Kurs for trivselslederne

Fredag var jeg sammen med trivselslederne på Rud på Lekekurs i Marikollhallen. Vi var der sammen med trivselsledere fra Blystadlia, Smestad, Nordby og Åsenhagen (Skedsmo).
Rud skole har blitt med på Trivselslederprogrammet TL: Med TL legger elevvalgte, mobbefrie trivselsledere til rette for lek i friminuttene. TL er et program for økt aktivitet i friminuttene; og skal supplere skolenes øvrige arbeid mot mobbing og for økt aktivitet og trivsel. Det er nå over 150 trivselslederskoler i Norge. På skolen har en ansatt tilsyn med trivselslederne i friminuttene. Skolen har i tillegg en øverste TL-ansvarlig: På Rud er dette sosiallærer Inger Helene.

Fredagens kurs ble ledet av André Bergdølmo; sammen med representanter fra volleyball- og basketballforbundet. Elevene ble delt inn i grupper; og gjennom dagen var de innom 13 lekestasjoner. Det var en fin og lærerrik dag. Og jeg er sikker på at trivselslederne plukket opp mange gode tips på hvordan de skal legge opp sine aktiviteter; når vi starter med Trivselsleder-prosjektet etter høstferien. 🙂

Trivselsleder

Var i dag på Smestad skole etter undervisningstid; og hadde foredrag med Kjartan Eide; kjent fra Kjetil og Kjartan; og deres anti-mobbeprogram. Han fortalte om programmet Trivselsleder. Dette er et program som går ut på at man har elever som søker om å få være trivselsledere: Aktivitører i storefri som har ansvaret for å sette i gang ulike type aktiviteter og leker. På den måten får man opp trivelsen, og aktiviteten, i friminuttene; og på den måten får opp trivselen og unngår mer uheldige episoder og mobbesituasjoner.

Programmet kommer egentlig fra Lørenskog skolene: Men de har nå utvidet til 150 medlemsskoler; samtidig som de har satt i gang forsøk med programmet på ungdomsskolen også.

I Rælingen er det fire skoler som er med: Og vi skal starte med dette nå i løpet av september. Vi skal også få en «oppstartspakke» med ulike aktiviteringsutstyr fra en bank-stiftelse.

Dette programmet høres veldig interessant ut: Det blir også interessant å få lære mer om programmet; og ikke minst lære om nye leker og aktiviteter man kan holde på med.