Storyline verdensrommet

Mandag starter vi med storyline på 4.trinn; og vi skal ha om Verdensrommet.

Jeg har lenge ønsket å prøve storyline-metodikken; og var i 2005 på Østlandsk lærerstevne og lærte om det via Bekkelaget skole og deres storyline med Bittesmåene. 3.klasse hadde i fjor denne storylinen; og det var populært. De skal i år ha en om troll; mens vi på 4.trinn skal ha om Verdensrommet.

Storyline-metodikken tar utgangspunkt i elevens kunnskaper; og den er tverrfaglig og kan ha ulike regifag. Mona på trinnet mitt har tidligere hatt storyline flere ganger; og hun har også hatt denne med verdensrommet med forrige 4.klasse hun hadde.

På fredag kom rektor på besøk til de to 4.klassene med et brev hvor det stod at de hadde vunnet en reise til verdensrommet fra NASA. Elvene skulle bli delt inn i grupper; og planlegge og dra til en av planetene i vårt solsystem. Selvsagt ble de svært overrasket over denne nyheten; og de ble da også ivrige i å komme i gang og planlegge turen.

På mandag skal de så bli delt inn i grupper på 3 (og 4); hvor hver gruppe får hver sin planet / sted å reise til (vi måtte utvide og ta med flere reisemål i og med at vi tar den på to klasser): Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Sola, Månen, Kometer, Svarte hull, Andre solsystemer.

Vi tok også med alle bøkene vi fant på skolen om temaet; disse skal så elevene lete i / lese i på mandag: Etter at de har fått sitt reisemål.

Videre utover i storylinen; skal så elevene planlegge sin reise: Skrive reisedagbok (fortelling). De må også planlegge og bygge sitt romskip (i modell på ca 0,5 meter). Men dette vil vi fortelle om senere til elevene etterhvert som storylinen går fremover.

Det hele skal ende i en fredagssamling hvor elvene skal fortelle og vise fram det de har funnet ut (lage faktaplakater / fortellingshefter / power pointer); og vise fram sine romskip. Muligens blir det også på fredagssamlingen også innslag av musikk / dramatisering.

Regifagene blir norsk, engelsk, naturfag / samfunnsfag; og de praktisk estetiske fagene.

Tidsbruken: Mandager 2 økter; tirsdag 1.økt, onsdag 1. økt, torsdag 1. økt og fredag 1.økt: I fire uker.

Kurs info

Har vært på en god del kurs i det siste. Her er noen nyttige linker hvis man er interessert:

KRL: Var på kurset «Skolering i KRL». Fikk da info om nettstedet http://www.krlnett.no . Her kan man blant annet finne artikler om ulike religioner, samt kunnskap om det nye KRL-faget.

Filosofi:17.november er Verdens filosofidag. I den forbindelse er det laget undervisningsopplegg på siden til www.unesco.no i forbindelse med årets tema. Invitasjon til å se en filosofileksjon «live» med barn på http://www.unesco.no/nyheter/arkiv/2005/filosofi_invitasjon.htm . Her er fristen 11.nov hvis man vil melde seg på dette kurset. Den 21.nov er det også kurs i filosofi ved Høgskolen i Oslo.

Naturfag:Var på kurs med Guri Langholm (Medforfatter av det nye «Gaia»-lærebøkene i Naturfag, og høgskolelektor ved HIO). Fikk da mange tips om små (og kostnadseffektive) forsøk man kan drive med i naturfag/realfag timene. Hun anbefalte også nettstedet http://www.naturfag.no (her kan man bla søke på ferdige undervisningsopplegg for de enkelte årstrinnene.

Storyline:Var på et meget inspirerende kurs med Kristin Jacobsen og Marianne Nitschke (fra Bekkelaget skole i Oslo). Denne skolen hadde holdt på med storyline siden 1997 (alle er pålagte å ha 2 storylines i året), og lærere derfra drar ofte rundt og holder krus. Metoden tar utgangspunkt i elevens kunnskaper. Den er tverrfaglig og kan ha ulike regifag. De holder også på med portofolie (som vi skal ha om b.la. på plan.dagene i januar). De anbefalte siden til http://www-lu.hive.no/storyline/ En portalside fra Høgskolen i Vestfold om Storyline. Her kan man finne både bakgrunnsinfo om selve storyline, men også laste ned undervisningsopplegg med ulike Storylines. De jeg var på kurs med pleide å bruke barnebøker som utgangspunkt for selve storylinenen. Var på kurs med dette – og fikk veldig lyst til å prøve selv.