Mars-samling

Har kommet tilbake fra mars samlinga i Master i språk, kultur og digital kommunikasjon på Hamar.

Fredag hadde vi samling i modulen «Vitenskapsteori og metode» med Mari-Ann. Temaet var perspektiver og prinsipper for analyse av kvalitative data. Mari-Ann startet så med å gjennomgå temaet; med utgangspunkt i de oppsatte pensumstekstene «Analytic perspectives» av Atkinson & Delamont; og «Analyzing talk and text» av Perkäkylä. Deretter hadde vi en økt med work shop; hvor vi satt to og to og samtalte om de nevnte perspektivene og prinsippene i ulike tekster som vi hadde tatt med til samlingen. Jeg hadde tatt med meg to dokumenter: Lokale læreplaner i lese og skriveopplæringen; og min skoles virksomhetsplan. Det ble en interessant og fin samtale; hvor vi prøvde ut de ulike teknikkene. Mari-Ann gikk også rundt og gav veiledning til de ulike studentenes tekster.

Lørdag hadde vi også samling i modulen «Vitenskapsteori og metode»; men denne gangen med Bård. Temaet var «Lesing av statistikk»; og Bård gjennomgikk både ulike begreper; diagramtyper; og ulike verktøy vi kan bruke i vårt arbeid med statistikk. Han viste også frem eksempler på bruk fra sin egen doktorgradsarbeid. Det var en interessant og nyttig forelesning.

Utsikten fra hovedinngangen fredag kveld: Hamar domkirke i enden av gata.

Denne gangen lå jeg på Seiersted pensjonat: Helt greit sted å ligge; for en billig penge 🙂

I april er det ikke noen samling: Men en oppgave vi skal levere inn; samt nettseminar. Siste samling blir dermed i starten av mai; før det blir eksamen i starten av juni.

 

2 kommentarer til «Mars-samling»

Det er stengt for kommentarer.