10 år med skoleblogg

August 2005. August 2015. Ti år med skoleblogg.

Denne bloggen startet med at jeg ønsket å ha et sted hvor jeg kunne lagre kursnotater og lenker til skolerelaterte sider og artikler. Jeg begynte å jobbe som lærer i 2002, og fant raskt ut at jeg satt på ulike planleggingsdager, og andre kurs jeg var sendt på, og skreiv notater i ulike kladdebøker. Problemet ble at jeg aldri helt klarte å finne tilbake til notatene mine. En blogg med søkefunksjon ble dermed løsningen. Vel egentlig startet jeg med skoleblogg allerede høsten 2004: En blogg som brukte b2evolution-programvaren. Denne bloggen ble hacket (hvis man kan kalle det det: SQL-passordet lå visst ute i klartekst i kildekoden min…) sommeren 2005. Alt ble slettet. Og jeg hadde ikke lært meg å ta backup. Lærte meg det da 🙂

Jeg prøvde derfor på nytt med en GeekLog-blogg i august 2005. Første innlegget tok for seg planleggingsdagene vi var på da: Om et kurs om viktigheten av positiv feedback.

Andre innlegget er fra september 2005, og tok for seg et konferanse jeg var på i Drammen med tittelen «Lære å lære«, om portfolie-metodikken.

Østlandsk lærerstevne i 2005, hvor jeg blant annet var på kurs om storyline, var også noe jeg tidlig blogget om. Dette er et stevne jeg har vært på flere ganger (og blogget om like mange ganger). Lærerstevnet i 2008 om kurs blant annet om vurdering og om utfordrende elever. På lærerstevnet i 2009 var jeg på kurs om læringsmiljø, i tillegg til at jeg blogget en god del om lærermiddelutstillingen. I 2010 var det nye kurs om pedagogikk, og da spesielt om det å lære og skrive («sprutskrive»). Og i 2013 var jeg på kurs om når lesing er vanskelig (med Vigdis Refsdahl).

Andre tidlige blogg-innlegg:

Buskerudkonferansen 2006 og planleggingsdager på Løten, hvor vi lærte mer om portfolie-metodikken.

Kurs for lærere hos Norsk filminstitutt., og animasjonskurs for lærere samme sted. Her lærte Endre og jeg blant annet om stop motion-animasjon og å bruke animasjonsboksen i undervisningen.

Torsdag 30. mars 2006 ble vi også tatt ut i streik en økt for å markere vår misnøye med at KS. Og temaet KS og arbeidstid har jeg dessverre måttet skrive om flere ganger i løpet av disse årene. I fjor var vi da også tre uker i streik, før KS gav seg endelig. Samletagg: Arbeidstid. Var også med på streikemarkeringer i 2008 i Oslo, og i 2010.

Skoleåret 2006 – 2007 ble preget av at jeg tok videreutdanning innenfor Kunst og håndverk, ved Høgskolen i Oslo. Om det å tegne og besøk hos Kunst i skolen og hos Tegnerforbundet, besøk på Munch-museet og om det å lage en utstilling, Julekortoppgava (hvor jeg skulle digitalt sette sammen ulike bilder av julekuler til ett nytt bilde), besøk på Kunstindustrimuseet, en bjørneskulptur jeg lagde, og om semesteroppgaven jeg lagde (animasjonsfilmen «Sakene angriper»).

Høsten 2007 ble jeg med på prosjektet «Lærende nettverk» i pedagogisk bruk av IKT, i tillegg til at jeg var på kurs hos Høgskolen i Oslo med pedagogisk bruk av IKT i kunst og håndverksfaget. Taggen for innleggene fra Lærende nettverk.

Fra innleggene om Lærende nettverk:

Kurs om programvare fra Google til å bruke i Kunst og håndverksfaget, prosjektet mitt om å bruke podcast i undervisningen, innlegg to om prosjektet mitt, innlegg tre om prosjektet, om konferansen «Skolen i digital utvikling», om å bruke animasjon i undervisningen, praksisfortellinger fra Lærende nettverk,

I årene 2008-2010 var nok den perioden jeg var mest aktiv med innlegg på skolebloggen: Skolen jeg jobbet på var med i IKT-prosjektet «Lærende nettverk». Skreiv i den forbindelse flere innlegg som tok for seg pedagogisk bruk av IKT, samt flere innlegg da vi reiste til BETT-utstillingen i London i 2009. I 2009 skiftet jeg også programvare igjen på bloggen, til en WordPress-installasjon.

Og slik har innleggene gått: Bloggen har stort sett handlet om kurs og møter som jeg har vært på, om skolehverdagen min og om skolesaker generelt. Hovedvekten er nok kanskje mest på pedagogisk bruk av IKT, samt stort sett fagene norsk og kunst og håndverk.

Men naturlig nok har innleggene på bloggen også forandret noe tematikk, etterhvert som jeg har byttet fag, skoler og ansvarsområder.

Innlegget om M-kartleggingsprøvene er  nok det innlegget jeg har fått mest tilbakemelding på (e-poster). Mest foreldre som har fått tilbakemelding om at barnet har tatt testen, men så har foreldrene ikke forstått hva resultatene betyr.

Høsten 2009 begynte jeg på videreutdanning, som endte meg at jeg skreiv masteroppgave om leseopplæring med nettbrett. Innleggene fra denne tiden er tagget med «Digkom«.

Etterhvert fra 2012 må det nok sies at jeg i mindre grad hadde regelmessige innlegg på skolebloggen. Hva det kom av har jo flere forklaringer: Sosiale medier som Twitter, Facebook, Instagram og Snapchat, samt det at jeg flyttet det meste av min daglige lesing fra PC til nettbrett og mobil, medførte at jeg i større grad begynte å bruke dets apper til å dele i stedet for denne bloggen. Men å slutte med denne bloggen, det tror jeg ikke at jeg vil gjøre. Den er jo egentlig til bare for min egen del (har knapt noen lesere utenom de som kommer via søk i Google): Men den er et sted hvor jeg kan lagre notater fra kurs og steder jeg har vært. Og til det funger den svært bra (blir alt for kort for meg å bruke Twitter / Facebook til slike lengre innlegg).

Jeg har en god del lærerblogger (og andre pedogigiske blogger) som jeg følger via Feedly og Twitter. Spesielt har jeg funnet det interessant å følge lærere fra Storbritannia, Australia og USA. Det virker som at det der er større åpenhet rundt det å ha en pedagogisk skoleblogg. I Norge har jeg fulgt mange skoleblogger, bare for å oppdage at de etter kort tid plutselig slutter. Det virker som at for eksempel mange lærere har måttet begynne å skrive skoleblogg mens de har tatt videreutdanning av typen «IKT for lærere», men at de har bare sluttet å blogge etter at skoletiden er over. I land som Storbritannia og Australia virker det som at det er mer naturlig, og kanskje mer, akseptert, å ha skoleblogger.

I Norge har da også bloggbegrepet blitt noe «kidnappet» av visse rosabloggere.

Det var det. Et oppsummerende innlegg om skolebloggen i 10 år. Blir det 10 nye år? Tiden vil se 🙂

bilde1

Bloggere om Kunst og håndverk i barneskolen

Noe av det jeg liker best å følge med på i edublogg-verdenen er gode Kunst og håndverks-bloggere. Det har også vært et fag jeg har likt veldig godt å undervise i. Og bloggene jeg har fulgt med på har vært fra flere steder i verden: Men mesteparten er nok fra USA; hvor det virker som at det er god tradisjon blant kunst og håndverkslærere i det å dele ideer gjennom blogger. Det er egentlig veldig smart: Man får både kontakt med andre lærere; men man får også lagret (skrevet ned) det man har gjort. Jeg har før prøvd meg på å legge ut på nettet bilder av enkelte arbeider til mine egne elever. Det har vært veldig populært. Ikke minst ved at foreldre da kan se hva vi holder på med i Kunst og håndverkstimene; og elevene får vist fram det de har laget. Både for klassen; men også for andre klasser og trinn. (Det ligger også mappemetodikk i det).

Så her kommer noen linker til Kunst og håndverksblogger som jeg liker godt: Først noen fine blogger jeg har kommet over fra USA:

«Thomas elementary art«: Dette er en flott kunst og håndverksblogg fra Thomas Elementary. Her legges det ut bilder, og tekst, fra oppgaver de har laget på 1.-5.-trinn ved skolen.

I «Georgetown Elementary Art Blog» legger de to lærerne Mrs. Brouwer og Mrs. Persch ut flotte bloggposter med tekst og bilde til oppgavene. Fra førskole; opp til 5.trinn.

«Tinyartroom» av Michelle Osborne. Hun blogger om hennes kunst og håndverksoppgaver: Oppgaver som har mange spennende og fine farger. Veldig inspirerende!

Det er gledelige at det nå virker som at det har kommet noen Kunst og håndverksblogger også her i Norge:

To fine norske Kunst og håndverksblogger som jeg følger:

«Kunst og håndverk på Greverud skole«. En fin blogg hvor de har tatt bilde av enkelte ting de har laget i Kunst og håndverksfaget på skolen.

«Kunst og Håndverk på Langhus skole«: En veldig inspirerende blogg. De skriver selv: «Denne siden skal være vårt vindu ut til verden slik at både elever, foreldre og ansatte på skolen skal få se hva elevene skaper i Kunst og håndverk her på vår skole. De fine resultatene er en sak, men vi håper at det er like spennende å få et innblikk i arbeidsprosessene til elevene».

Er det noen som har tips til andre norske Kunst og håndverksblogger?

Nedskjæringer og oppsigelser?

Vi er godt inne i november måned: Butikkene har for lengst begynt å selge alle sine julevarer; i helgene har julebordene startet; og lokalavisene har begynt med sine årlige omtaler av neste års kommunebudsjetter. Og tradisjonen tro er det også i år mye negativt å lese i disse oppslagene: Det ligger an til nedskjæringer og oppsigelser innenfor skolesektoren neste år også. Spørsmålet er vel om hvor langt er det egentlig mulig å skjære inn på skolebudsjettene?

Her er noen av de siste dagers medieoppslag jeg har kommet over som omhandler forslag til neste års skolebudsjetter:

Romsdals Budstikke forteller om forslagene til innsparinger i Molde: Kommunen må kutte 15 lærerstillinger, kutte i spesialundervisning, svømme-undervisning, leirskoletilbud, og kutte ut Pedagogisk Støtteteam som jobber mot frafall i skolen. Moldeskolen har fra før få lærere i forhold til elevtall sammenliknet med andre kommuner skriver avisen.

I innstillingen skriver rådmann Arne Sverre Dahl at følgen av kutt i vikarbruk også medfører «bortfall av spesialundervisningstimer» på lik linje med andre timer. Også i barnevernet foreslås det kutt i stilling: Dette kan medføre «økning i antall fristbrudd».

Avisens journalist spør rådmannen: «Er ikke disse tjenestene lovpålagt? I så fall betyr innstillingen forslag til lovbrudd?» Rådmannen svarer: «Det har vært en utfordring for alle enhetslederne å spille inn forslag som ikke er brudd på lov og forskrift. Men det er sant at det vil være et spørsmål i budsjettarbeidet hva vi er i stand til å gjøre av tiltak, for å sikre forsvarlig drift».

I Aftenbladet kan man lese om at forslagene til innsparinger for skolene i Sandnes: Kutt som tilsvarer 33 lærerstillinger. Dersom rådmannens forslag til kutt i skolebudsjettet blir opprettholdt, blir kvaliteten på undervisningen dårligere. Elever som trenger ekstra faglig og sosial oppfølging, blir de mest skadelidende. Dette mener skolenes samarbeidsutvalg.

I Overhalla er det også varslede innsparinger: Øysletta skole kan bli lagt ned fordi Overhalla kommune står foran store økonomiske utfordringer, og må redusere driften med mellom seks og sju millioner kroner. Kuttforslagene skaper sterke reaksjoner. Namdalsavisa intervjuer hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Overhalla, Arnt Storø, som mener at grensa for hvor mye det kan kuttes i lærerressurser i Overhalla-skolene for lengst er nådd: «Vi er skåret inn til beinet allerede», uttaler han til avisa.

Oppslagene med stadige innsparinger; og reduksjon av antallet lærere; har egentlig vært fast lesing hver høst nå. Og det er klart man kommer til en grense for forsvarlig drift. Gledelig er det derfor at jeg nå observerer at stadig flere tillitsvalgte i Utdanningforbundet (og andre fagforeninger) nå går ut i media og forteller om nettopp konsekvensene av disse stadige innsparingene:

I Sunnmørsposten roper lærerne i Ålesund nå varsko:
«Vi har en etisk plikt til å rope varsko. Både på vegne av elever som ikke ivaretas, og ellers av allmenne hensyn til kommunens innbyggere» heter det i det åpne brevet til Ålesund kommune; som er signert Utdanningsforbundets klubber: «Vi kan ikke, og vil ikke være med på å la foreldre forledes til å tro at opplæringslova oppfylles i forhold til spesialundervisning. Trange budsjetter tvinger fram lite tilfredsstillende løsninger».

Avisa skriver også at de trange økonomiske rammene kan gjøre at lærerne kommer i en etisk konflikt mellom lojalitet til arbeidsgiver på den ene siden – og elever som ikke for dekket sine opplæringsbehov på den andre. Så det er nok også viktig at man fra sentralt hold i Utdanningsforbundet fronter disse spørsmålene.

Men vi får håpe at landets kommunepolitikerne tar hensyn til elevene; og skolene; i deres budsjettarbeid også denne høsten. Men samtidig skal jo pengene åpenbart spares inn fra ett eller annet sted i kommunebudsjettene.

Bloggere om bruk av iPad i barneskolen

Jeg tenkte fremover å dele aktuelle blogger som jeg følger ute i edublogg-verdenen: Altså skolebloggere som skriver godt om sin bruk av iPad og andre nettbrett i barneskolen: Og da starter jeg med Burley Elementary School, i Chicago.

På skolens blogg, Pads at Burley, forteller de om bruken av iPad ved Burley. Her bruker man iPad fra 1. til 5.klasse. Lærerne bak denne bloggen viser både hva de har gjort; og deler sine erfaringer i bruken. De har også flere informative video-filmer. Blant annet denne som jeg kan anbefale fra en 1.klasse hvor de har 1:1 dekning av iPad. Her får man se praktisk bruk av iPad i undervisningen av barna: En lærer leser fra en bok; og barna skal så tegne og dele sine bilder fra opplesningen ved at de bruker forskjellige verktøy på iPaden (eller på papir for de elevene som vil det i stedet). Filmen finner du på: «Writer’s Workshop poetry lesson with the iPad«.

Mer forsøket med iPad i skoler i Chicago finner du på Nettsidene for Center for Digital Education.

Flere lenketips til andre edubloggere om iPad / nettbrett kommer i senere poster.

Kunst og håndverksbøker

Kom over et lite bokkupp da jeg i går var innom Notabene: Jeg fant da endelig bøkene fra «Barnas hobbybibliotek». Og de var på tilbud også: Kun 19 kr pr bok.

Dette er bøker som min tidligere skole hadde i sin boksamling; og som jeg med jevne mellomrom brukte i Kunst og håndverkstimene på mellomtrinnet.

Jeg har prøvd å fått tak i dem på egenhånd før også: Men jeg har ikke funnet dem. De blir gitt ut av forlaget Allehånde AS; og ble gitt ut på midten av 1990-tallet. Forfatterne er Kirsti Hovland og Tone Bergli Joner.

Hver bok i serien har sitt temaområde: Jeg fikk i dag tak i de fire bøkene «Sløyd», «Gips og papir», «Soff og garn» og «Jul». I tillegg er det seks andre bøker i serien: «Natur», «Vi maler og klipper», «Vi kler oss ut», «Årstidene» og «Gaveideer». Men disse var ikke på Notabene.

I bøkene finner man forslag til oppgaver som passer fint for mellomtrinnet; og de har fine beskrivelser av hvordan man skal lage gjenstanden. Forklart både med tekst, og illustrasjon. Jeg har brukt boka «Sløyd» mye i sløydtimene i Kunst og håndverksfaget. Blant annet er det fine oppgaver som går på modeller av hus: Både innvendig og utvendig. Oppgaven jeg pleide å lage med at hver elev skulle lage sitt hus til en by; med en påfølgende utstilling; har jeg tatt herfra. I tillegg finner man her oppgaven med å lage en «tittekasse» av et valgfritt rom: For eksempel rommet sitt hjemme med miniatyrmøbler.

I tillegg finner man i boken flere andre fine småoppgaver. Og det som er fint med bøkene er at de er skrevet med et så enkelt språk at elevene selv har kunnet bla i bøkene og funnet seg en ekstraoppgave som de selv kan lage; når de var ferdige med fellesoppgavene.

I boken «Gips og papir» har jeg også brukt oppgavene i kapittelet om pappmasje: Har laget både klovnemasker og bruktsgjenstander som fat og sparegris fra disse sidene.

Boka om jul har jeg også brukt en god del: Her finner man forslag til mange aktuelle oppgaver for barneskolen. I mange forskjellige slags materialer.

Og for bare 19 kroner pr bok var dette et røverkjøp 🙂