Prosjekt i Lærende nettverk

Mitt «Lærende nettverks-prosjekt» har stått stille en tid: Har blant annet hatt mye å gjøre i forbindelse med førjulstiden; og etter januar var det jo mye med BETT-turen 🙂

Men nå er jeg i gang igjen: Har nå kommet så langt at elevene har hatt ei økt med bærbare pc’er hvor de lærte seg å bruke programmet Audacity:  Gikk igjennom først på tavla programmet; viste dem ulike funksjoner i programmet. Deretter prøvde elevene selv ut funksjonene en og en.

Et problem var det at vi hadde for få mikrofoner: Og jeg oppdaget litt seint at elevpc’ene ikke var like med lærer pc’ene: For elevpc’ene har ikke innebygd mikrofon. Men det ordnet seg ved at noen elever satt to og to. Faktisk ble dette bedre i og med at disse etterhvert gikk over til å lage seg små radio-programmer: Hvor den ene liksom intervjuet den andre / hadde nyhetssending. Etterhvert gikk da de fleste over til å gjøre dette også.

Stor kreativitet; og mange moro programmer ble det.

Neste time jeg skal ha om det kommer jeg til å dele inn elevene i 6 grupper;  og hver gruppe skal så lage et mer faglig program på maks 10 minutter. Mer info om dette kommer etterhvert.

Og i løpet av mars skal jeg samle sammen alt jeg har gjort til en rapport; som skal så publiseres. Har ikke fått så veldig mye info om hvor og når dette skal publiseres. Men ett sted havner den sikkert 🙂

Foreldremøte om barn og medier

Tirsdag var det foreldremøte på trinnet mitt: 6.klasse-foreldrene var også invitert. Og det var Anita Stordal fra Barnevakten.no som holdt foredraget med teamet «Barn og medier». Hun fortalte, og viste, hva barn og unge kan møte på internett.Tidligere på dagen hadde hun også en økt med 7.klasse-elevene hvor hun tok opp det samme temaet med dem.

Barnevakten.no er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er å bidra til at barn bruker mediene på en trygg og bevisst måte. Stordal fortalte at hun hadde vært rundt på flere skoler og holdt lignende foredrag.

I dette foredraget tok hun for seg flere problemstillinger:

  • Internettmediet: Barn og unge tilbringer stadig mer tid på nettet. Hvilke muligheter og utfordringer finnes, og hvordan kan de bli trygge og bevisste brukere?
  • Spillmediet: Tv- og dataspill har en stor plass i hverdagen til mange barn. Hva liker de å spille, og hva lærer de av å spille? Hva gjør man når spillinteressen blir altoppslukende?
  • Digital mobbing: Mobbing har tatt nye veier via nett og mobil. Hvordan arter digital mobbing seg, og hva kan foreldre gjøre for å hindre at barn mobbes eller blir mobbet?
  • Mobilmediet: Mobiltelefonen er blitt en multimaskin med tilgang til nettet, videokamera, fotoapparat, TV-skjerm, spill og musikk. Hvordan gi barn gode mobilvaner?

Hun fortalte at som voksen er det viktig å holde seg oppdatert i barn og unges medieverdag. Barn trenger voksne som er oppriktig interessert i det barna holder på med. De fleste barn har i dag både mobiltelefon, internett og tilgang til ulike spill. Det er utrolig viktig at voksne har oversikt over hvordan disse mediene blir brukt.  Barnevakten ønsker å beskytte og bevisstgjøre barn i forhold til trygg bruk av de ulike mediene. De opplever at foreldre har de samme ønsker for barna sine, men ikke alltid vet hvordan de skal møte dem på denne arenaen. Disse foredragene, og tipsene håper de vil være med på å lette dette arbeidet for den enkelte foreldre.

Hun holdt et godt og engasjerende foredrag om temaene: Viste både eksempler på programmer og nettsider som barn og unge bruker; i ulike situasjoner. Disse ble så tatt opp til samtale og diskusjon. Tror det var flere som fikk seg en aha-opplevelse om at man kanskje ikke alltid er like oppdatert med hvordan barnas verden er for tiden.

Stordal var også flink til å vise til dokumentasjon i det hun fortalte: Hun henviste flere ganger til ulike undersøkelser som var gjort. Eksempler fra avis og media ble også brukt for å understreke ulike poeng.

Interessant var det også at elevene fikk ei økt med samme informasjon på dagen. Dette var også veldig nyttig og lærerikt. Flere av elevene sa da også etterpå at det hadde vært en interessant time. Under elevøkta vektla Stordal mye mer det å engasjere elevene: Ved at hun hadde en helt annen tilnærming til stoffet med dem. Mye mer samtale; diskusjon, spørsmål og svar. Men så fortalte hun da også at hun egentlig var utdannet lærer; og selv hadde hatt en 7.klasse siste gang hun jobbet som lærer 🙂

I tillegg til foredraget, og diskusjonen; fikk vi også en mappe av henne som inneholdt nærmest en «Foreldreverktøykasse»: Ulike brosjyrer fra Barnevakten; «Digital barndom»; «Donald-blad» om emnet; brosjyre fra Damm og Canal Digital; Informasjonsskriv fra NRK-Super; Nettvett.no (brosjyre fra Post og teletilsynet); samt ulike nummer av Barnevaktens medlemsblad og bladet «Hjem og skole».

Kan anbefale Barnevakten.nos foredrag: Veldig aktuelt tema på foreldremøter på mellomtrinnet.

Les mer om Barnevakten på http://www.barnevakten.no.

BETT-blogger

Nå begynner blogg-innleggene fra turen til BETT å komme: Både Endre og Tor Espen har lagt ut sine tanker om London-turen på sine blogger. Flere rapporter fra BETT-turen skal bli lagt ut på laerendenettverk.ning.com fra de andre Lærende nettverks-deltakerne.

Pernille har skrevet om sine opplevelser under London-turen. Hun har også lagt ut en fin smartboard-fil man kan laste ned; og som har mange fine funksjoner i seg: verb.notebook .

Ellers har jeg i helgen kommet over en side av Atle Røijen; som på en fin måte oppsummerer hans inntrykk av årets BETT-messe. Han viser gjennom tekst, bilde og video årets trender. En spennende og interessant side; som jeg anbefaler å lese igjennom.

En annen BETT-blogg jeg kom over er Aschehoug Undervisning på Bettshow: Også her finner man tekst, bilder og video fra årets messe.

Mattedag på Rud

Mellomtrinnet på skolen, 5.,6. og 7.klasse, hadde i dag Mattedag: En dag hvor alle elevene var i aldersblanda grupper og gjorde ulike matteaktiviteter. Elevene var delt inn i ni grupper: Og så var de i løpet av dagen innom tre forskjellige poster (lærere). Tre og tre poster var like.

Posten min var på klasserommet til 7A. Her hadde jeg tatt ned 20 bærbare pc’er; og posten min bestod av en felles introduksjon til regneark (Open Office Calc); deretter gjorde elevene to regnearkoppgaver på pc’ene: En om å gange / plusse sammen riktig celler; og en annen med å bruke tall til å lage et diagram. De som ble ferdige gikk så og gikk på ulike matte-sider på nettet jeg hadde satt opp.

De andre postene elevene var på i løpet av dagen; var en spillstasjon (dreiv med ulike mattespill; både 2d og 3d) og en utestasjon (dreiv med ulike matteaktiviteter i skolegården).

Mattedagen blir arrangert i uke 6 av Lamis (Landslaget for matematikk i skolen). Dagen ble første gang arrangert i 2002; men i år er det første gang min skole er med på arrangementet. Til dagen blir det utgitt et eget ressurshefte med tips om ulike aktiviteter.

Og alt i alt var det da også en vellykket mattedag på skolen: Med både blide, aktive og engasjerte elever.

Ny veiledersamling i skolemegling

Mandag og tirsdag i forrige uke var jeg på ny veiledersamling i skolemegling på Helsfyr i Oslo: Forrige samling var i september; og handlet da mest om de to nederste delene av skolemeglingspyramiden: Mens det på denne samlingen var fokus på selve elevmeglingen.

Utdanningsetatens kurssenter på Helsfyr.

Også denne gangen var det Kari Odden og Camilla Farstad, skolemeglingsansvarlige i Oslo kommune, som var kursledere.

Vi startet samlingen med å samtale om hva som hadde skjedd hos deltakerne siden sist: Hilste på noen nye deltakere; og hadde en lek og lystig-lek 🙂

Deretter fulgte et foredrag om megling: Repetisjon fra forrige samling. Litt om skolemeglingens historie og prinsipper; samt det å ha eierskap til konflikter: En rett og en plikt til å ordne opp i egne konflikter. Det ble også samtalt om meglerrollen: Man skal være upartisk (tilrettelegge en tryggest mulig situasjon for partene og sikre at begge partene får fremføre sine synspunkter gjennom hele meglingen), stadfeste ansvar (for både konflikten og løsningen. Megler er ikke part i saken, men mer en seremonimester og styrer ordet) og holde tilbake egen verdier og meninger (og ha respekt for partenes problemstillinger og løsninger. Målet er at partene blir fornøyd med sin avtale. Meglers rolle er å forsikre seg om at begge parter er fornøyd med avtalen / enigheten. Er avtalen rimelig og gjennomførbar, vil den løse konflikten).

Deretter viste de filmen «Tom og Kristoffer»: En DVD-film som på en fin måte viste hva elevmegling egentlig går ut på. Denne filmen tok utgangspunkt i en konflikt som to gutter hadde; og som så skulle til megling. Vi fikk så konkret se hvordan en slik megling skulle foregå fra start til slutt. En fin film å bruke i opplæringen av nye meglere.

Deretter gikk vi igjennom de ulike fasene i en slik megling:

1. Vil du møte til megling?
2. Hva har skjedd?
3. Hvordan opplevde du det?
4. Har du forslag til løsning?
5. Avtale… ?

Deretter hadde vi rollespill: Hvor 2 deltakere var de som hadde konflikt; og 2 av deltakerne var de som var meglere. Vi spilte gjennom rollespillet fra punkt 1-3. Deretter hadde vi samtale; før vi snudde om på deltakerne slik at de som hadde vært meglere ble de som hadde konflikt; og omvendt. Deretter spilte vi igjennom del 4 og 5 av rollespillet.

Dette var veldig nyttig og interessant: Nyttig i og med at det var som i en ekte megling; man måtte tenke over hvordan man skulle ordlegge seg for å være en best mulig megler.

Vi avsluttet så første kursdag med en lek og lystig – lek; før vi samtalte om hva vi hadde lært i løpet av dagen 🙂

Neste dag startet vi på nytt med samling i ring; og en lek. Før vi startet med å lage et rollespill fra bunnen av. Til å gjøre det brukte de «brannanalogien»; med en klar referanse til konflikttrappa.

Deretter spilte vi igjennom i grupper på 4 og 4 det nye rollespillet: Og deretter byttet vi på slik at alle fikk være meglere.

Deretter tok Camilla og viste hvordan hun som en profesjonell megler ville megle i en meglingssak: Dette var veldig interessant å se. Kari tok innimellom og tok en pause i rollespillet: Slik at hun fikk samtalt om det vi så.

Etter lunch tok Kari og Camilla fram maskene fra høstens kurs igjen: Og brukte disse bevisst for å understreke hvordan maskene hindrer dialog. Deretter ble det samtalt om hva som skal til for at man skal kunne legge fra seg maskene: Ivareta behov.

Deretter ble flere av deltakerne utfordret til å komme i ringen for å være meglere mens Camilla hadde på seg ulike vanskelige masker / en vanskelig personlighet. Imponerende hvordan meglerne meglet i den settingen.

Deretter ble det samtalt om forsamtalen til meglingen: Og hva som var viktig i den forbindelse.

Innimellom begge dagene var det flere lek og lystig-aktiviteter: Og på slutten av dagen var det også samling i ring hvor alle fikk sagt, og vist, hva de mente om dagene.

Jeg syntes også denne gangen at det hadde vært to veldig fine, og inspirerende kursdager. Jeg ble like inspirert som jeg ble i høst; ikke minst over den fine og trygge rammen Kari og Camilla klarte å lage rundt disse dagene. Også veldig fint å lære stadig nye småleker man kan bruke i en klasse, og gruppesituasjon.

Les mer om høstens kursdager på http://www.ojrosten.com/2008/09/05/veiledersamling-i-skolemegling/

BETT: London 14.01 – 18.01

Har vært på BETT-messen i London sammen med folkene i Lærende nettverk. Fra min skole reise jeg sammen med Endre, Tor Espen, Tom og Øystein.

Tilsammen var vi rundt 30 personer fra Lærende nettverk. Vi lå på hotellet Royal National i Bloomsbury: Jeg lå på rom sammen med Endre og Tom.

BETT er en messe som tar for seg pedagogisk bruk av IKT. Messen holder til årlig på messeområdet Olympia i London i januar. Her får man se siste nytt av pedagogisk bruk av IKT; siste nytt når det gjelder programmer og utstyr. I tillegg kan man delta på ulike seminarer og visninger. Mer info på siden til BETT: www.bettshow.com

Hotellet lå rett ved Oxford street; og British museum. Nærmeste Tube er Russel Square.

I de neste postene vil jeg beskrive besøket nærmere: Dag for dag.

I forkant av besøket ble det laget en egen wiki om vår reise: Mer informasjon om turen finnes også på denne wikien, som du finner på bett09.pbwiki.com.

BETT 14.01: Reise til London og første besøk på BETT

Vi startet hjemmefra ved 04-tida: Ble hentet av Tom på Lillestrøm ved 04.30-tida; og ankom Gardermoen litt over kl 05. Flyet vårt gikk kl 06.50 (Norwegian); og vi var framme på Stansted rundt to timer seinere (eller en time kanskje i og med at vi flyttet klokka en time tilbake…). Vi tok så ekspresstoget til Liverpool Street Station.

onsdag_liverpool_street_stasjon

Dette var en stor; men samtidig vakker stasjon. Deretter tok vi Undergrunnsbanen (Tuben) til Russell Square; hvor hotellet vårt var.

Etter at vi hadde flyttet inn på rommene; gikk vi nedover mot Oxford Street for å kjøpe oss en frokost. Selv endte jeg med å kjøpe meg en «home made cheese burger»; greit nok det; hadde det ikke vært for at «cheesen» var «goat cheese»…

onsdag_ga_fra_hotellet2

Fra Oxford Circus tok vi så Tuben videre til BETT; som lå på Kensington Olympia.

onsdag_bett_utside_olympia

Olympia-senteret bestod av to veldig store haller med utstillere og info-områder; i tillegg var det også store gallerier oppe i andre etasje rundt disse hallene med utstillere.

onsdag_bett_utside

En av inngangen til BETT.

onsdag_bett_oversiktsbilde

Bildet tatt fra Galleriet; og viser deler av 1.etasjen i en av salene.

Jeg var også på BETT deler av fredagen; og jeg må si det ble litt for stort for meg denne messen: Det ble for stort; og det ble for mye fokus på innkjøpsdelen.

Men som en vanlig barneskolelærer uten noe budsjett å kjøpe inn for; ble det kanskje mest spennende å gå rundt og se på hva som var trendene:  Det var veldig spennende å bare gå fra utstillerpaviljon til paviljon og bare se på det som ble vist fram; eller til og med enkelte steder få prøve selv. Det var spennende å se på hva som muligens kanskje kan komme også til norske skoler om (en god del ?) år.

Jeg bet meg så merke i at flere produsenter hadde grepet fatt i toutch-skjermene: I mange forskjellige formater. HP hadde f.eks en skjerm (med innebygd datamaskin) hvor man kunne ta på selve skjermen og på den måten styre pc’en. Microsoft hadde en stor presentasjon av sine berøringsbord: Bord hvor bordplata var en berøringsskjerm. Rundt den kunne så en gruppe elever sitte og interaktivere med f.eks programmer og spill. De viste fram et spill som krevde at personene rundt samarbeidet. De hadde også laget programmet slik at man som lærer kunne slå av og på hvilke programmer elevene kunne benytte til den timen (veldig greit å ha slik at man kan styre hva elevene egentlig skulle gjøre).

Mange av utstillerne brukte også interaktive tavler i sine presentasjoner / på sine messeområder. Så da at det var veldig mange forskjellige typer av disse også. Men overraskende mange som hadde Smartboard (selv om de ikke hadde noe som helst med SmartBoard å gjøre). Fant egentlig ingen som brukte 3M sine tavler (utenom 3M selv da…).

Det virket som at det å ha en interaktiv tavle i klasserommet var normalt i de fleste klasserom i England; og at man i stedet fokuserte på hvordan man kunne bedre bruke tavlene / ta i bruk mulighetene; og ikke minst et veldig stort fokus på ulike programmer man som skole kunne kjøpe inn for brukt på tavlene: Alt fra rene interaktive programmer til ferdige undervisningsleksjoner og undervisningsoppsett. Selvsagt var det mulighet for å få prøvd ut slike programmer;  og hos noen fikk man også demo-versjoner man selv kunne prøve ut på sin egen pc. Men selvsagt dumt at de kun (for det meste) var i engelskspråklig utgave. Men noen av utstillerne sa da også at de hadde hatt besøk av firmaer som ønsket å oversette enkelte av programmene til f.eks norsk.

Også interessant var det trenden med at man kunne koble på ulike duppedingser på de interaktive tavlene; slik at de ble enda mer interaktive. Hos en produsent fikk jeg en demonstrasjon på hvordan man kunne koble på et (klasse-)sett med det jeg vil kalle «mentomenter»-knapper (du vet slik som de hadde på 10-i-skuddet): Hver elev i klassen hadde en slik dings med noen taster. Så kunne jeg som lærer ha laget spørsmål ferdig på tavla; og få elvene til å svare eller stemme over noe ved å trykke på knappen merket med det jeg hadde lagt inn. Så fikk man da svaret, altså resultatet, på tavla med en gang. Spennende muligheter. En annen var muligheten for at man kunne koble på små skrive-tavler som kan kunne koble på tavla slik at man skreiv på de i stedet for på selve tavla.

Videre falt jeg mest for en av de mindre paviljongenen som hadde satset på 3D-teknologi: En interaktiv tavle viste et noe rart bilde av et hjerte. Men så fikk vi på oss 3D-briller. Og da forandret bildet seg til, nettopp, en 3D-versjon av et hjertet. Og når man flyttet seg; flyttet også bildet seg slik at man så på andre steder av hjertet. Rett og slett kult!

Det var også muligheter for å melde seg på mindre foredrag og seminarer: Jeg var på ett på onsdag hvor en lærer på en videregående (?) skole helt på sørsiden av England forklarte hvordan brukte ikt til å legge inn oppgaver på nettet som elevene kunne jobbe med modulsvis; også hjemmefra. Så forklarte han også at elevene da kunne jobbe mer i sitt eget tempo; og få mer tilpasset det de jobbet med.  Egentlig et helt greit foredrag; men akkurat det er kanskje noe jeg har hørt andre snakke om bedre før.

Vi dro tilbake til hotellet fra BETT. Om kvelden onsdag spiste alle fra Lærende nettverk middag sammen på en kinesisk restaurant.

Det hadde vært en lang dag; i og med at jeg hadde vært oppe siden 04.00.