Ny samling i lærende nettverk

Onsdag var det tid for en ny felles samling i vårt Lærende nettverk på Blindern. Etter at vi hadde spist lunch; samlet vi oss i faggruppene; og avtale det siste skolebesøket.

Etterpå var det felles samling for alle skoleslagene på datarommet; hvor Kirsti og Kjetil gjennomgikk hvordan vi kunne lage oss hver vår blogg hos Blogger.com.

Vi fikk så i oppdrag å lage oss en blogg hos Blogger. Jeg har alt en der fra før; men i og med at jeg allerede har denne med WordPress som jeg bruker i forbindelse med det lærende nettverket; fortsetter jeg å bruke denne :).

Men det var mange andre som lagde seg blogg hos Blogger: Kirsti fortalte at vi heretter skulle gå fra å bruke det lukkede It’s Learning til åpne blogger.

Her er link til de andre fra Rud; og andre kjente sine blogger:

Endre: enro77.blogspot.com

Tor Espen: torespenhansen.blogspot.com

Tom: tomcatolarsen.blogspot.com

Kirsti: kaospilotene.blogspot.com

Kjetil: kjetils-pedblogg.blogspot.com

Pernille: pernilleln.blogspot.com

Til slutt gjennomgikk Kirsti årsplanen for neste skoleår:
1) Samling på starten av skoleåret (ved ungdomsskolene).
2) Delta på Regionkonferansen den 18.09.
3) Julesamling (ved videregående).
4) Reise til BETT den 14. – 17.-januar.
5) Samling (ved barneskolene).
6) Avslutningssamling 3.juni (Ved Kirsti).
I tillegg kom det andre mindre samlinger og møter i løpet av året.