Testingen har tatt overhånd i norsk skole

NRK.no har en interessant artikkel i dag; hvor de henviser til en undersøkelse fra Utdanningsforbundet om at norske elever kartlegges og testes som aldri før; og at et solid flertall av lærerne mener at testingen har tatt overhånd i norsk skole:

En undersøkelse utført av Respons for Utdanningsforbundet viser at 66 prosent av lærerne og 40 prosent av rektorene i norsk skole, mener fokus på resultatene i de nasjonale prøvene i for stor grad styrer lærernes og skolenes prioriteringer.

– Prøvene er ment som et middel for å hjelpe elevene, men middelet har i økende grad blitt målet. Alt fokus er på resultatene, ikke på utviklingen til den enkelte elev. Det gjør at lærerne har begynt å miste troen på disse testene, sier Steffen Handal, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, til NTB.

56 prosent av lærerne svarer at de ikke er enige i at testene bidrar til å øke elevenes motivasjon, og 43 prosent mener økt prestasjonspress er en viktig årsak til at motivasjonen faller hos elevene.

I artikkelen kommer det også fram at man er spesielt bekymret for situasjonen i Oslo:

– Ingen andre kommuner driver en så stor grad av kartlegging og testing som Oslo, og ingen andre steder blir resultatene brukt mer politisk enn i Oslo, mener Handal.

Handal viser til at 17 barneskoler i Groruddalen i januar i år fikk beskjed fra sin områdedirektør om bruke våren til å forberede 7.-klassingene på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk til høsten.

Les mer i artikkelen hos NRK.no: Læreropprør mot konstant prøvepress

Ruds talenter

Jeg har jo ansvaret for elevrådet på min skole: Og elevrådet holder for tiden på med sin egen versjon av «Norske talenter»: Nemmelig «Ruds talenter». Og, på samme måte som på tv-programmet, avholdes det auditions: Og i uke 19 og 20 er det tid for auditon. Totalt er det 97 elever som har meldt seg på; og det synes jeg er veldig bra; på en skole med rundt 340 elever. Og, som på tv, er det mange forskjellige slags talenter som vi får sett under auditionene: Både dans, sang, beatbox, instrumenter, trylling, sjonglering, og humorinnslag.

Siste auditionrunde blir fredag 20.mai. Da er det 7.klasse som har muligheten for å vise fram sine talenter. I dag var det 1., 5., 3. og 4.-trinn som hadde audition til oppsatte tider. Auditionene ble holdt på Mediateket; som hadde blitt gjort om til et fint auditionrom. På gangen hadde crewet satt fram stoler langs veggene. Her kunne deltakerne sitte og vente; mens crewet fylte ut dommerskjemaet og tok bilde av deltakerne. Crewet var også flinke til å prate med smånervøse deltakere; mens de ventet på å få komme inn til dommerne. Selve auditionen ble holdt bare foran de fire dommerne fra elevrådet; altså uten publikum.

Og ingen av deltakerne fikk vite om de gikk videre eller ikke: Og alle fikk fine tilbakemeldinger. Neste uke, når alle er ferdige med sine auditions, vil så dommerne ha et møte på et hemmelig sted; hvor de så skal velge ut hvilke 20 deltakere som skal gå videre til selve finaleshowet. Og det showet blir elevrådets fredagssamling for hele skolen første time fredag den 10.juni. Det blir spennende; og det er mange som går rundt og håper de har gått videre. Så man kan trygt si at Ruds talenter har vært et populært arrangement fra elevrådet.

Hva som skjer neste år vet jeg ikke: Men kanskje vi skal prøve, som vår naboskole Blystadlia skole; på vår egen versjon av «Det store korslaget»? Vi får se 🙂