Endings

2.pinsedag. Har vært på skolen en tur og forberedt uka; og rydda. 18 skoledager igjen; så en planleggingsdag; og så er det slutt. Egentlig rart å tenke på. Har jobbet på Rud skole siden desember 2002. Nesten 10 år. Mange elever; og klasser. Føles vemodig å slutte nå; men samtidig er jeg klar for å flytte oppover mot Gudbrandsdalen igjen; skrive ferdig masteroppgava og bytte jobb. Vet ikke helt hvor jeg ender til høsten: Har flere tilbud og vurderinger jeg må ta. Får se hvordan det blir til slutt 🙂

20120528-190950.jpg

Rydder både på skolen; og hjemme. Utrolig hva man tar vare på; godt å få ryddet opp. Har ikke igjen så mye på plassen min på skolen nå.

Fire uker igjen. Avslutte fagene. Dra på ekskursjoner. Avslutte året med Trivselslederne; og oppstartkurs for høstens nye Trivselsledere.

Og jeg må også avslutte året med Elevrådet: Og der avslutter vi med stil; med to finaleshow i talentkonkurransen «Ruds talenter»: Forrige fredag var det finaleshow for 1.-4.-klasse finalistene; og nå fredag er det finaleshow for 5.-7.-klasse finalistene. I etterkant er det så avstemming med stemmeseddel over hvilken finalist som har vunnet.

Så jeg har nok å bedrive tiden med 🙂

Endings are never easy.

And even though it felt warm and safe; I knew it had to end.

It’s never good to live in the past too long, as for the future; thanks to Dan it didn’t seem so scary anymore. It could be whatever I wanted it to be.

Youtube: Scrubs Series Finale.

Skolestart og plandag

Mandag var det igjen tid for skolestart: Vi starter med tre kurs – og planleggingsdager; før elevene kommer på torsdag. I dag var alle lærerene i kommunen  min samlet til mattekurs. Men dagen startet med informasjon og kort samtale om tragedien den 22.juli ved ordføreren og kommunalsjefen. Deretter var det tid for selve kursdagen med Mona Røsseland. Hun har allmennlærerutdanning og undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen i Norge. Hun holder nå på med en mastergrad i i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk. Hun er også forfatteren av matteverket som vi bruker på min skole: Multi.

Grunnen til at vi hadde dagens mattekurs; er at min kommune ønsker å ha større fokus på regning; og de hadde derfor i den forbindelse organisert dette kurset for alle lærerne i kommunen. Seinere i måneden skal man så ha egne kurs for henholdvis småskole, mellomtrinn og ungdomsskole.

Temaet for kurset var «Hva er god matematikkundervisning?». Kurset var en blanding mellom teori og praksis. Vi fikk en forelesning om hva forskning og teori sier. Vi så på hvordan vi kan lære elevene matematikk gjennom andre fag, gjennom aktiviteter og spill, og så hadde kurset fokus på hvordan man kan tilpasse undervisningen innen for klassefellesskapet.

Blant spørsmålene Røsseland tok for seg var:

  • Hvordan kan vi sørge for at elevene utvikler en helhetlig kompetanse i matematikk, der elevenes evne til å tenke får større fokus enn elevenes evne til å memorere?
  • Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok og få mulighet til å strekke seg lengst mulig?
  • Er det nødvendig å gjøre ting på andre måter enn vi har gjort før i matematikkundervisningen? Hva gjør land som lykkes med matematikkundervisningen?

Det var en fin og interessant kursdag. Flink og profesjonell foreleser var det også. Forhåpentligvis skal jeg også på kurset seinere i måneden.

De neste to planleggingsdagene skal så brukes på min egen skole; hvor vi skal forberede skoleåret.

Ruds talenter

Jeg har jo ansvaret for elevrådet på min skole: Og elevrådet holder for tiden på med sin egen versjon av «Norske talenter»: Nemmelig «Ruds talenter». Og, på samme måte som på tv-programmet, avholdes det auditions: Og i uke 19 og 20 er det tid for auditon. Totalt er det 97 elever som har meldt seg på; og det synes jeg er veldig bra; på en skole med rundt 340 elever. Og, som på tv, er det mange forskjellige slags talenter som vi får sett under auditionene: Både dans, sang, beatbox, instrumenter, trylling, sjonglering, og humorinnslag.

Siste auditionrunde blir fredag 20.mai. Da er det 7.klasse som har muligheten for å vise fram sine talenter. I dag var det 1., 5., 3. og 4.-trinn som hadde audition til oppsatte tider. Auditionene ble holdt på Mediateket; som hadde blitt gjort om til et fint auditionrom. På gangen hadde crewet satt fram stoler langs veggene. Her kunne deltakerne sitte og vente; mens crewet fylte ut dommerskjemaet og tok bilde av deltakerne. Crewet var også flinke til å prate med smånervøse deltakere; mens de ventet på å få komme inn til dommerne. Selve auditionen ble holdt bare foran de fire dommerne fra elevrådet; altså uten publikum.

Og ingen av deltakerne fikk vite om de gikk videre eller ikke: Og alle fikk fine tilbakemeldinger. Neste uke, når alle er ferdige med sine auditions, vil så dommerne ha et møte på et hemmelig sted; hvor de så skal velge ut hvilke 20 deltakere som skal gå videre til selve finaleshowet. Og det showet blir elevrådets fredagssamling for hele skolen første time fredag den 10.juni. Det blir spennende; og det er mange som går rundt og håper de har gått videre. Så man kan trygt si at Ruds talenter har vært et populært arrangement fra elevrådet.

Hva som skjer neste år vet jeg ikke: Men kanskje vi skal prøve, som vår naboskole Blystadlia skole; på vår egen versjon av «Det store korslaget»? Vi får se 🙂

Kul dag

Hektisk dag. Skoledag og skolekonsert med A1, Tabanka Crew og Haddy N’jie. Tv-aksjonens skoleturne besøkte Rud. Verdenskjente artister. Stor opplevelse for elevene. Foreldremøte i kveld. Kul, men litt lang dag 🙂

TV-aksjonens skoleturne kommer til Rud

I forbindelse med at Rud skole i 3 år med Rudkveld har vist stort engasjement og stor giverglede til inntekt for den årlige TV-aksjonen, får vi celebert besøk onsdag 29.september. Da kommer TV-aksjonens skoleturne til Rud skole, som den eneste skolen i Akershus. Besøket vil naturligvis bidra til positiv pressedekning av TV-aksjonen og Rud skole.

Vi får besøk av Haddy N’jie, kjent som programleder for Eurovision Songcontest og påtroppende programleder for årets TV-aksjon, Tabanka Crew fra ”Norske talenter” og den verdenskjente popgruppa A1!!! I tillegg kommer ordfører Øivind Sand for å holde en kort appell. Alexander og Elisabeth fra 6.trinn representerer skolens bidrag.

Dette er en honnør for fantastisk engasjement som foreldre har vist i dette samarbeidsprosjektet hjem-skole. Men det er elevene som nyter godt av ”premien”, og det er fullt fortjent i forhold til god innsats. Dette vil også være en ekstra motivasjon for å yte dette året. Skoleturneen reklamerer for årets aksjon som har tema; ”På flukt fra krig”, og de innsamlede midlene går i år til Flyktningehjelpen.

Årets Rudkveld blir torsdag 21.oktober klokken 17.00-19.00.

Et prosjekt for neste skoleår

Et prosjekt for neste skoleår for meg er foreldrekontoer på It’s Learning: Så jeg driver nå i uka før nytt skoleår og funderer på om jeg skal sette i gang med å bruke foreldrekontoer på It’s Learning; og hvis så hvordan jeg rent strukturmessig skal gjøre det. Men det jeg er litt bekymret for er at det er litt vel avansert for mitt trinn.

Foreldrekonto på It’s Learning er at foreldrene selv får egne brukerkontoer på It’s Learning; slik at de slipper å logge seg inn via sitt barns konto. Ved å gjøre dette kan man også ta i bruk egne funksjoner; tilpasset kommunikasjonen skole-hjem: I tillegg til at man kan bruke It’s Learning på en litt mer aktiv måte.

Men mye av det jeg finner; og blir tipset om; handler om videregående skole (og litt ungdomsskoler) og deres bruk. Og jeg føler rett og slett at det blir litt vel avansert for mitt bruk (mellomtrinnet). Men jeg tenkte likevel å ta i bruk deler av det.

Forrige skoleår hadde vi fast hver fredag en “Fredagsprøve”: Hvor elevene ble testet i gjennomgått stoff i matte, norsk og engelsk. Det vi fortalte på vårens foreldremøte var at vi tenkte på å gjøre denne testen digital via It’s Learning: Og at vi da kanskje også kunne starte å bruke foreldrekontoer slik at foreldrene kunne logge seg inn og se resultatet av denne prøven selv. I tillegg til at de kunne se andre dokumenter som ble lagt ut. Og så kan man utvide det og muligens etterhvert prøve seg mer på portfolie-metodikk; og på den måten la foreldrene ta del i elevenens “skrytemappe”; eller “utvalgsmappe” som andre kaller det. (Vi har “papir” portfolie på min skole; men har snakket om å ha en digital portfolie også).

I tillegg har vi snakket om å få en mer aktiv bruk av It’s Learning ved at vi kan legge ut bilder og dagbokhistorier etc der: Dette er litt vanskelig i dag i og med at mange ikke ønsker at de ligger åpent på klassens hjemmeside.

Det er også slik at jeg forstår det slik at det er ønsket fra Rådhusets side at vi som barneskole lærer elevene å bruke It’s Learning; i og med at de på ungdomsskolen bruker det ganske mye aktivt for eksempel når de skal levere oppgaver og prøver.

I og med at jeg er usikker på hvordan jeg rent strukturmessig skal gjøre dette: Tok jeg derfor tidligere i sommer og sendte en mail til It’s Learning og lurte på om de kunne tipse meg om noen barneskoler som faktisk brukte dette: Jeg synes absolutt at et firma som It’s Learning burde ha referanseskoler som de kan oppgi når de får spørsmål om hvem som bruker deres programvare: Slik at jeg kunne kontakte barneskolen for å få tips på hvordan jeg skulle strukturere mitt prosjekt. Men jeg var kanskje litt naiv når jeg sendte eposten: For svaret fra It’s Learning var i alle fall ikke særlig oppløftende. De fortalte at deres kunder og deres brukere benytter læringsplattformen helt uavhengig av dem, og de kjenner dermed ikke til hvem av deres brukere som gjør hva. Så noe hjelp derfra fikk jeg dermed ikke med mitt prosjekt.

Jeg tok derfor og prøvde å søke på barneskoler og It’s Learning;  men finner ikke så mye. Et av hovedproblemene med It’s Learning er jo at det er lukket; og at man av den grunn ikke kan se hvordan andre barneskoler bruker sin It’s Learning. Og jeg får meg liksom ikke til å sende ut fullt med eposter til ukjente barneskoler heller: De barneskolene jeg kjenner om bruker ikke It’s Learning så aktivt.

Så jeg får bare prøve det ut på egenhånd: Har også god hjelp i kommunens skole ikt-koordinator, Tor Espen; som har hjulpet meg med hvordan brukerkontoene skal se ut rent organisatorisk.

Men det jeg sitter og funderer på er hvordan jeg skal sette alt dette ut i live: Om jeg skal innkalle foreldrene til foreldremøte og ha kurs i It’s Learning; eller om skal bare sende ut kontoene. Sitter også å funderer på hva jeg skal gjøre hvis det er noen som ikke ønsker å ha konto / har tilgang til internett hjemme hos seg. Og ikke minst om det i det hele tatt er behov for dette på mellomtrinnet; eller om det med It’s Learning egentlig er noe som man ikke trenger å bruke tid på før man kommer høyere opp i klassene.

Får se om det blir et prosjekt dette skoleåret eller ikke 🙂

Fredagssamling om verdensrommet

I går hadde min gruppe framføring av sitt verdensromsprosjekt (storyline verdensrommet): Hver fredag første økt samles hele skolen i gymsalen for fredagssamling. Da er det en klasse/gruppe som har ansvaret for samlingen; i tillegg til at rektor gir info til alle; og man synger bursdagssangen til de som har hatt bursdag siden sist. Og i går var det altså min gruppe som hadde ansvaret for samlingen. Og i og med at vi hadde jobbet med verdensrommet; valgte vi at vi skulle vise fram det vi hadde lært.

Startet med at fem elever fremførte en into-tekst som jeg hadde skrevet; mens det var «romaktig musikk» i bakgrunnen (Arne Nordheim; og så Tema fra 2001 a space odyssey til slutt).

Teksten de fremførte:

Mennesket har alltid sett opp mot himmelen og drømt om å reise ut i verdensrommet. Mange har lurt på om vi er alene eller om det er liv på andre planeter.

Romalderen startet i 1957 da satelitten Sputnik 1 ble skutt opp og hunden Laika var det første levende vesenet i verdensrommet. Det første mennesket som var i rommet var Gagarin i 1961. Og den første som satte foten på Månen var Armstrong i 1969.

Nå i dag har vi mange satellitter og romsonder oppe i verdensrommet. En romstasjon har vi også. Og vi har sendt roboter til Mars. Men likevel er det mange som ser opp mot himmelen og drømmer om å få reise ut i verdensrommet.

Og nå i januar var vi så heldig at vi fikk besøk av Øystein som kom med et brev til oss. Det fortalte at vi hadde blitt valgt ut av NASA til å dra på en tankereise til verdensrommet. Vi ble så delt inn i 7 grupper; og fikk hvert vårt sted i verdensrommet som vi skulle utforske.

Og i dag skal vi presentere det vi har funnet ut: Så kom bli med på vår tankereise ut i Verdensrommet.

Deretter fremførte de syv gruppene elevene var delt inn i sine planeter. 5 grupper hadde valgt å bruker Impress; 1 hadde laget skuespill; og 1 gruppe gav en muntlig presentasjon.

I løpet av perioden har jeg også hatt kurs med dem i bruken av Impress (Open Office sin versjon av PowerPoint): Tok da først og hadde en økt hvor jeg gjennomgikk programmet. Deretter skulle elevene lage en presentasjon av sin favorittartist. Deretter lot jeg gruppene selv bestemme hvilken presentasjonsform de ønsket å bruke på samlingen. Fem av gruppene valgte Impress; men det som var interessant var at de hadde løst det på mange forskjellige måter. Fint at det ikke ble 5 like i alle fall 🙂

Alle skulle fortelle om sin reise ut til sin planet; om hvordan de bygde sitt romskip (alle gruppene bygde sitt romskip; de fleste i pappmasje); dette skipet viste de da også fram fra scenen; og alle gruppene skulle også si fakta om sin planet.

Tilslutt var det tid for Ukas sang; og da hadde klassen valgt Kometkameratene. Denne spilte vi på lerrete (men hadde laget en karakokeversjon på harddisken min):

Teksten: Kometkameratene

Kometkameratene. Kometkameratene. Vi flyr igjennom rommet og suser fort avsted. Vi leter etter livet og på jorda vår ble det det. Planeten er så stor og vi er bitte små. Her er det masse liv som vi prøver å forstå.

Komet… kan noen forklare… kameratene… kan du gi oss svaret.

Komet… vil du være med… kometkameratene.

Hvis du ser et romskip på himmelen i kveld. Så er det vi som ser på deg for du er spesiell. Vi svever over jorda for å forske litt på den. Og hvis du har lyst til det kan du være vår venn.

Komet… kan noen forklare… kameratene… kan du gi oss svaret.

Komet… vil du være med… kometkameratene.

Hvorfor er vi her så gåtefullt det er. Hva er det som får sola til å skinne. Verden er så rar. Tenk på alle svar vi kan finne.

Komet… kan noen forklare… kameratene… kan du gi oss svaret.

Komet… vil du være med… kometkameratene.

Komet… kan noen forklare… kameratene… kan du gi oss svaret.

Komet… vil du være med… kometkameratene.

Alt i alt synes jeg det gikk bra med samlingen: Flink elever. Synes egentlig at det var høyt nivå på presentasjonene også; i alle fall hvis man tanker på at de «bare» går i 4.klasse. 🙂 Og det som var litt moro var å høre etterpå at noen 1.klassinger ikke hadde helt fått med seg at vi bare hadde dratt på en «tankereise»; de hadde faktisk trodd at vi hadde dratt opp i verdensrommet og møtt Kometkameratene he he 🙂

Men i dag har jeg vært på skolen og ryddet opp igjen i klasserommet etter denne lengre perioden med prosjektet: Ble en god del å rydde opp faktisk. Ikke minst fordi vi ikke lenger har noe formingsrom (dette har blitt tatt til klasserom); og av den grunn må vi drive og ta med alt formingsmateriell til det enkelte klasserom fra formingslageret. Og da blir det fort slik som i dag: 3 timer med effektiv oppryddig med å rydde alt ned på lageret igjen… Men nå er i alle fall alle spor etter verdensromsformingsmateriell borte fra klasserom og klasseskap 🙂