Førjulestemning i skogen

I dag var 6. og 7.klasse i skogen og hadde uteskole: Førjulsstemningsdag i skogen. Elevene gikk i grupper og løste post-oppgaver. Jeg stod på en post hvor elevene skulle samle poeng ved å kaste kongler. Innimellom fikk jeg også tid til å nyte den vakre førjulstemingen i skogen: Temperaturen var da også rundt minus 10 grader…

Filmen Portfolio

Hos «Myndigheten för skolutveckling» ligger det en interessant video om Digital Portfolio. Denne 22 minutter lange videoen viser konkret hva en Digital Portfolio (digital mappe) egentlig er for noe: Den avmystifiserer og viser praktisk hvordan en svensk klasse bruker Digital Portfolio som en naturlig del av den daglige undervisningen; og hvordan den brukes på selve utviklingssamtalen

Portfolio benyttes i skolen for at elevene skal bli mer bevisste omsin egen utvikling; sitt egende lærende. Portfolioen inneholder arbeider som elevene har valgt ut. Det er ikke dokumentasjonen i seg selv som er det viktige; men de refleksjonene som den gir opphav til. De utvalgte arbeidene skal vise hva eleven har lært seg og eleven må kunne forklare sine valg. Portfolioen ligger således til grunn for samltale mellom lærer, elev og foresatte. Med portfolioen som utgangspunkt blir det eleven som leder sin utviklingssamtale.

Filmen finner du på http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Portfolio/Filmen-Portfolio/ . Les mer om tankene bak Portofolio på nettsiden
http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Portfolio/Portfolio—att-se-sitt-larande/
.