Ole på HIO-kurs

Har vært på etterutdanningskurs i «Gratis programvare for Kunnskapsløftet» ved Estetisk avdeling på Høgskolen i Oslo. Kurset var på ca 21 skoletimer; og var torsdag kveld og hele fredag og lørdag.Stadig ny programvare og nye digitale tjenester utvikles, og en mengde av disse er gratis og kan benyttes i undervisningssammenheng. Kurset gav en innføring med praktisk utprøving i skoleaktuelle gratisprogrammer innenfor todimensjonal og tredimensjonal bildebehandling som Gimp, Creative Commons, Flickr, Google Earth og SketchUp. Kursholdere var Knut Håkon Frölich og Helle Karine Stølevik.

Det var et svært så godt kurs: Flinke og erfarne kursholdere også.

Fra da vi lærte om Google Earth og SketchUp.

Mitt ferdige resultat; etter kurset i bildebehandlingsprogrammet Gimp. Ser i ettertid at ikke alt er som det bør være; men det er begrenset hva man kan få gjort på noen få kurstimer; samtidig som man også skal gjøre andre ting :).

Credit bildene: Uberculture, Jorg og Fagerjord.

Lærte også om Creative Commons og tankene bak det. Spennende. Ikke minst i forhold til undervisningssituasjonen.

Linker:

Kursbeskrivelse HIO

CreativeCommons.org

Gimp.org

Flickr.com

Google Earth

Google Sketchup