Kunstindustrimuseet

Var i går på studietur til Kunstindustrimuseet i Oslo i forbindelse med mine studier ved Høgskolen i Oslo. Vi fikk der en guidet tur gjennom utstillingen Design og kunsthåndverk 1905-2005. Utstillingen er bygd opp omkring en hovedlinje som viser modernismens utvikling gjennom ulike faser; fra 1800-tallets reformer innenfor design og kunsthåndverk, gjennom Art Deco, funksjonalisme, Scandinavian Design, popmodernisme og frem til postmodernismen.


Hele gruppen.

Etterpå fikk vi i oppgave å velge oss ut en gjenstand: Og skrive en kort oppgave om gjenstanden; hvor man også skulle sette den inn i design-historisk sammenheng. Jeg valgte meg denne radioen. Tydelig inspirert av romfartstidens tidlig 1970-tall:


Morten og meg tar notater til oppgaven.

Alle foto: Anni. Takk for at du tok bilder for meg :))