The PEN Story

Fin stop motion – animasjon: The PEN Story

Filmmakerne skriver selv: This is the Olympus PEN Story in stop motion. We shot 60.000 pictures, developed 9.600 prints and shot over 1.800 pictures again. No post production! Thanks to all the stop motion artists who inspired us. We hope you enjoy 🙂

Donald in Mathemagic Land

Filmen «Donald in Mathemagic Land» er en 27 minutters lang film fra 1959 hvor Donald er i en matematikk-verden. Filmen ble gjort tilgjengelig for skolebruk og er den mest populære education-filmen fra Disney.  Som Walt Disney forklarte: «The cartoon is a good medium to stimulate interest. We have recently explained mathematics in a film and in that way excited public interest in this very important subject».

Filmen er tilgjengelig på DVD sone 1 på «The Chronological Donald, vol. 4» (USA utgaven kom i november 2008; ukjent når den norske utgaven kommer: Volum 3 av denne serien kom nå i juni 2009…).

Youtube: Disney ’59 – Donald In Mathmagic Land (1of3):

Kanskje en akutell film å vise: Når den kommer i norsk utgave? 🙂

Filmen Portfolio

Hos «Myndigheten för skolutveckling» ligger det en interessant video om Digital Portfolio. Denne 22 minutter lange videoen viser konkret hva en Digital Portfolio (digital mappe) egentlig er for noe: Den avmystifiserer og viser praktisk hvordan en svensk klasse bruker Digital Portfolio som en naturlig del av den daglige undervisningen; og hvordan den brukes på selve utviklingssamtalen

Portfolio benyttes i skolen for at elevene skal bli mer bevisste omsin egen utvikling; sitt egende lærende. Portfolioen inneholder arbeider som elevene har valgt ut. Det er ikke dokumentasjonen i seg selv som er det viktige; men de refleksjonene som den gir opphav til. De utvalgte arbeidene skal vise hva eleven har lært seg og eleven må kunne forklare sine valg. Portfolioen ligger således til grunn for samltale mellom lærer, elev og foresatte. Med portfolioen som utgangspunkt blir det eleven som leder sin utviklingssamtale.

Filmen finner du på http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Portfolio/Filmen-Portfolio/ . Les mer om tankene bak Portofolio på nettsiden
http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Portfolio/Portfolio—att-se-sitt-larande/
.