Besøk på Munch-museet

Var i dag på besøk på Munch museet på Tøyen i Oslo. Jeg var på «alternativ praksis» der sammen med Arne og Silje. Oppdraget gikk ut på å ta kontakt med en «kunstinstitusjon»; og avtale med dem om å få følge et besøk fra en skoleklasse. Etterpå skal vi skrive en kort oppgave fra vårt besøk.

Jeg tok kontakt med museumslektor Hilde Ødegaard ved Munch museet; som tok veldig godt i mot oss. Vi var med da hun hadde besøk av en 5.klasse i dag på museet; og etterpå snakket vi med henne og stilte henne spørsmål til vår oppgave.

Fikk et veldig fint inntrykk av museet; og dets skoletjeneste. Forhåpentligvis får jeg tatt med min egen klasse på besøk til Munch-museet også. Men så var det det med de pengene da …

Utstilling

Hadde mandag og onsdag denne uken en svært så spennende, og kreativ, gruppeoppgave på Høgskolen. Vi skulle lage en glassmonter utstilling med prinsippene rundt noen enkle komposisjonsprinsipper; samt fargebruk.

Jeg kom på gruppe sammen med Arne, Anni og Maren. Etter en god del arbeid kom vi frem til denne utstillingsmonteren; som jeg må si jeg er veldig godt fornøyd med 🙂


Selve utstillingsmonteren etter at den ble ferdig.


Merk: 1 grønn chilli 😉

Animasjonskurs for lærere på NFI

Torsdag var Endre og jeg på et nytt kurs på Norsk filminstitutt. Denne gangen var vi på Animasjonskurs for lærere. Kursinstruktør var Bente Aasheim. Hun er selv barneskolelærer, som har jobbet med animasjon med sine elever i seks år. Hun har også holdt flere kurs for andre lærere. Og virket vært så stødig og inspirerende når det gjaldt å bruke det i undervisningen.

Vi fikk presentert teorien bak, samt presentert ulike animasjonsteknikker som man kan bruke i undervisningen. I tillegg fortalte hun om pedagogiske fordeler ved bruk av animasjon i skolen. Hvordan bruke animasjon tverrfaglig og på ulike trinn. Hun viste frem en animasjonsboks, og viste hvordan hun brukte videokameraets animasjons-funksjon til enkelt å lage animasjon. Funksjonen gjorde at kameraet tok fire og fire bilder. For å lage 1 sekund på film krevdes det 25 bilder. Animasjon tar altså lang tid. Dermed viktig at man har planlagt godt slik at når din gruppe skal filme i animasjonsboksen må man jobbe effektivt.


Animasjonsboksen hun brukte. Kostet ca 3000 kr hvis man skulle kjøpe den der.

Hvordan kameraet var festet.

Hovedmålet med kurset var å gi deltagerne en plattform for hvordan man kan benytte animasjonsfilm som metode i undervisningen. Vi fikk vite hvordan man kan organisere klassen i animasjonsarbeidet, samt utarbeidelse av planleggingsverktøy til bruk i animasjonsprosessen. Hun brukte å ha en gruppe elever som animerte i ni uker i strekk (før de rullerte til andre Kunst og håndverks-stasjoner). Hun viste at det å lage animasjonsfilm er både morsomt og lærerikt, for både elever og lærere, og at man på en enkel måte kan mestre dette uten å ha store tekniske kunnskaper på forhånd. Dette hørtes fint ut. Håper vi kan forsøke dette på Rud også.

Etter den teoretiske innføringen fikk vi forsøke oss på å lage vår egen lille animasjonsfilm. Det var veldig interessant og moro. Men du og du hvor lang tid det tok for å lage noen få sekunder 🙂

Endre animerer 🙂

Kurs for lærere på Norsk Filminstitutt

Mandag ettermiddag var Endre, Renate og jeg på kurs for lærere på Norsk Filminstitutt i Oslo. Vi fikk da en innføring i hvilket tilbud NFI hadde for lærere og skoler i Oslo-området. Dette viste seg ikke å være lite. Det var en veldig fin og interessant gjennomgang. Vi fikk også utdelt en «portofolie» med ulike skriv og informasjon for lærere; men også en liten bok og en DVD vi kunne bruke i undervisningen. Dette var så moro at både jeg og Endre meldte oss på Animasjons-kurset hos NFI torsdag 16.mars. Da skal vi lære hvordan vi kan bruke animasjon i undervisningen. Spennende 🙂

Etter kurset gikk vi og spiste en bedre, amerikansk middag på Friday’s 🙂