Google og Kunst og håndverk

Litt om hva jeg holder på med i Kunst og håndverk for tiden (7.klasse): Elevene er delt i 3 grupper; og er 3 ganger hos meg (a 3 timer); deretter får jeg en ny gruppe elever.

Det jeg gjør er å bruke det jeg lærte på etterutdanningskurset fra Estetisk avdeling på Høgskolen i Oslo i fjor høst.

Vi lærte der hvordan vi Kunst og håndverks-faglig kunne bruke ulike gratis programmer: Google Sketchup, Google Earth (og Gimp).

Første 3 timene:
Introduserte programmet Google Sketchup. Hvilke funksjoner de ulike ikonene har. Generelle instillinger. Prøve seg fram litt. Dagens oppgave blir så å lage et hus hvor man benytter seg av de ulike mulighetene vi har gått igjennom. For de som tar ting fort / brukt programmet før: Lage seg en liten gate med ulike typer hus / miljøer. Fokuserer på at elevene skal lage (tegne) alt selv; og ikke bare laste ned ting. Tilslutt viste vi fram det vi hadde laget; på storskjermen.

Andre 3 timene:
Fokus på design; interiør. Startet med å snakke om temaet. Viste ulike eksempler. Gav deretter oppgave om at elevene skulle designe sin egen stol. Denne skulle også være preget av sin personlighet. Tilslutt viste alle fram det de hadde laget; mens vi snakket om det.

Tredje 3 timene:
Startet med å gjennomgå Earth; både grunnleggende og mer praktisk bruk. Elevene fant fram til Rud skole; og hjemmet sitt. Satte på Placemarks på disse. Gikk deretter igjennom funksjonene a) Sti (elevene lagde en sti fra hjemmet til skolen = sin skolevei). b) Polygon (elevene la et slik lag over tomta si; ulike innstillinger som ble gjennomgått). c) Image Overlay (de som rakk det lasta inn et bilde som de la over). Så gikk vi inn på mer av verden; og elvene la inn ca 10 placemarks på deres drømmeferiemål. Gjennomgikk så filmfunksjonen; og vi så tilslutt på noen av filmene mens de fortalte litt hvor vi fløy.

Deretter gikk jeg igjennom 3D-Buildings; viste eksempler på dette. Tok så og forklarte at vi nå skulle prøve å lage en slik 3D bygning selv i Earth. Deretter gikk vi tilbake til Sketchup; og lasta inn bakgrunnsbilde av tomta deres; og elevene lagde en 3D versjon av huset sitt. Vi prøvde så å laste 3D-huset tilbake til Earth; men dette funka ikke (brannmur sperrer på skolemaskinene?). Ble en god del surr rundt det; men forklarte hva som egentlig skulle ha skjedd; og viste dem hvor de kunne lasta ned de ulike programmene  så de fikk prøvd det hjemme selv (fungerer fint på min private pc hjemme). I og med at det ikke virka tok vi i stedet og prøvde fly-spillet i Earth de siste minuttene.

3D-tegning av skolen. Ikke importert til Earth (pga feilmedling på skolenettet).