Kurs info

Har vært på en god del kurs i det siste. Her er noen nyttige linker hvis man er interessert:

KRL: Var på kurset «Skolering i KRL». Fikk da info om nettstedet http://www.krlnett.no . Her kan man blant annet finne artikler om ulike religioner, samt kunnskap om det nye KRL-faget.

Filosofi:17.november er Verdens filosofidag. I den forbindelse er det laget undervisningsopplegg på siden til www.unesco.no i forbindelse med årets tema. Invitasjon til å se en filosofileksjon «live» med barn på http://www.unesco.no/nyheter/arkiv/2005/filosofi_invitasjon.htm . Her er fristen 11.nov hvis man vil melde seg på dette kurset. Den 21.nov er det også kurs i filosofi ved Høgskolen i Oslo.

Naturfag:Var på kurs med Guri Langholm (Medforfatter av det nye «Gaia»-lærebøkene i Naturfag, og høgskolelektor ved HIO). Fikk da mange tips om små (og kostnadseffektive) forsøk man kan drive med i naturfag/realfag timene. Hun anbefalte også nettstedet http://www.naturfag.no (her kan man bla søke på ferdige undervisningsopplegg for de enkelte årstrinnene.

Storyline:Var på et meget inspirerende kurs med Kristin Jacobsen og Marianne Nitschke (fra Bekkelaget skole i Oslo). Denne skolen hadde holdt på med storyline siden 1997 (alle er pålagte å ha 2 storylines i året), og lærere derfra drar ofte rundt og holder krus. Metoden tar utgangspunkt i elevens kunnskaper. Den er tverrfaglig og kan ha ulike regifag. De holder også på med portofolie (som vi skal ha om b.la. på plan.dagene i januar). De anbefalte siden til http://www-lu.hive.no/storyline/ En portalside fra Høgskolen i Vestfold om Storyline. Her kan man finne både bakgrunnsinfo om selve storyline, men også laste ned undervisningsopplegg med ulike Storylines. De jeg var på kurs med pleide å bruke barnebøker som utgangspunkt for selve storylinenen. Var på kurs med dette – og fikk veldig lyst til å prøve selv.

Østlandsk lærerstevne

Fredag dro Wenche, Frøydis og undertegnede på årets Østlandske lærerstevne. Det ble avholdt på Høgskolen i Oslo. Der var det utrolig mange utstillere: Både fra lærebokforlagene, men også fra andre som ønsket å tilby sine tjenester til skolene.

Jeg var med på to kurs. Først var jeg med på kurset «Forskerspirer». Hvor vi fikk innføring i det nye Natur og miljø-faget i den nye lærerplanen (L06). Det var et meget praktisk kurs. Hvor vi fikk tips om flere små, men effektive forsøk vi selv kunne gjennomføre i skolen. Tilslutt gikk vi og prøvde våre raketter som vi hadde laget av papir og lim. Og, utrolig nok, de fløy veldig langt.

Etter lunch var jeg på nok et fint kurs: Storyline. Her ble det gjennomgått teoriene om Storyline; samt flere konkrete Storyliner ble gjennomgått. Dette var både spennende og nyttig. Mer info på http://www-lu.hive.no/storyline/