Regionskonferanse for LN i Oslo/Akershus

Var torsdag på HIO på Regionskonferansen for Lærende nettverk i Oslo/Akershus: IKT i pedagogisk praksis. Egentlig en interessant konferanse; selv om det også var en del som ikke var så relevant for meg som lærer på mellomtrinnet.

Men for å fokusere på det positive:

Øystein Johannessen hadde et interessant åpningsforedrag om Forventninger til IKT i det 13-årige løpet. Har også hørt han før; og også denne gangen kom han med flere interessante resultater fra forskingen: Blant annet at omkring tenåringer og videospilling. At mytene om den asosiale tenåring som alene spiller videospill; ikke stemmer med virkeligheten. Faktisk spiller over halvparten i undersøkelsen (USA) sammen med andre (fysisk) og med folk de kjenner fra før.

Johannessen tok også opp nye nettfenomener for ungdom: At deltakelse i nettsamfunn er en av topp-tre IKT-aktiviteter blant gruppen 16-19; og at de fleste er med i mer enn ett nettsamfunn (snitt: 3,4); og at de unngår overlapping. Nettsamfunn er underholdende og sosiale. Lite skolerelatert bruk.

Utfordringene er for skolen er at IKT-bruk må forankres i læreplanenes kunnskapsmål. Web 2.0 inn i skolen: Hvorfor og hvordan?. Informasjonssikkerhet og digital dømmekraft.

Kirsti Engelien holdt også et interessant innlegg hvor hun forklarte modellen for fagdidaktisk IKT-kompetanse. Interessant var det også at hun viste fram det nye strategidokumentet fra KS «IKT i grunnopplæringen«. Her fant jeg noen interessante tanker om hva som blir forutsetninger og utfordringer i IKT-sammenheng i skolene i årene som kommer:

Det er vanskelig å se fremover, også frem til 2012. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, vil vi likevel skissere mulige digitale trender som både skoleeiere og skoleledere må forholde seg til. Disse trendene innebærer digitale utfordringer og muligheter for skolen. Det er viktig at skoleeierne har bevissthet, planer, virkemidler og lederkompetanse til å håndtere alt dette. Aktuelle trender som vil påvirke IKT i grunnopplæringen i årene fremover, antas å være:

fra spesifikke IKT-planer til helhetlig planlegging som inkluderer IKT-satsing

fra vekt på opplæring i bruk av IKT-verktøy til vekt på pedagogisk bruk av IKT i fagene

fra stasjonær til mobil og fleksibel bruk av datamaskiner for både lærer og elev

fra dagens LMS (Learning Management System) til åpne læringsplattformer og mer bruk av weborienterte løsninger

fra ukritisk bruk av digitale verktøy til utvikling av digital kompetanse og dannelse hvor nettvett og personvern for både skoleledere, lærere, elever og foresatte står sentralt

fra vekt på lærerkontroll til bevisst styring av mediebruken og påvirkning av elevenes kritiske holdninger og digitale egenansvar

fra elever som mottakere av informasjon til aktive produsenter av digitalt innhold

fra manuell administrasjon til bruk av digitale kommunikasjonsformer mellom skoleleder og lærere, mellom lærerne, mellom lærer og elev og mellom skole og hjem som forenkler og effektiviserer dialog og samarbeid

Ellers må jeg si at det mest interessante foredraget var Carsten Ohlmans foredrag om Sammensatte tekster. Det var direkte matnyttig: Og gav meg inspirasjon til å gjøre noe konkret i min egen klasse; mht digital fortelling.

Veiledersamling i skolemegling

Torsdag og fredag var Inger Helene, Siv, Mette og Ole på kurs i skolemegling hos Utdanningsetaten i Oslo kommune. Det var en veiledersamling for nye lærere i skolemegling. Kursholdere var Kari Odden og Camilla Farstad fra klinsj.no. Disse to har ansvaret for skolemeglingen ved skolene i Oslo kommune.

Kurset var organisert som en workshop; og vi fikk gjennom hele kurset selv prøve både rollespill, øvelser og aktuelle leker; samt grundig tid til forklaringer og diskusjoner; alt rundt emnet kommunikasjon og konflikthåndtering.

Gjennom øvelsene og lekene kom man direkte inn i temaet. Det ble også forklart viktigheten av å fokusere på de to nederste trinnene i skolemeglerpyramiden: At det vel så mye som selve elevmeglingen er viktig at man fokuserer på å forebygge konflikter ved å kjøre tiltak på hele eller deler av elevgruppen.

Det var fint at dette var et praktisk kurs: Fordi at for å selv kunne arbeide godt med konflikthåndtering og skolemegling må man selv erfare følelsene og refleksjonene som man senere forventer at elevene skal ha og kunne gjøre.

Det var et veldig bra kurs: Flinke kursholdere som skapte et veldig trygt og inkluderende fellesskap for alle som var på kurset: Aldri har jeg blitt så godt kjent med andre kursdeltakere; på så kort tid. I januar skal vi på de to siste kursdagene: Da skal man ta for seg de to øverste trinnene i skolemeglerpyramiden.

Mer info om skolemegling finner man hos Utdanningsetaten i Oslo kommune eller Forebygging.no.