Femte samling

Torsdag 14.januar til lørdag 16.januar var det tid for femte samling i Digkom-studiet. Dette semesteret tar jeg modulene M04: Språk og sjanger i digital kommunikasjon og M06:  Kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet. Modulen M03:  Vitenskapsteori og metode tar jeg neste år.

Temaet i M04 var «Normer og sjanger»; mens det i M06 var Språk og identitet og «Politisk korrekthet».

Tirsdag 26.januar starter det så med nettseminar i M04.

Jeg overnattet på Seiersted Pensjonat; som ligger like ved Lærerskolen. Egentlig et greit sted; men denne gangen var det litt vel bråkete der; med bergensere som var i Hamar på skøyteleir.

Lørdag 16.januar var jeg også i Hamar av en annen grunn: Var på 10-årig gjenforeningstreff med medstudentene fra Lærerskolen. Utrolig at det har gått 10 år…

Dro nedover igjen til Lillestrøm søndag.

Storyline verdensrommet

Mandag starter vi med storyline på 4.trinn; og vi skal ha om Verdensrommet.

Jeg har lenge ønsket å prøve storyline-metodikken; og var i 2005 på Østlandsk lærerstevne og lærte om det via Bekkelaget skole og deres storyline med Bittesmåene. 3.klasse hadde i fjor denne storylinen; og det var populært. De skal i år ha en om troll; mens vi på 4.trinn skal ha om Verdensrommet.

Storyline-metodikken tar utgangspunkt i elevens kunnskaper; og den er tverrfaglig og kan ha ulike regifag. Mona på trinnet mitt har tidligere hatt storyline flere ganger; og hun har også hatt denne med verdensrommet med forrige 4.klasse hun hadde.

På fredag kom rektor på besøk til de to 4.klassene med et brev hvor det stod at de hadde vunnet en reise til verdensrommet fra NASA. Elvene skulle bli delt inn i grupper; og planlegge og dra til en av planetene i vårt solsystem. Selvsagt ble de svært overrasket over denne nyheten; og de ble da også ivrige i å komme i gang og planlegge turen.

På mandag skal de så bli delt inn i grupper på 3 (og 4); hvor hver gruppe får hver sin planet / sted å reise til (vi måtte utvide og ta med flere reisemål i og med at vi tar den på to klasser): Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Sola, Månen, Kometer, Svarte hull, Andre solsystemer.

Vi tok også med alle bøkene vi fant på skolen om temaet; disse skal så elevene lete i / lese i på mandag: Etter at de har fått sitt reisemål.

Videre utover i storylinen; skal så elevene planlegge sin reise: Skrive reisedagbok (fortelling). De må også planlegge og bygge sitt romskip (i modell på ca 0,5 meter). Men dette vil vi fortelle om senere til elevene etterhvert som storylinen går fremover.

Det hele skal ende i en fredagssamling hvor elvene skal fortelle og vise fram det de har funnet ut (lage faktaplakater / fortellingshefter / power pointer); og vise fram sine romskip. Muligens blir det også på fredagssamlingen også innslag av musikk / dramatisering.

Regifagene blir norsk, engelsk, naturfag / samfunnsfag; og de praktisk estetiske fagene.

Tidsbruken: Mandager 2 økter; tirsdag 1.økt, onsdag 1. økt, torsdag 1. økt og fredag 1.økt: I fire uker.