Dag 2 av IKT Lærende nettverk-samling

Torsdag var det tid for ukens andre kurs-samling i det lærende nettverket på UIO. Akkurat som mandagen; var dagen avsatt til praktiske småkurs; flere av dem gikk da også samtidig.

Vi fikk kurs i bruk av presentasjonsverktøyene PowerPoint og Open Office sin versjon Impress; i tillegg til at vi skal se på grunnleggende tips mht søking på nettet; samt Web 2.0.

Selv var jeg med Tor Espen og hadde kurs i Open Office sin versjon Impress; samt at jeg sa litt om min egen blogg.

Mine linker mht Blogg:

Googlesøk: LN

* WordPress: http://wordpress.com/

* http://lnhedmark.wordpress.com/

* Blogger: http://www.blogger.com/
* http://larno-naus.blogspot.com/
* Typepad: http://www.typepad.com/
* http://larnoto.typepad.com/my_weblog/

* http://www.weblogmatrix.org/

* http://opensourcecms.com/

* Oles blogg: http://www.ojrosten.com

 

IKT Lærende nettverk-samling

Mandag 21.januar var det igjen tid for samling i det lærende nettverket på UIO. Dagen var avsatt til praktiske småkurs; flere av dem gikk da også samtidig.

Tor Espen og jeg hadde først et lite kurs i Paint Shop Pro: Et kurs som skulle være litt mer for de videregående i for hold til bildebehandling. La derfor mer vekt på metodene rundt fotofikling og manipulasjon. Beklageligvis ble kurset en god del amputert i og med at de første 70 minuttene gikk med til å komme seg på det trådløse nettet; og få lastet ned selve programmet. Men vi kom da gjennom det til slutt 🙂

Etter lunch var det Kristine Nordheim Jensen (læreren fra Åskollen skole som vi møtte på forrige samling i nettverket vårt.) og Kirsti Engelien selv som hadde kurs i programmene vi fikk presentert på sist samling: Microsofts Photostory 3 og Microsofts Movie Maker.

På torsdag skal vi ha en ny kurs-samling på UIO: Bruk av presentasjonsverktøyene PowerPoint og Open Office sin versjon Impress; i tillegg til at vi skal se på grunnleggende tips mht søking på nettet; samt Web 2.0.