om den asosiale tenåring som alene spiller videospill; ikke stemmer med virkeligheten. Faktisk spiller over halvparten i undersøkelsen (USA) sammen med andre (fysisk) og med folk de kjenner fra før.

Johannessen tok også opp nye nettfenomener for ungdom: At deltakelse i nettsamfunn er en av topp-tre IKT-aktiviteter blant gruppen 16-19; og at de fleste er med i mer enn ett nettsamfunn (snitt: 3,4); og at de unngår overlapping. Nettsamfunn er underholdende og sosiale. Lite skolerelatert bruk.

Utfordringene er for skolen er at IKT-bruk må forankres i læreplanenes kunnskapsmål. Web 2.0 inn i skolen: Hvorfor og hvordan?. Informasjonssikkerhet og digital dømmekraft.

Kirsti Engelien holdt også et interessant innlegg hvor hun forklarte modellen for fagdidaktisk IKT-kompetanse. Interessant var det også at hun viste fram det nye strategidokumentet fra KS «IKT i grunnopplæringen«. Her fant jeg noen interessante tanker om hva som blir forutsetninger og utfordringer i IKT-sammenheng i skolene i årene som kommer:

Det er vanskelig å se fremover, også frem til 2012. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, vil vi likevel skissere mulige digitale trender som både skoleeiere og skoleledere må forholde seg til. Disse trendene innebærer digitale utfordringer og muligheter for skolen. Det er viktig at skoleeierne har bevissthet, planer, virkemidler og lederkompetanse til å håndtere alt dette. Aktuelle trender som vil påvirke IKT i grunnopplæringen i årene fremover, antas å være:

fra spesifikke IKT-planer til helhetlig planlegging som inkluderer IKT-satsing

fra vekt på opplæring i bruk av IKT-verktøy til vekt på pedagogisk bruk av IKT i fagene

fra stasjonær til mobil og fleksibel bruk av datamaskiner for både lærer og elev

fra dagens LMS (Learning Management System) til åpne læringsplattformer og mer bruk av weborienterte løsninger

fra ukritisk bruk av digitale verktøy til utvikling av digital kompetanse og dannelse hvor nettvett og personvern for både skoleledere, lærere, elever og foresatte står sentralt

fra vekt på lærerkontroll til bevisst styring av mediebruken og påvirkning av elevenes kritiske holdninger og digitale egenansvar

fra elever som mottakere av informasjon til aktive produsenter av digitalt innhold

fra manuell administrasjon til bruk av digitale kommunikasjonsformer mellom skoleleder og lærere, mellom lærerne, mellom lærer og elev og mellom skole og hjem som forenkler og effektiviserer dialog og samarbeid

Ellers må jeg si at det mest interessante foredraget var Carsten Ohlmans foredrag om Sammensatte tekster. Det var direkte matnyttig: Og gav meg inspirasjon til å gjøre noe konkret i min egen klasse; mht digital fortelling.

Ny samling i lærende nettverk

Onsdag var det tid for en ny felles samling i vårt Lærende nettverk på Blindern. Etter at vi hadde spist lunch; samlet vi oss i faggruppene; og avtale det siste skolebesøket.

Etterpå var det felles samling for alle skoleslagene på datarommet; hvor Kirsti og Kjetil gjennomgikk hvordan vi kunne lage oss hver vår blogg hos Blogger.com.

Vi fikk så i oppdrag å lage oss en blogg hos Blogger. Jeg har alt en der fra før; men i og med at jeg allerede har denne med WordPress som jeg bruker i forbindelse med det lærende nettverket; fortsetter jeg å bruke denne :).

Men det var mange andre som lagde seg blogg hos Blogger: Kirsti fortalte at vi heretter skulle gå fra å bruke det lukkede It’s Learning til åpne blogger.

Her er link til de andre fra Rud; og andre kjente sine blogger:

Endre: enro77.blogspot.com

Tor Espen: torespenhansen.blogspot.com

Tom: tomcatolarsen.blogspot.com

Kirsti: kaospilotene.blogspot.com

Kjetil: kjetils-pedblogg.blogspot.com

Pernille: pernilleln.blogspot.com

Til slutt gjennomgikk Kirsti årsplanen for neste skoleår:
1) Samling på starten av skoleåret (ved ungdomsskolene).
2) Delta på Regionkonferansen den 18.09.
3) Julesamling (ved videregående).
4) Reise til BETT den 14. – 17.-januar.
5) Samling (ved barneskolene).
6) Avslutningssamling 3.juni (Ved Kirsti).
I tillegg kom det andre mindre samlinger og møter i løpet av året.

Dag 2 av IKT Lærende nettverk-samling

Torsdag var det tid for ukens andre kurs-samling i det lærende nettverket på UIO. Akkurat som mandagen; var dagen avsatt til praktiske småkurs; flere av dem gikk da også samtidig.

Vi fikk kurs i bruk av presentasjonsverktøyene PowerPoint og Open Office sin versjon Impress; i tillegg til at vi skal se på grunnleggende tips mht søking på nettet; samt Web 2.0.

Selv var jeg med Tor Espen og hadde kurs i Open Office sin versjon Impress; samt at jeg sa litt om min egen blogg.

Mine linker mht Blogg:

Googlesøk: LN

* WordPress: http://wordpress.com/

* http://lnhedmark.wordpress.com/

* Blogger: http://www.blogger.com/
* http://larno-naus.blogspot.com/
* Typepad: http://www.typepad.com/
* http://larnoto.typepad.com/my_weblog/

* http://www.weblogmatrix.org/

* http://opensourcecms.com/

* Oles blogg: http://www.ojrosten.com

 

IKT Lærende nettverk-samling

Mandag 21.januar var det igjen tid for samling i det lærende nettverket på UIO. Dagen var avsatt til praktiske småkurs; flere av dem gikk da også samtidig.

Tor Espen og jeg hadde først et lite kurs i Paint Shop Pro: Et kurs som skulle være litt mer for de videregående i for hold til bildebehandling. La derfor mer vekt på metodene rundt fotofikling og manipulasjon. Beklageligvis ble kurset en god del amputert i og med at de første 70 minuttene gikk med til å komme seg på det trådløse nettet; og få lastet ned selve programmet. Men vi kom da gjennom det til slutt 🙂

Etter lunch var det Kristine Nordheim Jensen (læreren fra Åskollen skole som vi møtte på forrige samling i nettverket vårt.) og Kirsti Engelien selv som hadde kurs i programmene vi fikk presentert på sist samling: Microsofts Photostory 3 og Microsofts Movie Maker.

På torsdag skal vi ha en ny kurs-samling på UIO: Bruk av presentasjonsverktøyene PowerPoint og Open Office sin versjon Impress; i tillegg til at vi skal se på grunnleggende tips mht søking på nettet; samt Web 2.0.